Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Regioner

Regioner

Bitterhet när anrik pappersfabrik läggs ned
”Finland lever av skogen”, är ett gammalt talesätt som fortfarande gäller. Men papperstillverkaren UPM har satt i gång ett saneringsprogram där flera fabriker stängs. I brukssamhället Voikkaa är bitterheten stor när ortens största arbetsgivare försvinner och därmed hundratals jobb.
Het arbetsmarknad i kallt klimat
Sedan 2001 har sammanlagt 15 000 personer av 60 olika nationaliteter arbetat på Melkøya vid nordnorska Hammerfest, för att förvandla en karg ö till en mottagnings-anläggning för naturgas från norska Snøhvitfältet fjorton mil ut i havet. Det har förändrat Hammerfest och Nordnorge. Tomtpriserna stiger, arbetsmarknaden är het och nya näringar växer fram i hela regionen. Det ligger optimism i luften om än lite ojämnt fördelat mellan de olika orterna.
Grenseland - ved porten til en ny verden
Få steder opplever vi historien så tett innpå, og få steder blir fremtiden så optimistisk presentert som i Finnmark. Utbyggingen av Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest har gitt folk i Norges nordligste fylke mersmak på olje- og gasseventyret. Ringvirkningene av utbyggingen er store, særlig i de vestre delene av fylket. I øst mot grensen til Russland er det drømmen om det som skal skje, som skaper håp og fremtidstro.
Periferi i centrum - energiäventyret i nordområdena
"Vi kan inte leva i en glasbubbla"
Glas og Keramikskolen i Nexö är en utbildning på högskolenivå under Danmarks kulturministerium och startade 1997. Idag erbjuder den totalt 77 elever från framför allt Skandinavien en treårig eftergymnasial utbildning i glas eller keramik och har kontakter över hela världen.
Den danska kommunreformen: ”Ett plus ett är mer än två”
I stort sett allt sattes i rörelse för att stärka de professionella miljöerna och för att skapa en mer robust ekonomi när Bornholm som första region i Danmark genomförde en kommun- och länssammanslagning. Fem kommuner och ett län blev tillsammans Bornholms Regionskommune. För de anställda var det en stor och genomgripande förändring som rymde stor osäkerhet.
Med medeltiden in i framtiden
Det började som ett sysselsättningsprojekt där arbetslösa ungdomar under ett år for runt och samlade folkminnen. Berättelserna växte, liksom intresset. Kunskapen blev till sånger, som blev till teater, som blev till en medeltidsmarknad. Nu finns ett medeltidscenter som sysselsätter tio personer på heltid. Projektet har blivit en arbetsplats.
Kreativitet i tusenårsnäringarna
När jobben upphör eller flyttar utomlands är det extra utsatt att bo på en ö. Här går det inte att pendla till grannkommunen, utan jobb som försvinner måste ersättas på annat sätt. Det kräver både kreativitet och kunskap. - Det har alltid varit min grundtanke att kompetensutveckling är helt nödvändigt för att Bornholm inte ska gå i stå, säger Henrik Grove, avgående arbetsmarknadschef för Bornholm.
Mare Balticum lever
När Finlands förre statsminister Paavo Lipponen år 1997 för första gången lanserade begreppet "den nordliga dimensionen" var tveksamheten i omvärlden rätt så stor. Den nordliga dimensionen? Igen ett fint klingande ord, men finns även ett innehåll bakom ordhylsan? Ja, det finns!
Snøhvit – samarbete på Nordkalotten
Det är sällan arbetsförmedlingarna går ut och bjuder in arbetskraft från andra länder med öppna armar. Men i det tunt befolkade Finnmark i Norge, letas det med ljus och lykta efter arbetskraft för att kunna genomföra den största industrisatsningen i landsdelen någonsin – naturgasprojektet Snøhvit.
Nordens Hus - et kultursentrum i 20 år
- Kom, bli med, i runddansen er det plass til alle. Nordens Hus jubilerer med Gallakonsert, festtaler, og supé. Men ingen feiring uten en friere utfoldelse før folket drar hjem.
Ökat självstyre skapar problem på arbetsmiljöområdet
Som ett led i en önskan om ett mer modernt arbetsmiljöarbete, ersattes 2000 den gamla ”arbejderbeskyttelsesloven” med en ny arbetsmiljölag. Men arbetet med den nya lagen är inte helt enkelt. Lagen är en ramlag, som ska kompletteras med föreskrifter. Att skapa egna färöiska sådana har dock visat sig vara både dyrt och omständligt.
Hotellvistelse i A-kassans regi
På Färöarna är mellan två och tre procent av den arbetsföra befolkningen arbetslösa, lite varierande beroende på säsong. Den som vill kan få okonventionell hjälp att komma igång igen. För den arbetslöse finns möjlighet att få tre till fyra dagars vistelse på hotell med gruppsamtal och psykologhjälp på programmet.
Uten økonomisk selvstendighet - ingen politisk uavhengighet
Det er selvstyredebatten som gjelder på Færøyene. Mens venstre - høyre dimensjonen er styrende for politikken ellers i Norden, er selvstendighet eller ikke, det dominerende tema i færøysk debatt. Et engasjement som riktignok er noe nedtonet for tiden, men betydningsfullt nok til å skape meningsmangfold og brytninger på kryss og tvers av partiskillelinjer.
Fisket – en del av Färöarnas själ
Fisket bär den färöiska ekonomin, men betyder också så mycket mer. Kring fisket finns berättelserna om både hjältemod och ond, bråd död. Där finns könsrollerna som präglats av mäns frånvaro och kvinnors närvaro. Där finns vanan att ständigt leva med det oförutsägbara, som i sin tur påverkar sinnena.
Et øyrike i samspill med natur, kultur og økonomi
Regn og sol skifter. Idet vi setter foten på færøysk jord, hvelver en fargesprakende halvsirkel seg over himmelen og forsvinner i havet som omkranser grønnkledde åser. Det er som om naturen selv varsler hvor vi skal lete, for det er her den finns, skatten som færingene lever av; fisken i havet. Fisk og fiskeprodukter står for 98 % av eksportinntektene.
Øresund med barrierer – og især muligheder
Ny bog om integration i Øresundsregionen kortlægger forskelle og ligheder mellem danskere og svenskere – og peger på de mange nye muligheder.
Færøyene - et mikrosamfunn i Nordens utkant
Mens politikere i Europa kappes om å foreslå å bygge ned velferdsgodene i påvente av et samfunn der færre yngre skal forsørge et økende antall eldre i befolkningen, ser fremtiden på Færøyene, der fødselsraten er høy, annerledes ut. Samtidig finnes det en erkjennelse av at økonomien ikke er stor nok til at Færøyene kan leve utelukkende av egen kraft. Arbeidsliv i Norden har besøkt øyriket i vest.
Ronnie flyttade till Lund: Förstod ej vad dom sa i början
Ronnie Schou Andersen, 25 år, är dansk och arbetar som kvalitetsansvarig på försäljningsfirman d line i Köpenhamn. För ett och ett halvt år sedan flyttade han från Danmark till Sverige, närmare bestämt Lund.
Skatteproblem på Novo Nordisk
När Danmarks största läkemedelskoncern, Novo Nordisk, skulle etablera en ny skandinavisk försäljningsenhet valde man att lägga den i Malmö. Dotterbolaget i Danmark lades ned och 40 danskar började i augusti 2000 att pendla till det nya kontoret i Malmö. För de danska pendlarna uppstod då en rad problem.

Side-alternativer

This is themeComment