Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Nordisk modell

Nordisk modell

Lavalmålet akt III – höga skadestånd för facket i svenska arbetsdomstolen
Domslutet i Arbetsdomstolen är principiellt viktigt och mycket kontroversiellt. Det är första gången man inom EU ålagt facket att betala skadestånd för en olaglig stridsåtgärd.
Den fleksible danske model under pres
Både hjemlige og internationale forhold presser den såkaldte flexicurity-model i Danmark. Flere af udfordringerne er fælles for de nordiske lande.
Arbeidsministrene spisser innsatsen for å hindre at ungdom passiviseres
Hvordan kan arbeidsløsheten blant ungdom bekjempes? Dette var tema på nordisk arbeidsministermøte i Reykjavik nylig. I Europa er hver femte ungdom arbeidsløs. Mange frykter en tapt generasjon. De nordiske land fokuserer innsatsen mot utdanning og personlig veiledning for å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet.
Behov for en mer helhetlig ungdomspolitikk
Arbeidsministrene vil ha oversikt over den samlete innsatsen overfor ungdom på alle relevante politikkområder i Norden.
Den nordiske modellen under press fra EF-domstolen var tema på trepartsmøtet
Hvordan påvirker Laval- og Viking-dommene de nordiske arbeidsmarkedsmodellene? Trengs det en felles nordisk front for å begrense EF-domstolens innvirkning? Spørsmålene ble diskutert på trepartsmøtet i Reykjavik mellom arbeidsministrene og partene i arbeidslivet der også EU-kommissær Vladimír Špidla var tilstede.
Nordisk arbeidsministermøte med ungdomsledigheten i fokus
Hva blir gjort for å hindre at ungdom passiviseres og utestenges fra arbeidslivet? Arbeidsløsheten blant ungdom var det hete tema på Nordisk arbeidsministermøte i Reykjavik nylig. Árni Páll Árnason, Islands arbeidsminister (bildet over), foreslo å styrke nordisk erfaringsutveksling for å hindre utstøting av ungdom under krisen. Ministrene ble enige om å lage en oversikt over innsatsen i landene som skal omfatte flere politikkområder.
De nordiske arbejdsmarkeder; set fra Bruxelles
De nordiske arbejdsmarkeder betragtes i dag med misundelse og respekt, men også med skepsis, når det drejer sig om mulighederne for at lære af de nordiske erfaringer, skriver Jørgen Rønnest.
Den bästa forskningen griper tag i människorna
Den senaste arbetslivsforskningen i Norden visar att det sker stora ändringar i hur verksamheter organiseras. Det gäller framförallt det som kallas det gränslösa arbetslivet, där arbetstiderna blivit flexiblare och jobbet och fritiden flyter ihop. Men vilka konsekvenser får det på längre sikt?
Efter Lavaldomen: Danmark och Sverige måste ändra sina lagar
Den nordiska arbetsmarknadsmodellen är satt under press efter några uppmärksammade utslag från EU:s domstol. Kärnfrågan gäller hur fri rörlighet för företag och arbetskraft ska kunna kombineras med facklig kamp mot social dumpning.
Tjänstedirektivet: Känslig fråga - men Norge säger ja
Norska LO kräver att regeringen använder sin reservationsrätt och inte inför EU:s tjänstedirektiv i norsk lag. Två av partierna i regeringskoalitionen stödjer LO, men i Stortinget är det majoritet för direktivet. Arbeiderpartiet tvingar därför igenom beslutet i regeringen mot Senterpartiets och SV:s röster.
Krisen lättare hantera med nordisk modell
Arbetsförmedlingarna i Norden är i alarmberedskap. De närmaste månaderna kommer att vara kritiska för att begränsa ökningen av arbetslösheten och förhindra att den biter sig fast. Men tillförsikten är stor till att den nordiska modellen kommer att göra det lättare att ta sig igenom krisen, jämfört med länder utan motsvarande samarbetstradition mellan arbetsmarknadens parter och regeringarna.
Den okomplicerade chefen
Utländska forskare, journalister och politiker har ofta haft en svaghet för ”den nordiska modellen”. När man tittar norrut handlar det vanligen om välfärdsstaten. Ledarskap skrivs det mindre om, men det förtjänar också att uppmärksammas.
Nordiskt ledarskap i fokus
Vill vi i Norden värna vår ledarskapstradition i globaliseringens tidevarv? I så fall behöver vi synliggöra och diskutera på vilket sätt den bidrar till konkurrenskraftiga verksamheter och attraktiva jobb. Det handlar om att i internationella miljöer kunna hänvisa till skälen bakom ett mer demokratiskt agerande på arbetsplatsen.
EG-dom hotar den svenska modellen
Byggnads blockad mot det lettiska företaget i Vaxholm var inte i överensstämmelse med EG-rätten. Det blev EG-domstolens mening, när den strax innan jul 2007 avkunnade domen i det uppmärksammade Laval-målet. Fackföreningsrörelsen, med stöd av flera arbetsrättsjurister, varnar nu för att domen hotar den svenska modellen och att den försvagar skyddet för arbetstagare stationerande i andra länder än hemlandet.
Byggare räds inte ökad konkurrens
- Jag är inte särskild bekymrad över domen, säger Jens Hoffman, verkställande direktör och delägare i byggföretaget Dipart med 50 anställda.
Flexicurity erobrer Europa
Når EUs arbeids- og sosialministere møtes i Brussel 6. desember for å diskutere felles prinsipper for flexicurity, kan det varsle et paradigmeskifte i arbeidsmarkedspolitikken i Europa.
Förändringens vår för den svenska modellen
De privata arbetsgivarna i Sverige har bjudit in LO till förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Den förra gången det skedde var 1938. Då tecknades det så kallade Saltsjöbadsavtalet, som är en av hörnpelarna i den svenska modellen.
Nordiska välfärdsstaten en dynamisk modell
Nordiska välfärdsforskare har skjutit startskottet för Nordforsks välfärdsprogram NCoE Welfare, det kanske mest ambitiösa forskarsamarbetet i ämnet någonsin. Avsikten är att under fem år granska den nordiska välfärdsstaten från olika angreppspunkter. Bakgrunden är globaliseringens effekter.
Arbetsmiljön ger konkurrenskraft
Arbetsmiljön kommer att vara en viktig framgångsfaktor i framtiden när konkurrensen om de bästa förmågorna hårdnar. Det är knappast en tillfällighet att ett av världens mest framgångsrika storföretag, Microsoft, tre år i rad valts till Finlands bästa arbetsplats.
Tyst kunskap guld värd
Mitt bland alla saneringar och omstruktureringar finns fortfarande stabila och trygga arbetsplatser i Finland. Där räknar man med att satsningar på arbetsmiljö ska löna sig när kampen om arbetskraften hårdnar.

Side-alternativer

This is themeComment