Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Portrett i Portrett 2017 i Þorsteinn Víglundsson: Vill lagstifta om likalönsstandard
Þorsteinn Víglundsson: Vill lagstifta om likalönsstandard
Portrett

Þorsteinn Víglundsson: Vill lagstifta om likalönsstandard

| Text och foto: Guðrún Helga Sigurðardóttir

Islands nya social- och jämställdhetsministern vill ändra arbetsmarknadspolitiken så att den bygger mer på den nordiska modellen. Han kommer också presentera ett lagförslag om inledandet av likalönsstandarden. Þorsteinn känner till arbetsmarknaden väl eftersom han tidigare har jobbat som vd för näringslivsorganisationen Samtök atvinnulífsins, SA.

Þorsteinn Víglundsson anser att hans tidigare tjänst som chef för näringslivsorganisationen SA gav honom en djupare insikt när det gäller arbetsmarknadens behov. Han känner arbetsmarknadsparternas representanter väl och har redan klart för sig vad som bör göras under valperioden.

-  Min erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågorna är enbart en styrka. Jag kommer säkert att lyckas hitta balansen mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas olika ståndpunkter. Jag strävar efter lösningar som är bra för helheten, säger Þorsteinn Víglundsson när Arbeidsliv i Norden träffar honom på hans nya kontor i Reykjavik.

Arbetsmarknadsparterna på Island har kommit överens om en revidering av förhandlingsmodellen, d v s ramarna om hur förhandlingspolitiken och arbetsmarknaden fungerar. Syftet är att uppnå förhandlingsramar som har den nordiska arbetsmarknadsmodellen som förebild. Arbetsmetoderna när man ingår löneavtal ska förbättras. Målet är också att uppnå större köpkraft och ekonomisk balans, samtidigt som inflationen och räntorna ska bli lägre och valutan stabiliseras. Avtalet ska bidra till balans och ro på arbetsmarknaden.

Förhandlingsmodellen har högst prioritet

Ministerns största uppgift just nu handlar om att förstärka och underlätta införandet av förhandlingsmodellen. Arbetet befinner sig i kris eftersom vissa fackföreningar är missnöjda med de lönehöjningar som utlovats fram till 2018 när den nya modellen ska tas i bruk.

- Det övriga Nordens arbetslivsmodell är eftertraktansvärd. Den ger större ekonomisk balans, säger socialministern, som på Island också har ansvaret för arbetsmarknadsfrågor.

- Men om Island ska införa den nordiska modellen krävs det att vi löser de problem som projektet befinner sig i just nu. Den nya regeringen kommer att samarbeta tätt med arbetsmarknadsparterna för att hitta lösningar, fortsätter han.

Nya lagar som följd

Arbetet är omfattande: Det isländska medlingskommissionen ska revideras; man måste hitta hitta nya ramar för arbetet mellan arbetsmarknadsparterna och deras förhandlingar, lösningar för olika arbetskonflikter och hur löneinformationen ska bearbetas. Det gäller både för enskilda löneförhandlingar och arbetsmarknaden i sin helhet. Revideringen kommer att ta två till tre år. Mot slutet av den perioden blir det enligt Þorsteinn nödvändigt att revidera de gällande lagarna om fackföreningar och arbetskonflikter  så att de passar med den nya modellen.

-  Det är alltid samma problem. Vår arbetsmarknad är mindre och mer fragmenterad än i de övriga nordiska länderna. Små fackföreningar har till exempel en extremt stark ställning. Vi saknar disciplin och bestämdhet på arbetsmarknaden, hävdar Þorsteinn.

På Island har ASÍ:s kollektivavtal blivit en bas för vidare löneförhandlingar  vilket innebär att fackföreningar ofta kräver och uppnår större löneförhöjningar än vad kollektivavtalet medger. Det är problematiskt om man vill uppnå en balans på arbetsmarknaden, enligt Þorsteinn.

Han poängterar att det också krävs ökad disciplin i regeringens budgetarbete. Det är något politikerna på Island har jobbat med under de senaste sex till sju åren, men disciplinen kan fortfarande förbättras, enligt Þorsteinn.

Fastställa likalönsstandarden i lagen

Vi har suttit på Þorsteinns kontor och pratat en halvtimme. Men Arbetsliv i Norden kan inte intervjua Þorsteinn utan att också fråga om införandet av likalönsstandarden som har varit aktuell under flera år och som vi redan skrivit flera artiklar om (se längst ned i artikeln). Likalönsstandarden har varit ett av Þorsteinns stora mål.

- Det blev nödvändigt att införa könskvoter för bolagsstyrelser i lagen även om det endast blir en tidsbegränsad åtgärd. På samma sätt ska vi fastställa likalönsstandarden i lagen, säger socialminister Þorsteinn Víglundsson.

- På det sättet tvingar vi fram förbättrade arbetsmetoder vad gäller oönskad löneskillnad mellan könen, fortsätter han. 

Fortfarande stor löneskillnad

Statistiken visar att det på Island råder stor löneskillnad mellan könen. Det har inte förändrats under de senaste tio åren. Þorsteinn påminner om hur han som chef för SA krävde att likalönsstandarden skulle stadgas i lagen så att företag med 25 eller fler medarbetare måste se till att det inte förekommer några löneskillnader mellan könen.

- Jag tror inte att det är för att vi egentligen vill ha det så, att män får högre löner. Det är snarare en omedveten utveckling inom företagen. Det handlar kanske mest om företagsledarnas ouppmärksamhet eller tanklöshet, säger han.

Han tror att problemet med löneskillnaderna bara kan lösas om man verkligen ser på företagens bokföring med just detta i åtanke. Han poängterar att om ledningen går igenom lönestatistiken med likalönsstandarden i åtanke så standardiseras samtidigt de olika tjänsterna och arbetsuppgifterna. Lönesystemet blir klarare och mer transparenta och det blir lättare för ledningen att rätta till det som är fel.

- Likalönsstandarden är ett fantastiskt verktyg som vi ska använda för att komma ifrån den fula ovana som löneskillnaden mellan könen faktiskt är, säger han.

Nya regeringen är trepartiregering

Þorsteinn Víglundsson blev invald i parlamentet för första gången i höstas och har redan hunnit bli minister i en trepartiregering. Islands nya regering har en knapp majoritet. Ledaren för Islands största parti, Självständighetspartiet, hade föredragit en starkare majoritet, men när uppdraget att försöka bilda en regering hade gått en runda blev resultatet till sist en trepartiregering ledd av Självständighetspartiet.

Det har varit klart från början att de här tre partierna har mycket gemensamt trots att det finns skillnader vad gäller fiskepolitiken, Europapolitiken och kanske också jordbrukspolitiken, säger Þorsteinn.

Politiken förändras

Regeringsbildningen tog ovanligt lång tid  ̶  flera månader. Þorsteinn tror att den isländska politiken håller på att förändras. Nya partier har valts in i alltinget. De är fler än nånsin eftersom sju partier har sina representanter i alltinget. Drygt hälften av alltingsledamöterna är nya. Þorsteinn tror att det kan ha bidragit till att det tog ovanligt lång tid att bilda regering.

-  Alltingsledamöterna behövde tid för att lära känna varandra och börja lita på varandra, förklarar Þorsteinn Víglundsson.

Han anser att det var bra att regeringsbildningen tog så lång tid.

- Avtalsförhandlingarna ägde rum både till vänster och höger. Alltinget lyckades slutföra budgetförhandlingarna innan regeringen bildades. Vi lyckades uppnå solidaritet och behandla budgetfrågor på ett ansvarsfullt sätt, säger han.

- En knapp majoritet ger regeringen möjlighet till förbättrat samarbete med de övriga partierna. Vi måste förbereda våra förslag bättre än tidigare, skicka in dem till alltinget och ge alltinget större möjligheter att diskutera våra förslag. Förhoppningsvis resulterar det i förbättrade arbetsmetoder och utökat samarbete mellan regeringen och alltinget, fortsätter han.

Läs också:

Islands LO firar 100 år i ett mer jämställt arbetsliv

Island: Likalönsstandarden har tagits i bruk

Island lidt tættere på ligeløn

Jóhanna Sigurðardóttir: Löneklyftan viktigaste jämställdhetsfrågan nu

Island får en projektplan för att bekämpa löneklyftan

 

På kornet

Vem är han?

Þorsteinn Víglundsson är född 1969, gift och har tre barn. Han var vd för näringslivsorganisationen SA 2013-2016. Innan dess var han chef för aluminiumproducenternas organisation på Island. Han har universitetsexamen i statskunskap från Islands universitet. Han har även studerat i Spanien.

Vad läser du just nu?

- Världslitteraturen har inte fått stort utrymme vid sidan av min säng de senaste veckorna eller sedan jag valdes in på alltinget och blev minister. Nu finns det bara en stor hög parlamentspapper och budgeten 2017. Inte så speciellt spännande kan man säga.

 Vilket arbetsredskap på kontoret värdesätter du högst?

Utan tvivel kaffemaskinen.

Har du någon dold talang?

Jag är bra på att sjunga karaoke – det har varit en överraskning för många. Jag är också bra hantverkare, efter husbyggande och husrenoveringar de senaste tio åren.

Vad ville du bli när du var barn?

Jag kommer inte riktigt ihåg vad som fascinerade mig på den tiden, men under en viss tid ville jag bli snickare eller pilot.

Fakta

Islands nya regering består av tre partier: Landets största parti Sjálfstæðisflokkurinn och två nystiftade liberala partier, Viðreisn och Björt framtíð. Þorsteinn Víglundsson slutade som vd för SA förra året, samtidigt som han kandiderade för Viðreisn.

Islänningarna röstade i alltingsvalet i oktober 2016. Sju partier kom in i parlamentet. Det tog flera veckor att bilda regering.

Alltinget har 63 ledamöter, 34 av dem är män, 29 kvinnor. Regeringspartierna har sammanlagt 32 ledamöter, vilket innebär minsta möjliga majoritet. Ministrarna är elva till antalet,varav fyra kvinnliga.

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment