Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Bærekraftig arbeidsliv

Bærekraftig arbeidsliv

Positive faktorer i arbeidslivet – nytt fokus gir nye perspektiv
Hva er det som gjør at arbeidstakere trives og rapporterer velvære, og hva er det som gir sunne og produktive organisasjoner? Hva er det som gjør arbeidstakere resiliente og adaptive i forhold til stadige endringer og økte krav?
Den bästa forskningen griper tag i människorna
Den senaste arbetslivsforskningen i Norden visar att det sker stora ändringar i hur verksamheter organiseras. Det gäller framförallt det som kallas det gränslösa arbetslivet, där arbetstiderna blivit flexiblare och jobbet och fritiden flyter ihop. Men vilka konsekvenser får det på längre sikt?
Arbejdstid og balance mellem arbejde og privatliv - hvad kan vi gøre?
Der er i disse år meget fokus på balance mellem arbejde - og privatliv. Der er mange gode intentioner i spil. Men det er svært at forestille sig, at der rigtig sker noget, før vi bliver villige til at se på de belastninger der for alvor gør det svært at få familielivet og arbejdslivet til at hænge sammen.
Arbetsmiljön ger konkurrenskraft
Arbetsmiljön kommer att vara en viktig framgångsfaktor i framtiden när konkurrensen om de bästa förmågorna hårdnar. Det är knappast en tillfällighet att ett av världens mest framgångsrika storföretag, Microsoft, tre år i rad valts till Finlands bästa arbetsplats.
Tyst kunskap guld värd
Mitt bland alla saneringar och omstruktureringar finns fortfarande stabila och trygga arbetsplatser i Finland. Där räknar man med att satsningar på arbetsmiljö ska löna sig när kampen om arbetskraften hårdnar.
Sosial kapital - kriterium for suksess
Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø? Og hva er sammenhengen mellom et godt arbeidsmiljø og produktivitet? Danske forskere peker på sosial kapital som et kriterium for en virksomhets suksess på begge områder.
Fra kontrol til tillid
En ny virksomhedspolitik med kerneværdier som medbestemmelse og ansvar, tillid og åbenhed i den danske butikskæde Irma har vendt nedtur til fremgang på både det menneskelige plan - og økonomisk.
Två steg framåt, ett bakåt - arbetsmiljö i rörelse
Arbetsmarknaden är i ständig rörelse, påverkad av internationell konkurrens, teknisk utveckling och politiska beslut. Nya jobb tillkommer och andra försvinner. Arbetsmarknaden och därmed också arbetsmiljön blir allt mer varierad och differentierad. En del arbetstagare har fått bättre arbetsmiljö än tidigare, men de förbättrade villkoren gäller inte alla. Tvärtom finns det grupper som riskerar att bli permanenta i dåliga arbetsmiljöer. Fortfarande är också många sjukskrivningar direkt relaterade till arbetsmiljön.
Arbetsmiljö i Helvetesköket
Det finns knappast någon typ av arbetsplats som har ett bredare register av arbetsmiljöproblem än restauranger. I TV-serien ”Hell's Kitchen” får vi också se stjärnkrogarnas mörka hemlighet - den kadaverdisciplin som gourmetkockar som Gordon Ramsay kräver av sina anställda
Integritet nytt begrepp i norsk arbetsmiljölag
Arbetarskyddsmyndigheterna i Norden byggdes upp för att skydda arbetarna mot olyckor, farliga kemikalier och för långa arbetspass. Men hur fungerar skyddstillsynen när arbetsplatsen är ett rörligt mål? Under omställningar sker så mycket samtidigt att de anställdas integritet hotas.
Hållbarhet - dags att tänka nytt om arbetslivet
En strategi för framtiden
Kan samhället bli hållbart om inte arbetslivet är det? Genom att börja värdera arbetet i förhållande till hållbarhet tillförs ett framåtsiktande och samlande perspektiv som angår människor. Hållbarhet sätter arbetet i ett sammanhang som utmanar traditionella lösningar och aktörer och som mobiliserar till nytänkande.
Långt arbetsliv bland tyger
Om starka färger gör människan gott så är det nog där hemligheten ligger bakom Laura Hottinens ork och arbetsglädje. Eurokangas tygbutik i centrala Helsingfors är en färgstark textildröm i ett vinterkallt och grått Helsingfors. Laura Hottinen är 68 år, men har svårt att sluta jobba.
Hållbart arbete för hållbar utveckling
Det goda arbetet verkar inte kännetecknas av några nationella egenheter. När fokus riktas mot det som skapar ett hållbart arbete är de nordiska länderna i överensstämmelse med många övriga länder. Det handlar om att bli sedd och lyssnad till. Om att ha ett tempo som det går att leva med och resurser och redskap som är anpassade till det man ska göra. Inte minst viktigt är att känna mening med det man gör. Frågan är om det är möjligt att skapa hållbara arbetsplatser i en tid då arbetslivet är i ständigt omvandling?
Der er masser af flexibilitet i aftalerne
Overenskomsterne skal blot udnyttes bedre, siger formanden for Fællesrådet for Tjenestemænd og Funktionærer Bente Sorgenfrei.
Erklæring om helsefremmende arbeidsplasser
Hva er en helsefremmende arbeidsplass, og hvordan skaper man arbeidsplasser som kan fremme helsa? Dette var spørsmål de rundt 400 deltakerne fra hele Norge skulle gi innspill til under en konferanse i Lillestrøm utenfor Oslo i begynnelsen av november. Blant deltakerne var ledere og andre ansatte i norske virksomheter og representanter for arbeidslivets organisasjoner. Sammen bidro de til å forme ”Lillestrøm-erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser”.
Bærekraft i praksis - ny kurs for Norden på arbeidsmiljøområdet
Hvordan skape et bærekraftig arbeidsmiljø i praksis? Finnes det virksomheter som kan tjene som gode eksempler? Kan politikere og tilsynsmyndigheter lære mer av forskningen på feltet?
Forebygging av utstøtning: bedriftens ansvar eller samfunnets ansvar?
Bygningsarbeidere opplever betydelig utstøtning fra arbeidslivet på grunn av fysisk helsesvikt. Offisielle norske tall for arbeidsulykker og skader viser at bygg- og anleggsbransjen står for 10 - 20 prosent av alle meldte dødsulykker. Over 3 000 skader meldes årlig, og det er grunn til å tro at det er store mørketall.
När välfärd blir affär
På Frälsningsarmén i Norge behöver man uppmärksamhet för att kunna driva socialt arbete. På banken Nordea driver man socialt arbete för att få uppmärksamhet. De frivilliga organisationerna och näringslivet närmar sig varandra från varsitt håll. I de flesta fall uppstår ett möte som alla vinner på. Men det finns också en fara för att själen säljs för pengar eller att lönsamheten blir lidande.
Välfärdens nya aktörer
Är sjukbesök hos gamla en angelägenhet för företag i närområdet? Bör McDonald's driva barnsjukhus? Ska kommunen röja vägar eller be ortens företag om hjälp? Företagens sociala ansvar är ett tema i tiden, men vad betyder det och vad får det för konsekvenser? Svaren är inte givna men pekar mot scenarier av betydelse både för arbetsliv och välfärdssystem.

Side-alternativer

This is themeComment