Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i EU

EU

Den nordiske modellen under press fra EF-domstolen var tema på trepartsmøtet
Hvordan påvirker Laval- og Viking-dommene de nordiske arbeidsmarkedsmodellene? Trengs det en felles nordisk front for å begrense EF-domstolens innvirkning? Spørsmålene ble diskutert på trepartsmøtet i Reykjavik mellom arbeidsministrene og partene i arbeidslivet der også EU-kommissær Vladimír Špidla var tilstede.
En kunskapsbank om ungas väg från utanförskap
Mellan åren 2007 och 2013 finansierar Europeiska Socialfonden, ESF, 1000 projekt som rör ungas arbetsliv och utanförskap bara i Sverige. Nu ska kunskap och erfarenhet från de många projekten tas tillvara och leva vidare genom temagruppen ”Unga i arbetslivet” initierat av Ungdomsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.
De nordiske arbejdsmarkeder; set fra Bruxelles
De nordiske arbejdsmarkeder betragtes i dag med misundelse og respekt, men også med skepsis, når det drejer sig om mulighederne for at lære af de nordiske erfaringer, skriver Jørgen Rønnest.
Problemfylt hjemkomst
Den polske regjeringens kampanje ”hjemkomst”, som skulle lokke utvandrete polakker tilbake til hjemlandet, er blitt offer for finanskrisen og skuffete polakker.
Efter Lavaldomen: Danmark och Sverige måste ändra sina lagar
Den nordiska arbetsmarknadsmodellen är satt under press efter några uppmärksammade utslag från EU:s domstol. Kärnfrågan gäller hur fri rörlighet för företag och arbetskraft ska kunna kombineras med facklig kamp mot social dumpning.
Tjänstedirektivet: Känslig fråga - men Norge säger ja
Norska LO kräver att regeringen använder sin reservationsrätt och inte inför EU:s tjänstedirektiv i norsk lag. Två av partierna i regeringskoalitionen stödjer LO, men i Stortinget är det majoritet för direktivet. Arbeiderpartiet tvingar därför igenom beslutet i regeringen mot Senterpartiets och SV:s röster.
Blått kort ska locka högutbildade till EU
Förslaget om att införa ett ”Blue Card” i EU har nu passerat utskottsbehandlingen i EU-parlamentet. Det blir en av de heta frågorna under hösten.
EG-dom hotar den svenska modellen
Byggnads blockad mot det lettiska företaget i Vaxholm var inte i överensstämmelse med EG-rätten. Det blev EG-domstolens mening, när den strax innan jul 2007 avkunnade domen i det uppmärksammade Laval-målet. Fackföreningsrörelsen, med stöd av flera arbetsrättsjurister, varnar nu för att domen hotar den svenska modellen och att den försvagar skyddet för arbetstagare stationerande i andra länder än hemlandet.
Byggare räds inte ökad konkurrens
- Jag är inte särskild bekymrad över domen, säger Jens Hoffman, verkställande direktör och delägare i byggföretaget Dipart med 50 anställda.
Lige vilkår for alle
Der er stadig alt for mange håndværkere og arbejdere fra de nye østlige EU-lande, som udnyttes groft på arbejdsmarkedet i Skandinavien. Det fastslår en ny rapport fra Nordisk Ministerråd, som afdækker østarbejdernes løn- og arbejdsforhold i de nordiske lande.
Flexicurity erobrer Europa
Når EUs arbeids- og sosialministere møtes i Brussel 6. desember for å diskutere felles prinsipper for flexicurity, kan det varsle et paradigmeskifte i arbeidsmarkedspolitikken i Europa.
Utenlandske arbeidere strømmer fortsatt til Island: Ny lov om utstasjonert arbeidskraft på trappene
Det islandske Alltinget drøfter nå et lovforslag som skal legge klare forpliktelser på utenlandske firmaer som sender ansatte til Island for å utføre et bestemt arbeid i en begrenset periode.
Modernisering av det nordiska samarbetet: Bästa överlevnadsstrategin: knyt det nordiska till EU-samarbetet
Vi i Näringsdepartementet välkomnar den moderniseringsprocess som nu är i gång om det nordiska samarbetet inom ministerrådet för arbetsliv (MR-A).
Ole Brum og Norden
Den svenske finansministeren, Pär Nuder, inviterte en gruppe journalister til frokost en mørk januarmorgen i Brussel.
Brist på arbetskraft - problem för alla
Sergo Teider-Lastikka säger att det inte spelar någon större roll att det snart är fritt för hans landsmän att söka jobb i Finland, lika lite som att det funnits begränsningar i två år. - För oss händer inget, övergångsperioden har inte inneburit några problem. Finländska underleverantörer har hyrt arbetskraft av mig, lagen är som en schweizerost, säger Teider-Lastikka som har drygt tvåhundra personer i jobb i Finland.
Finland öppnas upp för arbetskraft från det nya EU
Finland slopar övergångsreglerna för arbetskraft från EU:s nya medlemsländer första maj i år. Beslutet ska ännu slås fast i riksdagen, men i praktiken blev allt klart när arbets-givare och löntagare tillsammans med representanter för arbetsministeriet kunde enas i mitten av februari.
Opphev restriksjonene - baltiske land ber landsmenn komme hjemme
I Estland, Litauen og Latvia er det nå mangel på arbeidskraft innenfor en rekke bransjer. Landene setter derfor i verk tiltak for å oppfordre folk om ikke å reise ut, og ber de som har reist, komme hjem. Ønsket er likevel at overgangsordningene avvikles. Det kom fram på møtet i Nordisk-baltisk-polsk EU-informasjonsgruppen under embetsmannskomiteen for arbeidsministrene i Nordisk Ministerråd.
”Övergångsreglerna gynnar grå arbetsmarknad”
Det finns inte mycket att vinna på att förlänga övergångsreglerna för arbetsinvandring från de nya medlemsländerna i EU. Risken är att det bara leder till tjenestemobilitet, utstationering, og att den gråa arbetsmarknaden ökar istället. Däremot finns det klara fördelar av en samordnad nordisk politik för arbets-migration, anser forskaren Jon Erik Dølvik.
Lech Walesa: Trepartssamarbeidet er den beste modell
Det er ikke polske arbeidere sin skyld at de er billig arbeidskraft. Det er utenlandske arbeidsgivere som etterspør billig arbeidskraft, og tilbyr polakker en betaling som de må ta til takke med, sier Lech Walesa, som her gir til kjenne sine refleksjoner om EU-utvidelsen og et fritt arbeidsmarked.
EU:s fria arbetsmarknad - med nordiska och polska ögon
Tio månader efter att gränserna i alla fall delvis öppnades för arbetskraft från EU:s nya medlemsländer är det svårt att avgöra om farhågorna besannats i Norden eller om det blivit en besvikelse för de nya medlemsländerna. Debatten rasar om det handlar om ”social dumping” eller ”social jumping”.

Side-alternativer

This is themeComment