Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Inkludering

Inkludering

Språkundervisning ger Coca-Colas anställda större självförtroende

Språkundervisning ger Coca-Colas anställda större självförtroende

På Coca-Cola Enterprises i Norge var det ett studiebesök hos ett annat företag i livsmedelsbranschen, mejeribolaget Tine, som blev starten för en vällyckad språkutbildning på jobbet. - När vi var på Tine upptäckte vi till vår förvåning att alla talade norska i personalmatsalen, säger Helge Dagsvold, skyddsombud på Coca-Colas fabrik i Lørenskog utanför Oslo.

Språkundervisning ger Coca-Colas anställda större självförtroende - Les mer…

Norska livsmedelsföretag satsar på egna språkkurser

Att kunna behärska språket i ett land är viktigt för att kunna få ett jobb. Men språket blir också allt viktigare för att behålla jobbet när ny teknik införs, strängare krav till skriftlig dokumentering införs och språkliga färdigheter blir en allt viktigare del av arbetsuppgifterna.

Norska livsmedelsföretag satsar på egna språkkurser - Les mer…

Gratis sprogkurser på jobbet i Danmark

Gratis sprogkurser på jobbet i Danmark

I Danmark har alle udlændige med fast bopæl i Danmark ret til danskundervisning. Mange kurser afvikles på arbejdspladsen, og der er god erfaring med sprogpraktik på virksomhederne.

Gratis sprogkurser på jobbet i Danmark - Les mer…

Engelsk bliver arbejdssproget på sigt

Engelsk bliver arbejdssproget på sigt

At lære dansk er afgørende for job i Danmark, men på sigt må både private og offentlige arbejdspladser acceptere engelsk som arbejdssprog, vurderer foreningen Nydansker, der tæller 130 små og store danske virksomheder.

Engelsk bliver arbejdssproget på sigt - Les mer…

Yrkesinriktade svenskstudier öppnar för jobb

Yrkesinriktade svenskstudier öppnar för jobb

I flera större svenska kommuner görs svenskinlärningen för invandrare allt mer yrkesinriktad. Språkinlärning varvas med praktik och språket inriktas på speciella yrken. Örebro är ett exempel där yrkesutbildningar varvas med språkinlärning och där det pågår ett intensivt samarbete mellan kommunen, näringslivet och Arbetsförmedlingen.

Yrkesinriktade svenskstudier öppnar för jobb - Les mer…

Starka språkkunskaper krävs i Finland

Starka språkkunskaper krävs i Finland

Finska är ett svårt språk att lära sig. Det har många invandrare fått uppleva dem hårda vägen. För att få ett jobb krävs ofta fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper. Därför är en investering i språkkunskaper nödvändig för ett fullödigt deltagande i det finska samhället.

Starka språkkunskaper krävs i Finland - Les mer…

Indsats mod social dumping i Norden

Viden skal forbedre kritisable arbejdsvilkår for østeuropæiske arbejdere i de nordiske lande.

Indsats mod social dumping i Norden - Les mer…

Svenska arbetsgivare och fack mest medvetna om etnisk diskriminering

Svenska arbetsgivare och fack mest medvetna om etnisk diskriminering

Medvetenheten om jobbrelaterad rasism har ökat, men är fortfarande väldigt låg i många EU-länder. Arbetsgivarna och fackföreningarna i Sverige har den högsta medvetenhet, medan den är lägst i Estland, enligt en studie som har gjorts av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Svenska arbetsgivare och fack mest medvetna om etnisk diskriminering - Les mer…

Därför rankas Sverige så högt i integrationsfrågor

Vad är det facket och arbetsgivarna i Sverige gör som får dem att hamna högst upp i en rankinglista om hur medvetna de är i integrationsfrågor? Det är EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, som ger det svenska arbetslivet gott betyg.

Därför rankas Sverige så högt i integrationsfrågor - Les mer…

Arbetsmiljön ska stärka den svenska konkurrenskraften

Ofta är arbetsmiljö förknippat med risker, men nu vill den svenska regeringen vända på begreppet och betona fördelarna. En god arbetsmiljö kan utveckla medarbetarnas hälsa, främja verksamheten och förbättra konkurrensförmågan. Det konstaterar regeringen i den nationella handlingsplan för arbetsmiljö som presenterades i slutet av september.

Arbetsmiljön ska stärka den svenska konkurrenskraften - Les mer…

Norsk arbetslivsbarometer viktigt verktyg i debatten

Norsk arbetslivsbarometer viktigt verktyg i debatten

Hur gör man sig relevant i arbetslivsdebatten? Det bästa sättet är att ha något viktigt att säga. Därför inledde det norska YS ett samarbete med arbetslivsforskningsinstitutet AFI. Resultatet blev en arbetslivsbarometer som i år presenterades för andra gången.

Norsk arbetslivsbarometer viktigt verktyg i debatten - Les mer…

Virksomhedscenter ger kontakt med arbetslivet i Danmark

Virksomhedscenter ger kontakt med arbetslivet i Danmark

Det finns ingen bättre plats att träna sig för arbetslivet än på en arbetsplats. Den insikten ligger bakom det nya projektet med Virksomhedscenter i Danmark. Trots att man arbetar med den tyngsta gruppen av dem som står utanför arbetsmarknaden är resultaten goda. David Andersen har mentorn Tina Andersen i ryggen på stormarknaden Kvickly.

Virksomhedscenter ger kontakt med arbetslivet i Danmark - Les mer…

Tema: Krisen krever en håndsrekning

Tema: Krisen krever en håndsrekning

Ungdom må i jobb eller utdanning, ellers risikerer vi en tapt generasjon. Derfor er det nødvendig med en vekst i økonomien som skaper jobber. Det er nå innsatsen må settes inn, og de som står svakest på arbeidsmarkedet må hjelpes først. Det var budskapet da de store institusjonene for utvikling og velstand, ILO og IMF og deretter OECD, avholdt konferanser i Oslo nylig. Danmark er ett av flere land som satser på skreddersydd hjelp og mentorer på arbeidsplassen til dem som trenger det mest.

Tema: Krisen krever en håndsrekning - Les mer…

Södertälje - hur håller man ihop en segregerad kommun?

Södertälje - hur håller man ihop en segregerad kommun?

Med mer än 40 procents invånare med utländsk bakgrund och under några år större flyktinginvandringen från krigets Irak än både USA och Canada tillsammans, utmanas svenska Södertälje vad gäller både jobb, bostäder och traditionella lösningar. Det har lett till ett omfattande samarbete mellan framförallt kommun och företag, men också med fackföreningar.

Södertälje - hur håller man ihop en segregerad kommun? - Les mer…

Lönesubvention ska locka arbetsgivare anställa unga i Finland

Lönesubvention ska locka arbetsgivare anställa unga i Finland

Arbetslösheten bland ungdomar i Finland exploderade under vintern och ligger nästan lika högt som i Spanien. Regeringen vaknade under slutet av våren och har nu kompletterat det tidigare systemet med lönesubventioner med riktat stöd till unga som nyss lämnat skolbänken och inte hittar ett jobb.

Lönesubvention ska locka arbetsgivare anställa unga i Finland - Les mer…

Rød statsråd - utålmodig på lang sikt

Rød statsråd - utålmodig på lang sikt

Audun Lysbakken sverger på at det er hans og ikke medias dagsorden som skal styre departementets arbeid. For ham betyr det å satse på det langsiktige, forebyggende arbeidet mot utenforskapet, der resultatene ikke vises på statistikken før om 10 - 15 år.

Rød statsråd - utålmodig på lang sikt - Les mer…

EU sätter ljuset på fattigdomen i Norden

Europeiska Unionens fattigdomsår 2010 sätter tummen på en öm punkt i Sverige och Finland. Fattigdomen och den sociala utestängningen ökar samtidigt som politikerna försäkrar att välfärdspolitiken är tilltagen för att klara av utmaningarna. I den här debatten framstår EU-kommissionen som den progressiva kraften och de nordiska regeringarna som den konservativa, konstaterar fattigdomsforskare enhälligt.

EU sätter ljuset på fattigdomen i Norden - Les mer…

Arbetslösheten driver fram krav på ändrad finsk invandringspolitik

De senaste månaderna har debatten gått het i Finland om arbetskraftsinvandringen. I takt med att arbetslösheten stiger har vänsteroppositionen, med facket som pådrivare, alltmer högljutt krävt att regeringen ska frångå sin politik som utgår från att Finland om bra några år kommer att drabbas av en allvarlig brist på arbetskraft. Diskussionen följer välbekanta spår där ”vi” mot ”dem” är det grundläggandet temat.

Arbetslösheten driver fram krav på ändrad finsk invandringspolitik - Les mer…

Arbetsförmedlingen får ansvar för nyanlända invandrare

Den 17 mars beslutade svenska riksdagen att från och med 1 december 2010, kommer arbetsförmedlingen att ta över kommunernas roll att introducera nyanlända invandrare. Med hjälp av etableringslotsar är meningen att de snabbare ska komma in i samhälle och arbetsliv.

Arbetsförmedlingen får ansvar för nyanlända invandrare - Les mer…

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

Den norska regeringen och parterna på arbetsmarknaden har blivit eniga om ett nytt avtal för att få ned sjukfrånvaron. Avtalet ska gälla i nästan fyra år och är en förlängning av avtalet om ett inkluderande arbetsliv, det så kallade IA-avtalet, som gällt sedan 2001.

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment