Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i EU

EU

Islands Gudbjartur Hannesson setter folks velferd først under krisen
Vi har lært at et statlig velferdssystem er enormt viktig og en forutsetning for et sunt arbeidsliv, sier Islands velferdsminister Gudbjartur Hannesson. Derfor har trygghet for velferden hatt førsteprioritet under krisen.
Sverige täpper till lucka i utstationeringslagen
Sist av de nordiska länderna ska nu även Sverige införa regler om anmälningsskyldighet för utländska företag som utstationerar arbetstagare till landet. De ska också utse en kontaktperson i Sverige. Förslagen finns i en promemoria som Arbetsmarknadsdepartementet skickade på remiss i juli.
Sverige ändrar regler om tidsbegränsade anställningar
Inför hotet att dras inför EU-domstolen är Sveriges regering nu beredd att föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att ingripa mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Den ger alltså efter för kritiken från Europeiska kommissionen som anser att lagen om anställningsskydd inte lever upp till kraven i EU:s visstidsdirektiv (1999/70).
Nordisk arbetsgrupp ger förslag till hur gränshindren ska lösas
En nordisk arbetsgrupp har fått i uppdrag att komma med lösningar till de 39 gränshinder som identifierats inom arbetslivs- och socialförsäkringsområdet. Ordförande för gruppen är Essi Rentola, som uppskattar att mellan en tredjedel och hälften av hindren måste lösas på EU-nivå, eftersom de inte bara är nordiska hinder men berör hela EU.
EU-dom ger rätt till tjänstepension från flera länder
Den som arbetar i flera länder under sitt yrkesliv kan få en obehaglig överraskning när pensionen kommer. Tjänstepensionen är kanske lägre än den skulle ha varit om man hade hållit sig på hemmaplan hela tiden. Men att göra något åt problemet är lättare sagt än gjort.
Bemanningsbransjen forstyrrer maktbalansen
Arbeidsmarkedet preges av en økende mobilitet i alle retninger. De senere årene har det i raskt tempo vokst fram en hel bransje som skaffer vikarer til sykehus, sykehjem, restauranter, renhold, industri for å nevne noen. I Sverige er fagbevegelsen stolt over å ha oppnådd en unik kollektivavtale for bemanningsbransjen. Arbeidsliv i Norden har oppsøkt arbeidstakere og arbeidsgivere i flere nordiske land for å finne ut hvordan man møter utviklingen, og spør: Hva er det ved bemanningsbransjen som utfordrer de nordiske arbeidsmarkedene?
Bemanningsbranschen utmanar den nordiska modellen
Med jämna mellanrum bryter ”Den stora debatten” om bemanningsbyråerna ut i de nordiska länderna, trots att de bara står för en bråkdel av de anställda. Vad är det som gör att anställningsformen verkar så utmanande på den nordiska modellen? 0,8 – 1,3 procent av den yrkesaktiva befolkningen arbetar som vikarier i Norden, mot 1,7 procent i genomsnitt i Europa. Innan årets slut ska EU:s bemanningsdirektiv ha genomförts.
Arbeidsgivernes mann i den europeiske dialogen
Vil arbeidsmarkedets parter komme til enighet om arbeidstidsdirektivet, slik de for eksempel klarte å enes om avtalen om stress? Forpostfektningene er begynt, men ennå vet ingen hvordan den saken vil ende. Den sosiale dialogen er uansett tildelt en rolle i politikkutviklingen i Europa.
Indsats mod social dumping i Norden
Viden skal forbedre kritisable arbejdsvilkår for østeuropæiske arbejdere i de nordiske lande.
Mjuk kompetens behövs för de nya vita och gröna jobben
EU-kommissionen har presenterat ett nytt flagskeppsinitiativ: En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen. Under den ekonomiska krisen finns det fortfarande två sorters jobb som det är stor efterfrågan på – de "vita" och de gröna.
Svenska arbetsgivare och fack mest medvetna om etnisk diskriminering
Medvetenheten om jobbrelaterad rasism har ökat, men är fortfarande väldigt låg i många EU-länder. Arbetsgivarna och fackföreningarna i Sverige har den högsta medvetenhet, medan den är lägst i Estland, enligt en studie som har gjorts av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).
Därför rankas Sverige så högt i integrationsfrågor
Vad är det facket och arbetsgivarna i Sverige gör som får dem att hamna högst upp i en rankinglista om hur medvetna de är i integrationsfrågor? Det är EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, som ger det svenska arbetslivet gott betyg.
Vad sker när det blir visumfritt mellan EU och Ryssland?
Att resa till utlandet utan att behöva ansöka om visum är något som de flesta nordbor tar som en självklarhet. Det är bara till väldigt exotiska länder – eller Ryssland – som det behövs. Från rysk sida försummas inga möjligheter att ta upp frågan med EU om att avskaffa visumkravet.
Visumfri sone og startskudd for et norsk-russisk arbeidsmarked i nord
En avtale om et grenseboerbevis som gjør det mulig å krysse grensen mellom Russland og Norge uten visum, markerer ennå en milepæl i det norsk-russiske samarbeidet. Siden den visumfrie sonen krysser grensen for Schengensamarbeidet er dette også en sjeldenhet i Europa. Men, det er grunn til å være tålmodig.
Ryske Arcady passerar gränsen till Finland varje vecka
Många reser i affärer mellan Helsingfors och S:t Petersburg, som ligger på knappt fyrtio mils avstånd från varandra. Men trots att förbindelserna blir allt bättre är den gemensamma arbetsmarknaden i praktiken ännu långt borta.
Kommer lex Laval att funka?
Den 9 september inledde Svenska Byggnadsarbetareförbundet en blockad mot ett lettiskt företag som byggde en skola i Höllviken i södra Sverige. Företaget skulle betala sina arbetare, som också var från Lettland, lön enligt svenskt kollektivavtal, krävde Byggnads. Ett nytt Lavalmål på gång?
Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden
Guðbjartur Hannesson är den nye isländske ministern som fått i uppdrag att slå samman alla välfärdsfrågor under ett och samma departement. Det ska ske samtidigt som statsbudgeten skärs ned till benet efter att bankkraschen 2008 lämnade landets ekonomi i ruiner. Välfärdsdepartementet ska vara klart vid årsskiftet.
Island får en bantad och mer EU-kritisk regering
Antalet ministrar i Islands regering har bantats från tolv till tio. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir säger att ministerposterna kommer att skäras ner ytterligare vid årsskiftet då flera departement slås ihop.
IMF och ILO samarbetar om att minska arbetslösheten
Norge har ett speciellt öga till den Internationella arbetsorganisationen, ILO. För två år sedan parades ILO och Världshandelsorganisationen ihop på en konferens i Oslo. I år var det den internationella valutafondens tur att delta på speed-dating med ILO i den norska huvudstaden.
Slutstreck för Laval-målet
Sveriges Högsta domstol avslog att riva upp Arbetsdomstolens dom. Arbetsrättsexpert föreslår att staten tar på sig ett ansvar för det stora skadestånd som fackföreningarna nu tvingas betala.

Side-alternativer

This is themeComment