Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Ungdom

Ungdom

Nordjobb fyller 30 år: Här skapas framtidens nordister
Nordjobb är ett av av de många olika nordiska samarbetsprojekten. Att 750 ungdomar i år får möjligheten att under några månader jobba i ett annat land kanske inte låter så mycket. Men upplevelsen gör att många ser på Norden med andra ögon och för vissa ändrar upplevelsen hela deras liv.
Många olika sorters upplevelser väntar Nordjobbarna
Spännvidden är stor när de unga Nordjobbarna reser ut i Norden och tar hand om turister, rensar i spenatåkrar och stadsparker eller packar räkor på Grönland. Ingen erfarenhet är helt den andra lik.
Nordjobb fyller 30 år
Om Nordjobb hade upprättats av arbetsmarknadspolitiska skäl hade det nog aldrig överlevt i 30 år. Men att skaffa ungdomar korttidsjobb i ett nordiskt grannland handlar om mycket mer än det.
Hektiska dagar när Nordjobbarna strömmade till Norge på 80-talet
- Oj! Har det redan gått 30 år sedan Nordjobb bildades! Eva Jakobson Vaagland, som var den första projektledaren för Nordjobb i Norge, är förvånad när vi ringer upp.
Loa Brynjulfsdottir: Norden är mitt hem
Så fort Loa Brynjulfsdottir, hade åldern inne sökte hon Nordjobb. Det var 1990 och blev starten för flera års engagemang i Nordjobb och en stark känsla av hemhörighet i alla de nordiska länderna.
Snabbspår till arbete för högutbildade invandrare i Sverige
Den svenska regeringen satsar nu på att tillsammans med parterna skapa snabbspår ut på arbetsmarknaden för invandrare med kompetens inom bristyrken. Andra utmaningar på den svenska arbetsmarknaden är de många vakanserna, problem med matchning och långtidsarbetslöshet.
Blikk for individet
Hvordan hjelper man ungdom som mister fotfestet på veien ut i livet? Hvordan kan man motivere unge som ikke er i jobb, aktivitet eller utdanning til å komme på sporet av en fremtid? Slike spørsmål sto i sentrum da Norden nylig diskuterte hvordan man kan bekjempe ungdomsledigheten.
Nordisk håndsrækning til unge udenfor
En stor gruppe unge er hverken i job, uddannelse eller træning, og i hele Europa er der voksende fokus på at forhindre, at denne gruppe af unge – kaldet NEETs - strander uden for arbejdsmarkedet. De nordiske lande har gode erfaringer at opspore, motivere og ruste disse unge til uddannelse og job. Dette tema ser på hvorfor de nordiske indsatser lykkes.
Brobygning til uddannelse hjælper unge på vej
Dansk succes med at støtte sårbare unge til at få en uddannelse. Mentorstøtte, undervisning og hjælp til praktikplads letter den svære overgang til studie og job.
Brobygning til Uddannelse rulles ud i hele Danmark
Erfaringerne med at bygge bro til uddannelse for sårbare unge er så lovende, at modellen gøres permanent og landsdækkende.
Motivation skaffer udsatte unge uddannelse
Indsatser der skal hjælpe udsatte unge i job og uddannelse skal understøtte den unges egen indre motivation, og det kræver blik for, at udsatte unge er vidt forskellige, fastslår dansk ungdomsforsker og forfatter til ny bog om motivation.
Nytt koncept på arbetsförmedlingen väcker förtroende hos unga
Bra bemötande och snabba insatser utifrån unga arbetslösas behov, samt samordning och samlokalisering mellan kommun och arbetsförmedling, är ett beprövat sätt att nå framgång. Konceptet utvecklades i projektet Unga in och förs nu vidare i UNGKOMP.
Jobbtorget på Island: Hälften fick arbete eller började plugga
Finanskrisen blev svår för unga islänningar. Många gick arbetslösa så länge att de inte längre fick någon arbetslöshetsersättning utan bara socialbidrag. De skickades till Jobbtorget 2012-2014. Drygt hälften av de unga som deltog i Jobbtorget fick ett fast arbete eller började studera.
Finland: Arbetslösa unga får mer uppmärksamhet
Den finländska ungdomsgarantin har gjort att arbetslösa unga prioriteras på ett annat sätt än tidigare inom offentlig service.
Supermarkedskæde forbedrer det psykiske arbejdsmiljø
Supermarkedskæden Netto er nomineret til dette års store danske arbejdsmiljøpris for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at ruste koncernens 10.000 overvejende unge medarbejdere til at forebygge og håndtere røveri og voldsomme kunder.
Jeg følger sikkerhedsinstrukserne – de er jo ikke lavet for sjov
For Mathias Schou Sørensen og mange danske unge er et job i et supermarked starten på arbejdslivet og den første erfaring med arbejdsmiljøudfordringer. Dem oplever unge flere af end andre medarbejdere.
Leder: En garanti for fremtiden?
Danmark har færre unge som ikke er i praksis, jobb eller utdanning, enn Sverige. Hvorfor lykkes de bedre? Mens Europa ser til den finske ungdomsgarantien, har Arbeidsliv i Norden snakket med unge i Norden om deres erfaringer, og sett på hvordan landene lykkes i sine satsinger. I fokus står yrkesutdanninger, lærlingordninger og praksisplasser.
Blir det fler jobb när antalet unga minskar?
När arbetskraften åldras och det blir färre ungdomar i yrkesverksam ålder ökar chansen för dem att få jobb. Men effekten är inte tillräckligt stark för att politikerna ska kunna luta sig tillbaka. Det behövs kraftfulla åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. En ökad satsning på lärlingar är en väg att gå.
Ungdomsgarantin införs i hela EU
Finland och Österrike står som föredömen när EU utvecklar nya sätt att stöda ungdomar som riskerar att bli arbetslösa. Den finländska ungdomsgarantin innebär att alla får jobb, lärlingsplats eller studieplats inom tre månader och den långsiktiga ungdomsarbetslösheten i landet är den lägsta i EU.
Ungdomsarbeidsløsheten - lysner det?
Nå snur det. Fra i år minker andelen personer i yrkesaktiv alder i Europa, men det løser ikke arbeidsløsheten blant de unge. Klare politiske prioriteringer må til. Vi har sett på noen av satsingene som er i gang i Norden. Vi har vært i Nord-Sverige for å se hvordan en liten kommune takler utfordringene. Vi har sett på lærlingordninger i Norge, Danmark og Finland for å se hva som går bra, og møtt finske ungdommer som får en ny sjanse gjennom ungdomsgarantien. Den som skal være et forbilde for Europa. Spørsmålet er likevel: Lysner det nå?

Side-alternativer

This is themeComment