Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Sykefravær

Sykefravær

Sjukskrivningar i Finland: Uppåtgående trend bruten i kommunerna
Många finländska kommuner har lyckats vända trenden med allt fler sjukskrivningar. Vid Helsingfors stad, landets största kommunala arbetsgivare, försöker man målmedvetet att utveckla goda modeller för långtidssjuka så de kan återgå till sina arbeten.
Nya villkor för långtidssjukskrivna i Sverige efter årsskiftet
Det råder bråda dagar på Sveriges arbetsförmedlingar efter årsskiftet. Under januari förs 16 000 långtidssjukskrivna över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen där de ska erbjudas individuell hjälp och rådgivning för att komma tillbaka till arbetslivet. Kritiken mot förändringarna har varit hård och regeringen har tvingats backa på flera punkter.
Stora förändringar för de långtidssjukskrivna
Den svenska regeringen skyndar nu fram förändringar i sjukförsäkringen som rör de långtidssjukskrivna. Den 9 december ska riksdagen fatta beslut och de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2010. Många tusen långtidssjukskrivna håller andan – vad ska hända när deras rätt att vara sjukskrivna upphör?
Förkyld med feber? Rätt att stanna hemma
När tycker nordborna det är OK att stanna hemma istället för att gå till jobbet? Det beror på vilket land vi talar om. Danskarna är mest accepterande vad gäller sjukskrivningar, och listar stress på jobbet som den mest acceptabla orsaken att stanna hemma. I Finland och Island går den attityden inte hem alls. Där är inställningen till sjukskrivningar mycket mer restriktiv.
Den sjukes behov av vila
”En sådan tur som du har haft, har man bara en gång i livet”, säger läkaren uppfordrande där han står vid min säng på Södersjukhuset i Stockholm.
Økt ansvar og lavere sykefravær på Vej&Park, Bornholm
- Før hang vi fra oss hodet på knaggen når vi kom på jobb. Nå har vi det med oss hele tiden. I dag er vi nødt til å tenke selv, sier Kenn Olsen med humor og smil. Han er fællestillidsmand ved Vej&Park Bornholm. Stolte som haner tar han og kollega Michael Lou imot oss. De har noe å berette og noe å vise frem.
Norden til felles kamp mot sykefraværet
- God og anstendig ledelse er avgjørende viktig hvis vi skal få ned sykefraværet, sier den danske beskæftigelsesministeren Claus Hjort Frederiksen når han møter pressen. Han har nettopp åpnet konferansen ”Sykefravær i Norden” med utfordringen: - Sykefraværet skal ned, til nytte for alle, og det skal ned i hele Norden.
Norska sjukfrånvaron inte längre en privatsak
I Norge har avtalet om ett ”Inkluderande Arbetsliv” dramatiskt minskat sjukfrånvaron. I de verksamheter som skriver under avtalet får de anställda rätt att ta ut dubbelt så många sjukdagar per år utan läkarintyg som tidigare. Effekten blev den motsatta.
Arbetsför - när mängden är rätt
Rune Håvard Holtmoen studerade marinteknik i Trondheim och hade ett halvt år kvar innan han skulle ha blivit civilingenjör. Men 1990 drabbades han av kroniskt trötthetssyndrom, en sällsynt sjukdom som gjorde att han sjukpensionerades. Tolv år senare försöker han komma in på arbetsmarknaden, denna gång med målet att bli revisor.
Arbetslivsminister Hans Karlsson: Trygge arbeidsplasser gir økt produktivitet
Sveriges nye arbetslivsminister har en dyp og inderlig fascinasjon. Den har fulgt ham siden han som liten gutt fanget sin første fjäril. Så fortryllet er han av det lille insektet at han nå, 40.000 selvfangete sommerfugler senere, vil åpne et museum for nordiske sommerfugler på Öland.
Arbete efter förmåga även för den sjuke
Arbetslinjen ska gälla i Sverige även vid sjukskrivning. Det är en del av innehållet i det förslag i kampen mot ohälsan som i januari presenterades av den svenske arbetslivsministern Hans Karlsson. Förslaget har väckt protester, inte så mycket för sitt innehåll, som att det kritiseras av arbetsmarknadens parter för att föregripa de diskussioner som parterna och regeringen fört kring den alarmerande svenska ohälsan.
Individanpassad pensionering
Riv hindren för äldre i arbetslivet. Det är grundtanken i en svensk rapport som den så kallade Seniorgruppen i slutet av april överlämnade till Mona Sahlin. Utgångspunkten är att den äldre arbetskraften behövs i arbetslivet och att man därför måste undanröja regler i lagar och avtal som motverkar ett längre arbetsliv.
På jakt efter sjukskrivningarnas kärna
Den höga och snabbt ökande sjukfrånvaron i Sverige är starkt relaterad till arbetsplatserna. Därför är det hög tid att återskapa den goda arbetsplatsen och anpassa arbetet till individerna. Det är en av slutsatserna i ett betänkande om den ökande sjukfrånvaron, som gjorts på uppdrag av den svenska regeringen och som nu är ute på remiss.
Med rätt att kalla sig inkluderande
Nu finns möjlighet för de norska företagen och verksamheterna att få benämna sig ”inkluderende arbeidslivsbedrifter”. För det krävs bland annat att de aktivt arbetar för att förebygga ohälsa och i gengäld ger myndigheterna dem stöd och extra förmåner.
När anställningen kräver mer än man orkar
Mellan 1988 och 1998 har bilden av den typiske svenske förtidspensionären förändrats. Tidigare var det ofta män som slitits ut av hårda kroppsarbeten. Nu förtidspensioneras allt fler kvinnor, många av dem tjänstemän. Också diagnosen har förändrats och många förtidspensioneras av psykosociala skäl, enligt en ny svensk undersökning.
Gerd-Liv Valla använder sin makt i kamp mot det sjuka arbetslivet
Som nyvald norsk LO-ordförande och den första kvinnan på posten någonsin, använde Gerd-Liv Valla hela sin auktoritet för att stoppa försämringar av sjuklönen. En sänkning av sjukersättningen skulle bara innebära att ”sjuknärvaron” ökade, anser hon.

Side-alternativer

This is themeComment