Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Helse

Helse

Läkarstudenterna vill inte jobba på Landspítalinn

Läkarstudenterna vill inte jobba på Landspítalinn

Knappt tio procent av läkarstuderandena på Island kan tänka sig att jobba som läkare på Islands största sjukhus, universitetssjukhuset Landspítalinn, i framtiden. Orsaken? Dåliga arbetsförhållanden, stress, låga löner och långa arbetstider.

Läkarstudenterna vill inte jobba på Landspítalinn - Les mer…

Sundhedssamarbejde er Dagfinn Høybråtens nye nordiske projekt

Sundhedssamarbejde er Dagfinn Høybråtens nye nordiske projekt

Et langt tættere samarbejde mellem sundhedsvæsenerne i Norden er i støbeskeen, og hvis det lykkes, kan samarbejdsmodellen med fordel udvides til andre politikområder for at udvikle den nordiske velfærdsmodel. Det vurderer chefarkitekten bag projektet, Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten.

Sundhedssamarbejde er Dagfinn Høybråtens nye nordiske projekt - Les mer…

Værn om det psykiske arbejdsmiljø ved forandringer på arbejdspladsen

På nordiske arbejdspladser er store forandringer hverdagskost, og parterne på det danske arbejdsmarked går nu sammen om at forebygge, at forandringsprocesser på jobbet udløser stress.

Værn om det psykiske arbejdsmiljø ved forandringer på arbejdspladsen - Les mer…

OECD: Nødvendig å reformere velferdsnorge for å holde psykisk syke i arbeid

Den norske sykelønnsordningen med 100 prosent kompensasjon fra første dag er for raus. Alle parter; arbeidstakere og arbeidsgivere, fagforeninger, kommuner, skolene og de psykososiale tjenestene må gjøres ansvarlige gjennom økonomiske incentiver, er meldingen fra OECD.

OECD: Nødvendig å reformere velferdsnorge for å holde psykisk syke i arbeid - Les mer…

Norge omförhandlar trepartsavtalet om ett inkluderande arbetsliv

Norge omförhandlar trepartsavtalet om ett inkluderande arbetsliv

När arbetsdepartementet bjöd in till den årliga konferensen om IA-avtalet var alla där. Inte minst LO och NHO vars ledare för första gången möttes i en debatt, efter att Kristin Skogen Lund tagit över som arbetsgivarchef.

Norge omförhandlar trepartsavtalet om ett inkluderande arbetsliv - Les mer…

Direkt från Helsingfors: Karensdag eller inte?

I Finland har diskussionen kring arbetslivet den här hösten framför allt handlat om det högersinnade Samlingspartiets förslag att med Sverige som förebild införa en karensdag för den som är för sjuk för att gå på jobb.

Direkt från Helsingfors: Karensdag eller inte? - Les mer…

Vad med en personlig tränare - av hjärnan?

Vad med en personlig tränare - av hjärnan?

Till listan över nya yrken kan Arbeidsliv i Norden nu också lägga ”personal brainer” och titeln innehas av finländaren Reidar Wasenius. Han förverkligade nyligen en tjugo år gammal dröm och öppnade ett träningscenter för hjärnor, BRIIM Center, i Helsingfors.

Vad med en personlig tränare - av hjärnan? - Les mer…

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser

Social- och hälsovården står inför stora utmaningar i Finland. Men det handlar om andra saker än resursbrist. System och processer måste ses över så att läkare och skötare får jobba med det som de utbildats till: att ta hand om människor, säger social- och hälsovårdsminister Juha Rehula i en intervju för Arbeidsliv i Norden.

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser - Les mer…

Onlinekultur ændrer spillereglerne på arbejdspladsen

Det grænseløse arbejdsliv stiller nye krav til ledere, medarbejdere og fagbevægelse. Ellers knokler medarbejderne, til de segner.

Onlinekultur ændrer spillereglerne på arbejdspladsen - Les mer…

Arbetsmiljön ska stärka den svenska konkurrenskraften

Ofta är arbetsmiljö förknippat med risker, men nu vill den svenska regeringen vända på begreppet och betona fördelarna. En god arbetsmiljö kan utveckla medarbetarnas hälsa, främja verksamheten och förbättra konkurrensförmågan. Det konstaterar regeringen i den nationella handlingsplan för arbetsmiljö som presenterades i slutet av september.

Arbetsmiljön ska stärka den svenska konkurrenskraften - Les mer…

121 år för att bli eniga om vilka krav som bör ställas till en psykolog

121 år för att bli eniga om vilka krav som bör ställas till en psykolog

När Sigmund Freud behandlade sin första patient 1889 kunde han knappast ana att det 121 år senare skulle finnas 77 250 psykiatriker och 250 000 psykologer i Europa. För psykologerna har man först nu fått en gemensam europeisk standard för vilka kvalifikationer som krävs.

121 år för att bli eniga om vilka krav som bör ställas till en psykolog - Les mer…

Framtiden är ljus för den som gräver i DNA

Framtiden är ljus för den som gräver i DNA

Daniel Zakrisson har alltid varit intresserad av genetik. Det är inte så konstigt. Han är enäggstvilling. Tillsammans med sin bror har han deltagit i tvillingstudier sedan barnsben. Nu har han startat ett företag som erbjuder sig att kartlägga ditt DNA.

Framtiden är ljus för den som gräver i DNA - Les mer…

Finland: Företagshälsovården väntar på reform

Det blev en halvmesyr av de finländska försöken att reformera pensionssystemet, men jobbet fortsätter trots att deadline passerades.

Finland: Företagshälsovården väntar på reform - Les mer…

Partiell sjukskrivning ska få ned sjukfrånvaron i Norge

Partiell sjukskrivning ska få ned sjukfrånvaron i Norge

Partiella sjukskrivningar ska vara huvudregeln efter att en anställd varit borta från jobbet i åtta veckor. Det är det främsta förslaget från en expertgrupp som sett på hur sjukfrånvaron kan minskas i Norge. De sjukskrivna ska jobba 20, 40, 60 eller 80 procent.

Partiell sjukskrivning ska få ned sjukfrånvaron i Norge - Les mer…

Norden skjerper regler for sykefravær

Norden skjerper regler for sykefravær

Lønn under sykdom er en grunnstein i de nordiske velferdssystemene, men skal ansatte ha samme lønn om de er på jobb eller ikke? Hvem skal bestemme hvor lenge en person kan gå sykemeldt? Hvordan skal kontakten med arbeidsgiver være? Debatten går het i flere nordiske land. Arbeidsliv i Norden setter fokus på tiltak og regelverket som strammes til.

Norden skjerper regler for sykefravær - Les mer…

Samtale som middel mod sygefravær

Alle sygemeldte medarbejdere og ledige i Danmark skal fremover til samtale hos arbejdsgiver eller a-kasse om deres sygdom efter senest fire ugers sygemelding. De nye regler får en blandet modtagelse.

Samtale som middel mod sygefravær - Les mer…

Fokus på sygdom giver mindre fravær

Fokus på sygdom giver mindre fravær

Tidlig dialog med syge medarbejdere reducerer sygefraværet. Det er erfaringen i Høje-Taastrup Kommune vest for København.

Fokus på sygdom giver mindre fravær - Les mer…

Sjukskrivningar i Finland: Uppåtgående trend bruten i kommunerna

Sjukskrivningar i Finland: Uppåtgående trend bruten i kommunerna

Många finländska kommuner har lyckats vända trenden med allt fler sjukskrivningar. Vid Helsingfors stad, landets största kommunala arbetsgivare, försöker man målmedvetet att utveckla goda modeller för långtidssjuka så de kan återgå till sina arbeten.

Sjukskrivningar i Finland: Uppåtgående trend bruten i kommunerna - Les mer…

Finland: Depression leder allt oftare till sjukpension

Finland: Depression leder allt oftare till sjukpension

Ung, deprimerad och redan sjukpensionär – det här är verkligheten för tusentals ungdomar i Finland. Depression håller på att bli något av en ny allvarlig folksjukdom och nu tar hälsosektorn i med krafttag för att få bukt med problemen.

Finland: Depression leder allt oftare till sjukpension - Les mer…

Positive faktorer i arbeidslivet – nytt fokus gir nye perspektiv

Hva er det som gjør at arbeidstakere trives og rapporterer velvære, og hva er det som gir sunne og produktive organisasjoner? Hva er det som gjør arbeidstakere resiliente og adaptive i forhold til stadige endringer og økte krav?

Positive faktorer i arbeidslivet – nytt fokus gir nye perspektiv - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment