Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Inkludering

Inkludering

En god “øjen-åbner”

I Eksperimentariet kan man prøve at være blind. Jeg får udleveret en blindestok, og så er det ellers fremad – i kul ravende mørke! Aldrig har jeg forestillet mig, at mørke kunne være så mørkt. Jeg kan intet se!

En god “øjen-åbner” - Les mer…

Den direkte dialog med virksomhederne

Det nye Virksomhedspanel på www.ministerdialog.dk har afsløret stor interesse for socialt engagement blandt danske virksomheder.

Den direkte dialog med virksomhederne - Les mer…

Synen på utanförskapet avgör framtidens välfärd

I de nordiska länderna var förra året sammanlagt cirka tre och en halv miljoner människor i arbetsför ålder beroende av offentliga medel för sin försörjning. Sjukdom och arbetslöshet skapar utanförskap och kostnaderna både för de enskilda och för samhället är enorma. Gång på gång riktas det offentliga ljuset mot utanförskapet. Fler i arbete, är mantrat som ska säkra välfärden. Frågan är hur det ska ske och vilken syn på utanförskapet som styr åtgärderna? I Danmark växer nu en rörelse som vill ha en bredare syn på välfärdspolitiken.

Synen på utanförskapet avgör framtidens välfärd - Les mer…

Plads og krav til de svage

Plads og krav til de svage

I Danmark er der en række værktøjer til at hjælpe de, som har svært ved at være på arbejdsmarkedet – og de skærpes nu.

Plads og krav til de svage - Les mer…

Fattigdomsbekämpning i Norden

Alla ska helst arbeta – både för att arbetskraften behövs men också för att arbete, enligt det nordiska sättet att se, är källan till livskvalitet, självständighet och tillfredsställelse.

Fattigdomsbekämpning i Norden - Les mer…

Ledere kan gøre en forskel

Ledere kan gøre en forskel

Ledere fyrer først de svage på arbejdsmarkedet, men der er muligheder for at gøre noget, så flere kan fastholdes og integreres. Det viser en ny omfattende dansk undersøgelse der peger på, at det i høj grad er et spørgsmål om holdning og viden.

Ledere kan gøre en forskel - Les mer…

Bok i fokus: Maktens (o)lika förklädnader

Bok i fokus: Maktens (o)lika förklädnader

Dette er en artikkelsamling som fra ulike synsvinkler belyser forholdet mellom kjønn, etnisitet og klasse i det svenske samfunnet på begynnelsen av et nytt årtusen.

Bok i fokus: Maktens (o)lika förklädnader - Les mer…

Mångfald i Göteborg

Mångfald i Göteborg

Efter nitton år på skolbänken ville Samir Benoour ha ett jobb. Att hitta något som motsvarade hans långa utbildning visade sig näst intill omöjligt. Men på Intersport trivdes han och hans chefer var också nöjda med hans insats. Ändå höll det på att sluta i en ny period av arbetslöshet. Bara på grund av ett litet, men avgörande missförstånd.

Mångfald i Göteborg - Les mer…

Integration handlar om ömsesidighet

Integration handlar om ömsesidighet

När det började talas om ”Green Card” i Danmark, för att söka kvalificerad arbetskraft utomlands, tog reklambyrån Adtomic initiativet till jobbsökarportalen Omarjob. Tanken är att ta vara på de högutbildade som redan finns i landet, och matcha dem med industrins behov

Integration handlar om ömsesidighet - Les mer…

Bok i fokus: Solidaritet i förändring

Har solidariteten överlevt den tilltagande individualiseringen och den ökade valfriheten? Ja, men den har förändrats och det kan få konsekvenser för de svagaste grupperna, hävdar den danske forskaren Søren Juul, lektor vid Roskilde Universitetscenter, i boken ”Modernitet, velfærd og solidaritet – en undersøgelse af danskernes moralske forpligtelser.

Bok i fokus: Solidaritet i förändring - Les mer…

Morot eller piska? - om strategier för integration

Integration är ett hett tema i de nordiska länderna just nu. Det är en diskussion med många dimensioner och med starka åsikter. Den handlar om den förändrade nationalstaten, om välfärdssystemen och om arbetsmarknadspolitik, liksom om arbetskraftsinvandring kontra de invandrare som redan är här. Om en sak är dock de flesta aktörerna överens – det är arbetet som är den viktiga basen för integration. Frågan är vilka incitament som öppnar arbetsmarknaden för de invandrare som finns här och mot vem de ska riktas?

Morot eller piska? - om strategier för integration - Les mer…

Nordiske land må lære mer av hverandre

- ”Et inkluderende arbeidsliv” vil være et gjennomgående tema på arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøområdet under det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd. Det sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, som også ønsker å legge større vekt på erfaringsutveksling mellom landene.

Nordiske land må lære mer av hverandre - Les mer…

Integrering av innvandrere i arbeidslivet

Ledigheten blant innvandrere er tre ganger høyere enn for befolkningen ellers, arbeidstakerandelen og yrkesdeltakelsen er lavere og ledigheten varer gjennomgående lengre. Årsakene til dette bildet er flere, hevder representanter fra nordiske myndigheter; deriblant diskriminering og negative holdninger blant arbeidsgivere, mangelfulle språkkunnskaper, lav eller lite relevant utdanning og svake sosiale nettverk i tilknytning arbeidslivet.

Integrering av innvandrere i arbeidslivet - Les mer…

En brist på händer, inte på pengar

Bristen på arbetskraft är ett allt viktigare tema i hela Västeuropa och i land efter land diskuteras nu arbetskraftinvandring. Så också i Norge.

En brist på händer, inte på pengar - Les mer…

Dansk revolution for rummeligheden

For at slippe for en ny afgift skal alle danske virksomheder i fremtiden bevise, at de har et godt arbejdsmiljø. Det er et af hovedelementerne i en ny dansk lov, som sammenkobler arbejdsmiljø, det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremmende foranstaltninger. Initiativet kaldes af nogen revolutionerende. Andre tror, det virker mod hensigten

Dansk revolution for rummeligheden - Les mer…

“Suuret ikäluokat” - De stora årskullarna

Finland är det land i Europa som står inför den procentuellt största ökningen av antalet äldre i arbetslivet. År 2005 är 30 procent av de finländska arbetstagarna 50 år eller äldre. - Att främja uthållighet i arbetet samt att integrera invandrare på arbetsmarknaden är kärnfrågor under vår ordförandeskapsperiod i Nordiska Ministerrådet, säger kanslichef Markku Wallin på arbetsministeriet i Helsingfors.

“Suuret ikäluokat” - De stora årskullarna - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment