Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Arbeidsmarked

Arbeidsmarked

Bitterhet när anrik pappersfabrik läggs ned
”Finland lever av skogen”, är ett gammalt talesätt som fortfarande gäller. Men papperstillverkaren UPM har satt i gång ett saneringsprogram där flera fabriker stängs. I brukssamhället Voikkaa är bitterheten stor när ortens största arbetsgivare försvinner och därmed hundratals jobb.
Het arbetsmarknad i kallt klimat
Sedan 2001 har sammanlagt 15 000 personer av 60 olika nationaliteter arbetat på Melkøya vid nordnorska Hammerfest, för att förvandla en karg ö till en mottagnings-anläggning för naturgas från norska Snøhvitfältet fjorton mil ut i havet. Det har förändrat Hammerfest och Nordnorge. Tomtpriserna stiger, arbetsmarknaden är het och nya näringar växer fram i hela regionen. Det ligger optimism i luften om än lite ojämnt fördelat mellan de olika orterna.
Grenseland - ved porten til en ny verden
Få steder opplever vi historien så tett innpå, og få steder blir fremtiden så optimistisk presentert som i Finnmark. Utbyggingen av Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest har gitt folk i Norges nordligste fylke mersmak på olje- og gasseventyret. Ringvirkningene av utbyggingen er store, særlig i de vestre delene av fylket. I øst mot grensen til Russland er det drømmen om det som skal skje, som skaper håp og fremtidstro.
Periferi i centrum - energiäventyret i nordområdena
Et mer aktuelt arbeidslivssamarbeid
Norge tar gjerne opp hansken. Sammen med det avgående danske formannskapet har faktisk Norge allerede tatt utfordringen.
Brist på arbetskraft - problem för alla
Sergo Teider-Lastikka säger att det inte spelar någon större roll att det snart är fritt för hans landsmän att söka jobb i Finland, lika lite som att det funnits begränsningar i två år. - För oss händer inget, övergångsperioden har inte inneburit några problem. Finländska underleverantörer har hyrt arbetskraft av mig, lagen är som en schweizerost, säger Teider-Lastikka som har drygt tvåhundra personer i jobb i Finland.
Finland öppnas upp för arbetskraft från det nya EU
Finland slopar övergångsreglerna för arbetskraft från EU:s nya medlemsländer första maj i år. Beslutet ska ännu slås fast i riksdagen, men i praktiken blev allt klart när arbets-givare och löntagare tillsammans med representanter för arbetsministeriet kunde enas i mitten av februari.
Opphev restriksjonene - baltiske land ber landsmenn komme hjemme
I Estland, Litauen og Latvia er det nå mangel på arbeidskraft innenfor en rekke bransjer. Landene setter derfor i verk tiltak for å oppfordre folk om ikke å reise ut, og ber de som har reist, komme hjem. Ønsket er likevel at overgangsordningene avvikles. Det kom fram på møtet i Nordisk-baltisk-polsk EU-informasjonsgruppen under embetsmannskomiteen for arbeidsministrene i Nordisk Ministerråd.
”Övergångsreglerna gynnar grå arbetsmarknad”
Det finns inte mycket att vinna på att förlänga övergångsreglerna för arbetsinvandring från de nya medlemsländerna i EU. Risken är att det bara leder till tjenestemobilitet, utstationering, og att den gråa arbetsmarknaden ökar istället. Däremot finns det klara fördelar av en samordnad nordisk politik för arbets-migration, anser forskaren Jon Erik Dølvik.
Äldre arbetslösa gör uppror mot meningslös aktivering
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken i Norden framhävs ofta som en styrka. Men vad ska göras för att den ska bli meningsfull för äldre arbetslösa med hög kompetens, som redan kan det som lärs ut på kurserna? Sju av tio arbetsgivare i Sverige nyanställer sällan eller aldrig personer över 50 år. I Norge vill inte ens var tionde arbetsgivare anställa någon över 60 år. Ändå förutsätts de äldre skicka in ansökningar om jobb varje dag.
Kinafeber: Nedläggningen av Union engagerade hela Norge
En lönsam fabrik läggs ner i Norge. En annan startas i Kina, där tillväxten är högre. Är det frågan om en oundviklig omställning, där företagsledningen anpassar sig till globaliseringen innan det blir för sent? Eller handlar det om att glömma sina rötter och kasta bort möjligheten för att specialisera verksamheten så att den blir konkurrenskraftig på sikt?
Arbeids- og velferdstjenester under samme tak - skal bli bedre for brukerne
1 juli 2006 etableres en gigantisk Ny arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) i Norge. Da slås statsetatene arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og trygdeetaten sammen til en ny etat og tjenestetilbudet samordnes med de kommunale sosiale tjenestene. I fokus for reformen står brukerne, som kun behøver å henvende seg ett sted uavhengig av hvilke tjenester de har behov for.
Lech Walesa: Trepartssamarbeidet er den beste modell
Det er ikke polske arbeidere sin skyld at de er billig arbeidskraft. Det er utenlandske arbeidsgivere som etterspør billig arbeidskraft, og tilbyr polakker en betaling som de må ta til takke med, sier Lech Walesa, som her gir til kjenne sine refleksjoner om EU-utvidelsen og et fritt arbeidsmarked.
Nordiska företag ratar facket i Estland
Nordiska arbetsgivare visar inget intresse för samarbete med fackliga organisationer i Baltikum, men å andra sidan är så få arbetstagare organiserade att fackförbunden knappt har något inflytande alls.
EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon
Tio månader efter att gränserna i alla fall delvis öppnades för arbetskraft från EU:s nya medlemsländer är det svårt att avgöra om farhågorna besannats i Norden eller om det blivit en besvikelse för de nya medlemsländerna. Debatten rasar om det handlar om ”social dumping” eller ”social jumping”.
Kreativitet i tusenårsnäringarna
När jobben upphör eller flyttar utomlands är det extra utsatt att bo på en ö. Här går det inte att pendla till grannkommunen, utan jobb som försvinner måste ersättas på annat sätt. Det kräver både kreativitet och kunskap. - Det har alltid varit min grundtanke att kompetensutveckling är helt nödvändigt för att Bornholm inte ska gå i stå, säger Henrik Grove, avgående arbetsmarknadschef för Bornholm.
Unnur Sverrisdóttir: Jurist med mål om et ryddigere arbeidsmarked
Det islandske arbeidsmarkedet koker. Arbeidskraft strømmer inn fra hele Europa og andre verdensdeler. Embetsmenn og partene i arbeidslivet prøver å henge med i en lynrask utvikling. Unnur Sverrisdóttir kom inn som bestyrer av lovavdelingen i det islandske Arbeidsdirektoratet midtvinters. Hun opplevde stemningen og arbeidsoppgavene som en eksplosjon fra første dag.
Gull til nordisk arbeidsliv - men er det bærekraftig?
Arbeidsmarkedet er nytt hver morgen, sa Allan Larsson da han nylig dro opp de store linjene på arbeidslivskonferansen "Hva er nytt med det nye arbeidslivet?" Vi påvirkes uavbrutt og på alle nivå av dollarkurs, demografi og teknikk. Men i en tid med raske endringer, krav om bedre konkurransekraft og økt fleksibilitet, er det mulig å skape et bærekraftig arbeidsliv?
Tarja Filatov: Det er de tyste vi må hjelpe
Arbeidsløsheten skal ned og sysselsettingen opp. Finlands arbeidsminister syns det er viktig å ha høye mål, men innrømmer at det kan bli tøft å nå målet om 100 000 nye arbeidsplasser på fire år.
Skattestöd till städhjälp stor succé i Finland
Städredskapen är inburna från bilen som parkerats framför radhuslängan i Vanda, en förstad till Helsingfors, och arbetsdagen kan börja. – Jag gillar att städa, säger Kirsi Heinonen och startar dammsugaren.

Side-alternativer

arkivert under:
This is themeComment