Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Alle artikler

Alle artikler

Rett kompetanse til rett tid

(19. September 2017) Å finne en god match er ikke alltid like lett, særlig når det handler om arbeidslivet. Ledige jobber og ledige mennesker må passes bedre sammen. Når endringene i arbeidslivet skjer lynraskt øker behovet for rett kompetanse, og muligheten til etter- og videreutdanning blir hyperaktuelt. Men hvordan skal det organiseres og hvem skal betale? Arbeidsliv i Norden undersøker muligheter og praksis i Norden.

Ragnhild Lied –  Nordens fagligpolitiske leder står vakt om den nordiske modellen

Ragnhild Lied – Nordens fagligpolitiske leder står vakt om den nordiske modellen

(19. September 2017) Globalisering, teknologiske endringer og omstilling i arbeidsmarkedet utfordrer det organiserte arbeidslivet. Fagforeningsleder Ragnhild Lied står midt kampen mot arbeidslivskriminalitet, nye organisasjonsformer og en svekkelse av arbeidsmiljøloven.

Ulikhetens smerteterskel er nådd

(22. Juni 2017) OECD snur kappen og vil at verden skal tenke nytt rundt begrepet økonomisk vekst. Så langt har fortellingen om vekst først og så fordeling kun ført til at gapet mellom fattig og rik er blitt større. Nå bygges et nytt narrativ med begreper som «sterk, bærekraftig og inkluderende vekst». Arbeidsliv i Norden undersøker hva paradigmeskiftet innebærer og setter inkludering i arbeidslivet i fokus.

Luca Visentini: OECD må leve opp til sin nye fortelling om inkluderende vekst

Luca Visentini: OECD må leve opp til sin nye fortelling om inkluderende vekst

(21. Juni 2017) Den europeiske fagbevegelsen, ETUC, er kritisk til det de anser som dårlig sammenheng mellom OECDs gode makroøkonomiske analyser og de strategiske anbefalingene til det enkelte medlemsland. Rådene reflekterer ikke et nytt narrativ om inkluderende vekst. «Vær konsistent», oppfordrer generalsekretær Luca Visentini i møte med Arbeidsliv i Norden under OECD forum.

Plattformøkonomi, på hvilke vilkår?

(26. Mai 2017) Utgjør den digitale plattformøkonomien en fare for den nordiske modellen? Eller er modellen så robust at Norden kan sette betingelser og rammer for den voksende plattformkapitalismen? Hvilke strategier trengs for å påvirke utviklingen? Er en egen nordisk plattformøkonomi mulig? Arbeidsliv i Norden setter fremtidens arbeidsliv I fokus.

Britt Lundberg: Hela Nordens president

Britt Lundberg: Hela Nordens president

(04. Mai 2017) Gränshindren ska bort. Det är avgörande för både tillväxt och sysselsättning. Och viktigt under Finlands ordförandeskap år 2017 i Nordiska rådet. Det betonar årets NR-president Britt Lundberg, från Åland och Finland.

Nye veier til et godt arbeidsmiljø

(06. April 2017) Nordiske land vil være best internasjonalt, og ser godt arbeidsmiljø som en stor konkurransefordel i et globalisert arbeidsliv. Men, som nordiske forskere advarer: «er et godt arbeidsmiljø ikke en glasur man legger på i etterkant, men føringer som legges underveis». Arbeidsliv i Norden ser i Tema på hvilke føringer landene legger.

Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brenner for sosialt entreprenørskap

Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie brenner for sosialt entreprenørskap

(06. April 2017) Anniken Hauglie endrer bestemmelser om arbeidstid, styrker lovverket rundt varslerne, vil sammen med partene vurdere tydeligere grenser for bemanningsbyråene, styrke arbeidet mot arbeidskriminalitet og inviterer nordiske kolleger til å diskutere fremtidens arbeidsliv med delingsøkonomi og nye trender.

Norden ikke gode nok på likestilling, og ikke gode nok på psykisk helse

(05. Mars 2017) Fordelingen av maktposisjoner i samfunnet har ikke forandret seg samlet sett i Norden, viser AINs likestillingsbarometer 2017. Men stadig flere kvinner topper maktposisjonene i fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidsdepartementene.

Palestinsk, kvinna, dyslektisk - och framgångsrik företagare i Island

Palestinsk, kvinna, dyslektisk - och framgångsrik företagare i Island

(08. Februar 2017) Fida Abu Libdeh kom till Island från Palestina när hon var 16 år. - Jag förstod inte ens om det vara isländska eller danska som läraren försökte undervisa mig. Först flera år senare fick jag höra att jag hade dyslexi, säger hon.

Gamle, folk og politikk

(02. Februar 2017) Færøyene vil lokke kvinner hjem. Øyriket har kvinneunderskudd. Som i mange utkantstrøk i Norden er befolkningssammensetningen i ubalanse, de unge trekkes til urbane strøk, og de eldre blir eldre. «Hundreårsbølgen treffer Nordens arbeidsliv» er tema i AIN nr 1 2017. Kan migranter tette hullene i arbeidsmarkedet i utkantNorden når helse- og omsorgsoppgavene vokser?

Þorsteinn Víglundsson: Vill lagstifta om likalönsstandard

(02. Februar 2017) Den nya social- och jämställdhetsministern på Island, Þorsteinn Víglundsson, ska införa en alldeles ny arbetsmarknadspolitik byggd på den nordiska modellen. Han ska också presentera ett lagförslag om inledandet av likalönsstandarden. Þorsteinn känner bra till arbetsmarknaden eftersom han tidigare har jobbat som verkställande direktör för näringslivsorganisationen Samtök atvinnulífsins, SA.

Det nordiske DNA

(15. Desember 2016) Over 90 prosent av nordiske kvinner foretrekker å jobbe utenfor hjemmet, viser ILOs undersøkelse som ble presentert på konferansen Global Gender Dialogue under arbeidsministermøtet i Helsinki. Heldigvis. Nordiske kvinners innsats i arbeidslivet er unik. Kan det da være noe å lære av kvinner fra helt andre deler av verden?

ILOs Deborah Greenfield: I dialog med Norden om likestilling og fremtidens arbeidsliv

ILOs Deborah Greenfield: I dialog med Norden om likestilling og fremtidens arbeidsliv

(15. Desember 2016) Deborah Greenfield var med i overgangsadministrasjonen fra Bush til Obama, var regjeringsadvokat i arbeidsdepartementet, juridisk ekspert i USAs største fagforening og er nå, som visegeneraldirektør, med å ta ILO inn i en ny tid. I møte med nordiske arbeidsministere er Deborah Greenfield imponert over diskusjonen.

Direkt från Bryssel: Vad sker inom forskningen när britterna lämnar EU?

Direkt från Bryssel: Vad sker inom forskningen när britterna lämnar EU?

(14. Desember 2016) Brexit kommer även att få en stor effekt på hur EU fördelar sina forskningspengar. Brittiska universitet får idag en oproportionerlig stor andel av forskningsprojekten, men kan få det svårare när Storbritannien lämnar EU. Arbeidsliv i Norden följde med fyra norska forskningsinstitut på studieresa till Bryssel.

Alt henger sammen med alt – også Norden

(15. November 2016) Fokus for nordisk samarbeid 2017 presenteres under tittelen: Et Europa i en brytningstid trenger et sterkt Norden. Så, hva skal til for å bygge og fremme Norden? Økt satsing på kunnskap og deling av viten? Større bevissthet om den nordiske velferdsmodellen? Økt fokus på nordiske verdivalg? Er et mer autoritært arbeidsliv et nordisk veivalg?

Henrik Normann i NIB - välfärden behöver också en bankdirektör

Henrik Normann i NIB - välfärden behöver också en bankdirektör

(15. November 2016) Henrik Normann leder en av de mest framgångsrika nordiska institutionerna, Nordiska investeringsbanken. Den fyller 40 år i år och upprättades med kapital från alla de fem nordiska länderna.

Hvorfor gikk det så bra med Island?

Hvorfor gikk det så bra med Island?

(15. November 2016) I perioden fra krisa slo inn i 2008 og frem til 2011 hadde Island den største inntektsutjevningen i Europa. En utbredt tenkemåte er at økonomiske kriser krever innstramminger. Island er et eksempel på det motsatte. Velferd virker bedre enn innstrammingstiltak, hevder forskerne bak rapporten Velferdskonsekvenser av finanskrisa.

 Hur ska fjolårets flyktingström integreras på arbetsmarknaden?

Hur ska fjolårets flyktingström integreras på arbetsmarknaden?

(11. November 2016) Flyktingar är annorlunda som grupp jämfört med arbetsinvandrare. Integrationen av fjolårets rekordstora inströmning av flyktingar till Norden kommer därför troligen att gå trögare än för arbetsinvandrarna. Det finns dessutom en risk för att integrationen på arbetsmarknaden går åt fel håll efter 5-10 år, varnade forskarna på ett nordiskt seminarium som arrangerades i Oslo.

Direkt från Köpenhamn: Nordiska rådet brottas med språkfrågor

Direkt från Köpenhamn: Nordiska rådet brottas med språkfrågor

(02. November 2016) - Välkomna till vårt nordiska Babels torn, sa den danske litteraturkritikern Klaus Rothstein, när han kvällen innan Nordiska rådets litteraturpris delades ut hade samlat 10 av de 14 kandidaterna i Den Sorte Diamant i Köpenhamn.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment