Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Portrett i Portrett 2015 i Ingrid Ihme, utvalgt til å få skikk på NAV
Ingrid Ihme, utvalgt til å få skikk på NAV
Portrett

Ingrid Ihme, utvalgt til å få skikk på NAV

| Tekst og foto Berit Kvam

- Dette må være tiårets mest krevende og spennende utvalg. Jeg er stolt over å ha vært med. Det sier Ingrid Ihme, direktør i Telenor Open Mind, og en av arbeids- og sosialministerens syv utvalgte i Ekspertgruppen som har vurdert mulige endringer i arbeids- og velferdsforvaltningen, NAV.

Nå er arbeidet levert: "Et NAV med muligheter" er Ekspertgruppens sluttrapport datert april 2015, med undertittelen "Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet.

Tittelen går rett til kjernen på det Ingrid Ihme fremhever som hovedbudskapet fra Ekspertgruppen: NAV må bli mer rettet mot arbeidsmarkedet, NAV-kontorene må få mer myndighet og brukerne må få bedre hjelp.

Jeg er på besøk hjemme hos. I det jeg ringer på klokka for andre gang, går inngangsdøren opp, og der er hun. Smilende og rett fra jobb tar hun meg med inn i sine private rom, en lun og hyggelig leilighet midt i et moderne boligkompleks i sentrum av Oslo. Vi tar plass rundt spisebordet i et stort åpent rom med kjøkken og stue kombinert, får servert kaffe og sjokolade og jeg lar båndopptakeren gå.

- Jeg glemmer ikke da telefonen ringte. Jeg kan nesten se hvordan hjertet gjør et hopp til halsen når hun forteller:

- Jeg hadde heldigvis akkurat lest om utvalget da telefonen ringte og en mann som presenterte seg som statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, spurte om jeg kunne tenke meg å være medlem av Ekspertgruppen.

Sa ja uten betenkningstid

- Jeg tror jeg var den eneste i gruppen som sa ja uten betenkningstid. Jeg bare følte at dette oppdraget gikk det ikke an å si nei til.  

Sånn ble hun en av seks medlemmer i det som arbeids- og sosialminister Robert Eriksson nå kaller Vågengutvalget etter lederen for utvalget, Sigrun Vågeng, direktør for Statens institutt for forbruksforskning. Etter ett år med hardt arbeid er Ingrid Ihme overveldet ikke bare over sin egen innsats, «det har vært som å ha to fulle jobber», men hele gruppens arbeidskapasitet og ikke minst er hun imponert over Sigrun Vågeng som hun karakteriserer som en tydelig og kompetent leder.

Det var selvfølgelig ingen tilfeldighet at Ingrid Ihme ble spurt. Telenor Open Mind, der hun er direktør, er et vellykket arbeidstreningsprogram for unge med funksjonsnedsettelser. En evaluering av programmet som ble gjort av forskere ved SINTEF Helse på oppdrag fra Ingrid Ihme i 2006, konkluderer med at programmet har lyktes i å nå hovedmålsettingen om å være et springbrett ut i samfunnet for personer med funksjonsnedsettelse. Senere er programmet utvidet, til også å omfatte Telenor Integration som gir arbeidspraksis for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn og med høyere relevant kompetanse.

Kunne tatt en mastergrad på NAV

- Jeg var jo ingen ekspert, men nå kunne jeg tatt en mastergrad i NAV, sier Ingrid Ihme som ikke vil underspille sin egen kompetanse som bruker av NAV, tidligere stønadsmottaker og senere samarbeidspartner ved at Open Mind er støttet av NAV og samarbeider med NAV Arbeidslivssenteret.

Ingrid Ihme var selv deltaker på det første programmet i Telenor Open Mind i 1996. Da hun var ferdig med den toårige utdanningen ble hun utnevnt til leder for programmet. Open Mind har til enhver tid 25 deltakere i programmet. Fem nye tas opp hvert semester. Mens programmet tidligere først og fremst hadde deltakere med fysiske funksjonshemminger, har de nå flere med psykiske vansker. Telenor Integration har det samme antallet deltakere. Programmet er nå blitt en eksportartikkel, Telenor Open Mind er etablert i fire flere land: Bulgaria, India, Pakistan, Sverige og har også en avdeling i Kristiansand.

- Det har vært så mye arbeid, så mye å sette seg inn i, så mye å lese og så vanskelig, sier Ingrid Ihme om arbeidet i Ekspertgruppen.

- Mandatet var så bredt at det tok enormt mye tid å finne ut av ting og sette seg inn i NAV.  Heldigvis var også ekspertgruppen bredt sammensatt av personer med helt forskjellig kompetanse.

Sitter selv i rullestol

Du trenger ikke gå på jobben, bare du kommer…  er Ingrid Ihme sitt slagord. Hun er funksjonshemmet, sitter i rullestol, har utstrakt behov for personlig assistanse og tilrettelegging, men i gruppen representerte hun arbeidsgiverne, et annet medlem representerte brukergruppene. I gruppen var også to forskere, en pensjonist med erfaring fra NAV kontor, en velferdsdirektør hos Fylkesmannen og lederen selv med erfaring blant annet som direktør i Kommunenes interesseorganisasjon KS og Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

- De som har satt sammen dette utvalget har vært utrolig dyktig, alle har hatt ulik kompetanse å bidra med inn i gruppen. Jeg har lært så mye av de andre.

I tillegg har Ekspertgruppen trukket på kompetansen i to referansegrupper, hatt et sekretariat i departementet og hatt møter med forskere og andre som har bidratt med sin kompetanse underveis.

- Det har vært to møter med referansegruppene der vi har fått innspill fra partene i arbeidslivet og fra organisasjonene. De har vært veldig konstruktive og kommet med mange gode innspill, og vi har hørt veldig mye på dem, sier Ingrid Ihme.

- Vi har også brukt møtene i referansegruppen som en sjekk på at vi har vært opptatt av de rette tingene. Veldig ofte hadde vi sammenfallende synspunkter. Når man ser på NAV er det ting som er ganske åpenbare. Det har vi sett, og det har mange av organisasjonene sett.

Det har vært en reise i bokstavelig og overført betydning. Utvalget har besøkt 8 NAV kontor fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord. Det som slår henne er ulikheten i måten å jobbe på.

- Alle jobber ulikt, noen har fokus på arbeid, men prioriteringene varierer, forteller Ingrid Ihme.

Et myndig NAV

Kjernen i budskapet fra Ekspertgruppen er at NAV må bli mer rettet mot arbeidsmarkedet.

- Det enkelte NAV-kontor må få større lokal frihet og få mer kunnskap om arbeidsmarkedet i området. Alt handler om å lage et myndigere NAV-kontor, som ikke som nå er bundet til å oppfylle statlige målkrav.

- NAV kontoret må få bedre lokal ledelse, som må få lov å ta avgjørelser og som vil sette brukerne og brukermøtene i høysetet. De må få lov til å handle. De som er nærmest brukerne vet hva som skal til. Det krever mye av lederne og det krever gode prosedyrer.

- Minister etter minister har tidligere bare økt antallet tiltaksplasser hos private tiltaksleverandører og gjort NAV til en bestiller av tjenester.

Det foreslår utvalget å endre på.

- NAV må få tilbakeført kjernekompetansen som er å sørge for at folk kommer i jobb. Det betyr at Arbeidslivssentrene som har vært bindeleddet mellom NAV og arbeidsmarkedet, og som sitter med kunnskapen om arbeidslivet, blir integrert i NAV.

- De som jobber i NAV gjør en kjempejobb. All kritikk handler om systemet. Vi i utvalget er opptatt av å gi dem som jobber i NAV myndigheten tilbake, passe på at de har mulighet til å gjøre jobben sin og bruke sin egen dømmekraft.

- Det har vært en stor ære.  Jeg føler at jeg har blitt hørt. Nå er jeg ekspert, smiler Ingrid Ihme, direktør i Telenor Open Mind til Arbeidsliv i Norden.

På kornet

Hva leser du nå?

Et norsk hus av Vigdis Hjort

Hva er ditt favorittredskap på jobben?

Kaffekoppen

Har du er skjult talent?

Nei, jeg er veldig flink til å synliggjøre mine talenter, så jeg har ikke noe skjult talent.

Hva ønsket du å bli da du var barn?

Da jeg var fem, ville jeg bli sykepleier, for det var min tante. siden ville ville jeg bli jurist. jeg begynte på juss i 1992, men syns det var kjedelig og begynte på idehistorie i stedet.

Et NAV med muligheter

Les: Gjennomgang av NAV

Sluttrapport fra Ekspertgruppen, april 2015

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment