Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Forskning

Forskning

Kunskap om arbetsmiljö samlas i nytt svenskt centrum
Enligt ett förslag som nyligen presenterades för regeringen bör ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö inrättas antingen som en särskild inrättning på Stockholms universitet eller som en ny myndighet.
Direkt från Bryssel: Vad sker inom forskningen när britterna lämnar EU?
Brexit kommer även att få en stor effekt på hur EU fördelar sina forskningspengar. Brittiska universitet får idag en oproportionerlig stor andel av forskningsprojekten, men kan få det svårare när Storbritannien lämnar EU. Arbeidsliv i Norden följde med fyra norska forskningsinstitut på studieresa till Bryssel.
Finlands försök med basinkomst väcker intresse
Finlands planerade empiriska experiment med basinkomst har väckt stort intresse i världen – innan det ens kommit igång. En expertgrupp har nu presenterat sin första utredning av hur delar av socialbidragen kunde ersättas med en basinkomst.
Arbetslivsforskning och framtiden
Var finns arbetslivsforskarna i debatten om framtiden? frågar Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap på Karlstads Universitet. Trots att stora ändringar har skett i fråga om kön, etnicitet och klass saknas studier om hur detta kommer att påverka arbetslivet.
Nya utmaningar för arbetslivsforskningen
Big Data är det nya modeordet för den enorma ökningen av information som lagras i världen. Men hur kommer denna informationsström att påverka arbetslivet och arbetslivsforskningen?
Forskarkritik: Sysselsättningen har blivit viktigare än arbetets innehåll
När arbetslivet hamnar på dagordningen i den svenska valrörelsen så är det framförallt arbetslösheten som är i fokus - jobben måste bli fler. Däremot tycks visioner kring arbetets innehåll stå tillbaka från den politiska agendan – en perspektivförskjutning som ett tiotal forskare nyligen belyste under ett möte i Stockholm nyligen.
Arbeidsmiljøet konkurransefortrinn for nordiske vekstbedrifter
Hvordan kan Norden møte utfordringene som følger av den økende globaliseringen? Hvor finnes potensialet for vekst og økt sysselsetting? Nordiske forskere foreslår tiltak slik at myndigheter og virksomheter kan bli bedre til å utnytte mulighetene for vekst.
Rätt inredning gör kontorsjobbet bättre
Störande ljud som högljudda samtal är ofta ett miljöproblem på arbetsplatsen och kan leda till koncentrationssvårigheter och fler misstag. Men ny forskning i Finland visar att det går att minska olägenheterna med flexibla utrymmeskoncept.
Den nordiska modellen förenar tillväxt med jämlikhet
I fem år har det forskats på den nordiska modellen och om den klarar av att förnya sig själv. I slutet av augusti var det en internationell avslutningskonferens för REASSESS i Oslo.
Vad med en personlig tränare - av hjärnan?
Till listan över nya yrken kan Arbeidsliv i Norden nu också lägga ”personal brainer” och titeln innehas av finländaren Reidar Wasenius. Han förverkligade nyligen en tjugo år gammal dröm och öppnade ett träningscenter för hjärnor, BRIIM Center, i Helsingfors.
Arbetslösheten kan definieras bort
Uppfattningen om vad sysselsättning och arbetslöshet betyder varierar från land till land. Ett jämförande historiskt perspektiv visar att den politiska kontexten – hur problemet presenteras och hur dess beståndsdelar förändras – styr vår uppfattning och att standardsynen på sysselsättning inte längre är relevant i till exempel Storbritannien eller Frankrike, som den brittiska socialhistorikern Noel Whiteside tittat på.
SCB har mätt de arbetslösa i 50 år
4,5 miljoner personer är sysselsatta i Sverige. Det är en miljon fler än för 50 år sedan. Det visar statistiken som Sveriges statistiska centralbyrå, SCB, levererat om arbetsmarknaden månad, efter månad under 50 år. Genom arbetskraftsundersökningarna, AKU, har politiker, ekonomer, journalister och andra beslutsfattare tagit del av läget, utveckling och dynamiken på den svenska arbetsmarknaden.
Nyt tidsskrift formidler forskning om det nordiske arbejdslivet
Et nyt tidsskrift, ”Nordic Journal of Working Life Studies” vil bidrage til videreudvikling af det nordiske arbejdsliv ved at formidle forskningsresultater om udviklingstendenser, erfaringer, udfordringer og nye løsningsmuligheder i arbejdslivet.
Mødre og fedre møter karrierelogikkens spilleregler
Nå er vi vel likestilt? Økt utdanningsnivå blant kvinner, nye idealer for faderskap og utvikling av arbeid-familievennlige ordninger har endret de ytre rammene for mødres og fedres tilpasning til arbeid og familie. Sammenlignet med studier fra 30 år tilbake har kvinner gjort et ”stort sprang”. Min avhandling ”Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler” synliggjør imidlertid at disse samfunnsendringene ikke har vist seg å være tilstrekkelige i forhold til å realisere likestilling verken i arbeidsliv eller i familieliv.
IT-förändringar handlar både om system och sociala konsekvenser
Att förändra verksamheten genom att införa ett nytt IT-system är något som många företag och organisationer försöker sig på. Men i 70 procent av fallen misslyckas förändringen med hänsyn till tid, budget och funktion. Många har granskat vad som gick fel. Einar Iveroth studerade istället vad som gjordes rätt i de lyckade projekten.
Arbetsmiljön påverkas av nanotekniken - men systematiska mätningar saknas
När Håkan Wallin, professor på det danska forskningscentret för arbetsmiljö, talar om nanomaterial låter det som science-fiction. När han fick sin första sändning med nanomaterialet byggdes ett speciellt tält upp i källaren, där forskarna arbetar med skyddsdräkter och luftmasker.
Kan frivillige standarder bidra til en robust utvikling av nanoteknologi?
Nanoteknologi er forbundet med løfter om teknologigjennombrudd på mange fronter, men også med store kunnskapshull hva angår mulige konsekvenser for helse og miljø. Fordi det er så stor vitenskapelig usikkerhet omkring nanoteknologi finnes det per i dag ikke nasjonal eller internasjonal regulering som er tilpasset denne teknologiens spesielle egenskaper.
Mobiliteten i Danmark och Norge högst i Norden
Är det danska begreppet flexicurity bara ett annat namn på den nordiska modellen? Nej, visar en studie som Tomas Berglund, forskare på Göteborgs Universitet, gjort. Även i jämförelse med de andra nordiska länderna framstår den danska modellen som speciell.
Svensk arbeidslivsforskning er svekket
Svensk arbeidslivsforskning er svekket. Det er en av hovedkonklusjonene i en posisjonsbestemming av svensk arbeidslivsforskning som Forskningsrådet för arbetsliv og socialvetenskap (FAS) nylig har foretatt. Hvorfor er det slik? spør Robert Salomon i sin kommentar.
Ungas handlingsutrymme styrs av klass
Den sociala bakgrunden spelar stor roll för unga vuxnas tilltro att förverkliga sina drömmar om arbete. När gamla strukturer förändras och individualiseringen går snabbt, bär man själv ansvar för framgång och misslyckanden. Kollektivet spelar allt mindre roll, oavsett var man arbetar.

Side-alternativer

This is themeComment