Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Forskning

Forskning

Fiktiva ansökningar avslöjar svenska arbetsgivare
Det finns anledning att tro att etnisk diskriminering förekommer bland arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. Framför allt verkar diskrimineringen mot invandrade från Mellanöstern och Afrika vara omfattande. Var fjärde person från dessa grupper anser sig ha blivit förbigångna på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för dessa grupper är dessutom betydligt högre jämfört med arbetslösheten för infödda.
Aksjonsforskerne - vil ha felles akademi og mer samarbeid
Mangfoldet dominerte da aksjonsforskere fra ulike kanter av verden møttes i Oslo i september. Hensikten med konferansen var da også å bygge nettverk på tvers av nasjonalitet, profesjon og faglig profil. Når tyske forskere vil samarbeide med norske forskere om å bidra til å styrke innovasjonstakten i tysk industri og næringsliv, er det ett eksempel på nye nettverk som ble dannet.
Den oplanerade medierevolutionen
Vi befinner oss just nu i den femte medierevolutionen i världshistorien, skriver den danske forskaren Niels Ole Finnemann. Införandet av Internet kommer med andra ord att få lika stora konsekvenser som talspråket, skriften, boktryckarkonsten och etermedierna.
Forskare fokuserar på män som bryter könsrollerna
Åtta nordiska mansforskare ska studera de nordiska männens förhållande till arbete och familj. Pengar har beviljats av Nordiska Ministerrådet och projektet pågår från april i år och tre år framåt.
Dagpenger og jobbsøking i Norden
Hvordan påvirker utformingen av systemet for dagpenger atferden til arbeidsledige? Har utformingen av systemet betydning for hvor aktivt arbeidsledige søker jobb eller hvor raskt de kommer i ny jobb?
Makten och demokratin
En ny Maktutredning har avslutats i Norge. Det blir troligen sista gången.
Forebygging av utstøtning: bedriftens ansvar eller samfunnets ansvar?
Bygningsarbeidere opplever betydelig utstøtning fra arbeidslivet på grunn av fysisk helsesvikt. Offisielle norske tall for arbeidsulykker og skader viser at bygg- og anleggsbransjen står for 10 - 20 prosent av alle meldte dødsulykker. Over 3 000 skader meldes årlig, og det er grunn til å tro at det er store mørketall.
Registerdata öppnar nya möjligheter till arbetsmarknadsforskning
Under de senaste åren har statistiska centralbyråer i Norden börjat erbjuda data till forskningsbruk, som produceras genom att förena uppgifter från olika administrativa register. Till exempel kan man förena uppgifter om jobb med uppgifter om arbetslöshet och olika slags andra uppgifter om inkomster, utbildning osv. Också mångsidig information om företag och arbetsgivare kan fås och sammankopplas med persondata.
Kunskapens vägar och växtplatser
Förr var kunskapsproducenterna lättidentifierade. Scenen var i huvudsak skolor och universitet, och där fanns lärare och forskare som de viktigaste och väl synliga aktörerna. Idag är bilden en annan. Forskning kan lika väl ske på ett socialkontor i en kommun och lärarna kan hålla kurser på ett företag. Arenan har förändrats och det påverkar bilden av vad kunskap är.
Finnes det en særegen nordisk velferdsmodell?
Nordisk Ministerråd har tatt initiativet til et bredt anlagt forskningsprogram om velferdspolitiske spørsmål. Hensikten med forskningsprogrammet er å analysere den nordiske velferdsmodellen i et europeisk perspektiv.

Side-alternativer

This is themeComment