Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i EU

EU

Norge med initiativ mot arbetslivskriminalitet under EU-toppmötet
Norges statsminister Erna Solberg tog tillfället i akt när hon deltog på EU-toppmötet om sociala rättigheter. Hon lanserade en offensiv mot arbetslivskriminalitet. Norge erbjuder sig bland annat att samarbeta med ett EU-land för att utveckla mer effektiva kontrollsystem.
"EU-mötet i Göteborg genombrott för den nordiska modellen"
Innan EU:s toppmöte om den sociala pelaren inleddes i Göteborg samlades fackförbunden och de frivilliga organisationerna till ett förmöte där stämningen var mycket god.
Jyrki Katainen: Populismen hotar stabiliteten och riskerar att öka arbetslösheten
EU-kommissionens vice ordförande, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, angriper populismen, talar sig varm för den cirkulära ekonomin och försvarar den sociala pelaren i EU, i en intervju med Arbeidsliv i Norden.
Norden positivt till EU:s sociala pelare - men lönerna vill vi sätta själva
Vi kräver att förslaget till en europeisk pelare för sociala rättigheter tar hänsyn till de speciella förhållanden som kännetecknar våra arbetsmarknader och respekterar den roll som arbetsmarknadens parter har i Norden. Det skriver de nordiska ländernas arbetsmarknadsministrar i ett gemensamt uttalande till Europeiska kommissionen.
Direkt från Bryssel: Vad sker inom forskningen när britterna lämnar EU?
Brexit kommer även att få en stor effekt på hur EU fördelar sina forskningspengar. Brittiska universitet får idag en oproportionerlig stor andel av forskningsprojekten, men kan få det svårare när Storbritannien lämnar EU. Arbeidsliv i Norden följde med fyra norska forskningsinstitut på studieresa till Bryssel.
Elisabeth Vik Aspaker, statsråden som skal lede det nordiske samarbeidet i 2017
Elisabeth Vik Aspaker er EØS- og EU-minister, og nordisk samarbeidsminister. Hun er fra Troms, Norges nest nordligste fylke og vant til å jobbe Nordkalotten på tvers. Med en tung politisk løpebane i lokalpolitikk, som politisk rådgiver og statssekretær i flere borgerlige regjeringer, er hun skodd for 2017. Da skal hun lede det nordiske samarbeidet. Hva vil hun satse på?
EU pressar på för att liberalisera vägtransporten
Både Danmark och Finland kommer att dras inför EU-domstolen om de inte ändrar regler som de har antagit för att motverka social dumpning genom missbruk av EU:s så kallade cabotageregler. Det meddelar Europeiska kommissionen som är på offensiven för att liberalisera marknaden för vägtransporter.
Har luften gått ur jämställdhetspolitiken i EU?
Ja, anser den finska forskaren Johanna Kantola. Samtidigt är emellertid EU-domstolen en ljuspunkt, vars domar också får stora konsekvenser i Norden, enligt Kirsten Ketscher, professor i socialrätt vid Köpenhamns universitet.
Sverige: Lex Laval bör rivas upp föreslår utredning
Villkoren för utländska arbetstagare i Sverige bör förbättras enligt Utstationeringskommitténs översyn av Lex Laval, som den 30 september lämnades till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
Fælles linje skal afbøde EU-pres på den nordiske model
At bevare den unikke nordiske aftalemodel vil kræve tilpasninger og fælles fodslag. Det var vurderingen hos den danske beskæftigelsesminister, danske EU-politikere og arbejdsmarkedets parter ved en konference med udgangspunkt i en ny rapport om den nordiske aftalemodel og EU.
Tidligere EU-kommisær Poul Nielson: Norden må inn i kampen
- Norden er ikke en isolert øy i verdenssamfunnet. Hvis vi vil bevare det vi synes om, og sikre at vi ikke blir overkjørt av andres verdier, må vi inn i kampen, sier Poul Nielson til Arbeidsliv i Norden.
Europeisk arbetsrätt så komplex att rättssäkerheten är i fara
Domstolarna har fått en större roll i det arbetsrättsliga systemet på bekostnad av politiker och arbetsmarknadens parter. Det börjar bli så svårt för arbetsgivare och fackföreningar att veta vad som gäller, att rättssäkerheten är i fara. Det framgår av en ny antologi från Nordiska ministerrådet.
Mindsteløn - noe for Norden?
Mens den nordiske fagbevægelse ser lovbestemt mindsteløn som en katastrofe, ser lønmodtagere i mange andre EU-lande en lovbestemt mindsteløn som et værn mod social dumping og urimelige vilkår på arbejdsmarkedet. Vi er nødt til at gå ind i diskussionen om lovbestemt ligeløn, så alle kan blive mere klar på styrkerne i det kollektive aftalesystem, vi har i Norden, og den værdi det tilfører både lønmodtagere og hele samfundet, siger Bente Sorgenfrey, formand for den samlede fagbevægelse i Norden.
Minstelønn – mulighet eller trussel?
Drop berøringsangsten og bli med i kampen om lovbestemt minstelønn i EU, er brannfakkelen Bente Sorgenfrey kaster inn i debatten som ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Er berøringsangst problemet, eller er lovfestet minstelønn en reell trussel mot den nordiske modellen? Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen i månedens tema i fokus.
Appel til Norden: drop modstanden mod at diskutere mindsteløn
Norden skal holde op med at se lovbestemt mindsteløn i EU som et farvel til den nordiske model. Lær af Norge, opfordrer den nordiske fagbevægelses sammenslutning, NFS, og danske arbejdsmarkedseksperter.
Minimilöner kan bli fråga på Europafackets kongress
Nästan alla europeiska länder har nu lagstadgade minimilöner. Vid årsskiftet införde Tyskland en lägsta lön på 8,50 euro per timma. Men de nordiska länderna håller fast vid avtalsmodellen.
Norsk modell för minimilöner sprids till allt fler branscher
Den 1 februari allmängiltigförklarades delar av kollektivavtalet inom den norska fiskeindustrin, så att lönevillkoren gäller för hela landet. Två dagar senare var det dags för elinstallatörerna. Den norska modellen för minimilöner får allt större stöd.
Kristina Persson: Strategiminister som vill göra Arktis "grönt"
Hon har hittills varit den mest anonyma ministern i den svenska regeringen. Men det kommer ändra sig när hon fått en tankesmedja etablerad på regeringskansliet.
Hur samla Europa i en gemensam syn på arbetsmiljön?
25 procent av arbetskraften i EU har ett jobb som orsakar dem psykosociala problem, som stress. Det visar den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor. Resultaten har analyserats i en gemensam rapport Eurofound gjort, tillsammans med den Europeiska arbetsmiljöbyrån. Men att mäta arbetsmiljö är betydligt svårare än att mäta arbetslöshet.
Ylva Johansson: Arbeidsmarkedsminister med feministisk agenda
Ambisjonene er klare: Ungdomsledigheten har førsteprioritet. Utfordring nummer to er å sørge for at ledige personer og ledige jobber finner hverandre. Arbeidsforholdene på kvinnedominerte arbeidsplasser skal bli bedre og hun vil jobbe for økte sosiale rettigheter i EU.

Side-alternativer

This is themeComment