Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Direkte fra i Direkte fra Stockholm: i Direkt från Stockholm: Arbetsförmedlingens växande tystnad
Kommentar

Direkt från Stockholm: Arbetsförmedlingens växande tystnad

| Text: Gunhild Wallin

Det blåser snålt runt den svenska Arbetsförmedlingen. Först kom i mitten av november en undersökning från fackförbundet ST som visade på stora arbetsmiljöproblem. Så slaktades satsningen på jobbcoacher.

ST organiserar drygt hälften av Arbetsförmedlingens 12 700 anställda och av de cirka 5600 tillfrågade svarade 2 800 personer, både chefer och arbetsförmedlare.

Att Arbetsförmedlingen dras med arbetsmiljöproblem är inget nytt. En stor omorganisation 2008, där 21 länsarbetsnämnder blev en myndighet, samt flera nya stora uppdrag har på senare år lett till ökad arbetsbelastning och förändringar i arbetsuppgifterna.

ST:s nya undersökning visar på en utveckling som går åt fel håll. Deltagarna fick till exempel skatta arbetsbelastningen på en skala mellan ett och åtta och cirka 70 procent landade på de två högsta siffrorna. Svårigheter att prioritera, akututryckningar och detaljstyrning är andra exempel på kritik som i enkäten riktas mot arbetsmiljön.

Men det som väckt mest uppmärksamhet är att en fjärdedel av cheferna och 44 procent av övriga medarbetare beskriver en tystnadens kultur. I fritexter anges en del dystra vittnesmål som till exempel ”passar du inte in kan du leta efter nytt arbete” eller ”jag kan säga till min chef, men där är det stopp. De har själva uttalat att det skulle vara självmord att föra det uppåt.” Många anser också att det har blivit tystare i organisationen än året innan.

Några veckor senare kom nästa kritiska rapport. Den var gjord av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Där konstateras att den stora satsningen på jobbcoacher som helhet haft liten betydelse för arbetssökandes möjlighet att komma i arbete, möjligen några få procent, även om många som deltagit i coachning varit mer aktiva och uppskattat insatsen.

Mellan åren 2009 till 2011 deltog 273 000 arbetssökande i jobbcoachning till en kostnad av 2,6 miljarder kronor. 

I en tid när allt fler varslas och de ekonomiska prognoserna ser dystra ut spelar Arbetsförmedlingen en central roll. Det är de som ska matcha den växande skaran arbetslösa till nya jobb och som ska ge etableringsstöd till de som är nyanlända i Sverige. Det är också de som ska hjälpa människor som på grund av långvarig sjukdom länge stått utanför arbetsmarknaden tillbaka till jobb.

I en intervju i TV:s nyhetsprogram Aktuellt med anledning av ST:s undersökning prisar generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist sina duktiga medarbetare. Samtidigt förklarar hon att Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar som en komplex arbetsmarknad och ökad besöksfrekvens. Det är utmaningar som kräver standardisering och effektivisering - förändringar som hon förstår skapar rädsla.

Som tittare väcks en undran - hur ska stora förändringar bli möjliga om inte organisationens medarbetare känner sig lyssnade till och respekterade för sin kunskap? Om de inte är delaktiga och känner att det lönar sig att komma med synpunkter?

Kanske står dessutom Arbetsförmedlingen inför en ännu större förändring om det blir regeringsskifte i valet 2014. Socialdemokraterna har nämligen flaggat för idén att privatisera delar av Arbetsförmedlingen och att anslagen till förmedlingen ska fördelas efter hur man klarar att förmedla jobb.

Följetongen om den svenska Arbetsförmedlingen ser ut att bli ett drama i flera avsnitt och säsonger.

Stockholm

Direkte fra Stockholm

Stadshuset i Stockholm

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment