Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Ungdom

Ungdom

Nordisk håndsrækning til unge udenfor
En stor gruppe unge er hverken i job, uddannelse eller træning, og i hele Europa er der voksende fokus på at forhindre, at denne gruppe af unge – kaldet NEETs - strander uden for arbejdsmarkedet. De nordiske lande har gode erfaringer at opspore, motivere og ruste disse unge til uddannelse og job. Dette tema ser på hvorfor de nordiske indsatser lykkes.
Brobygning til uddannelse hjælper unge på vej
Dansk succes med at støtte sårbare unge til at få en uddannelse. Mentorstøtte, undervisning og hjælp til praktikplads letter den svære overgang til studie og job.
Brobygning til Uddannelse rulles ud i hele Danmark
Erfaringerne med at bygge bro til uddannelse for sårbare unge er så lovende, at modellen gøres permanent og landsdækkende.
Motivation skaffer udsatte unge uddannelse
Indsatser der skal hjælpe udsatte unge i job og uddannelse skal understøtte den unges egen indre motivation, og det kræver blik for, at udsatte unge er vidt forskellige, fastslår dansk ungdomsforsker og forfatter til ny bog om motivation.
Nytt koncept på arbetsförmedlingen väcker förtroende hos unga
Bra bemötande och snabba insatser utifrån unga arbetslösas behov, samt samordning och samlokalisering mellan kommun och arbetsförmedling, är ett beprövat sätt att nå framgång. Konceptet utvecklades i projektet Unga in och förs nu vidare i UNGKOMP.
Jobbtorget på Island: Hälften fick arbete eller började plugga
Finanskrisen blev svår för unga islänningar. Många gick arbetslösa så länge att de inte längre fick någon arbetslöshetsersättning utan bara socialbidrag. De skickades till Jobbtorget 2012-2014. Drygt hälften av de unga som deltog i Jobbtorget fick ett fast arbete eller började studera.
Finland: Arbetslösa unga får mer uppmärksamhet
Den finländska ungdomsgarantin har gjort att arbetslösa unga prioriteras på ett annat sätt än tidigare inom offentlig service.
Supermarkedskæde forbedrer det psykiske arbejdsmiljø
Supermarkedskæden Netto er nomineret til dette års store danske arbejdsmiljøpris for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at ruste koncernens 10.000 overvejende unge medarbejdere til at forebygge og håndtere røveri og voldsomme kunder.
Jeg følger sikkerhedsinstrukserne – de er jo ikke lavet for sjov
For Mathias Schou Sørensen og mange danske unge er et job i et supermarked starten på arbejdslivet og den første erfaring med arbejdsmiljøudfordringer. Dem oplever unge flere af end andre medarbejdere.
Leder: En garanti for fremtiden?
Danmark har færre unge som ikke er i praksis, jobb eller utdanning, enn Sverige. Hvorfor lykkes de bedre? Mens Europa ser til den finske ungdomsgarantien, har Arbeidsliv i Norden snakket med unge i Norden om deres erfaringer, og sett på hvordan landene lykkes i sine satsinger. I fokus står yrkesutdanninger, lærlingordninger og praksisplasser.
Blir det fler jobb när antalet unga minskar?
När arbetskraften åldras och det blir färre ungdomar i yrkesverksam ålder ökar chansen för dem att få jobb. Men effekten är inte tillräckligt stark för att politikerna ska kunna luta sig tillbaka. Det behövs kraftfulla åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. En ökad satsning på lärlingar är en väg att gå.
Ungdomsgarantin införs i hela EU
Finland och Österrike står som föredömen när EU utvecklar nya sätt att stöda ungdomar som riskerar att bli arbetslösa. Den finländska ungdomsgarantin innebär att alla får jobb, lärlingsplats eller studieplats inom tre månader och den långsiktiga ungdomsarbetslösheten i landet är den lägsta i EU.
Ungdomsarbeidsløsheten - lysner det?
Nå snur det. Fra i år minker andelen personer i yrkesaktiv alder i Europa, men det løser ikke arbeidsløsheten blant de unge. Klare politiske prioriteringer må til. Vi har sett på noen av satsingene som er i gang i Norden. Vi har vært i Nord-Sverige for å se hvordan en liten kommune takler utfordringene. Vi har sett på lærlingordninger i Norge, Danmark og Finland for å se hva som går bra, og møtt finske ungdommer som får en ny sjanse gjennom ungdomsgarantien. Den som skal være et forbilde for Europa. Spørsmålet er likevel: Lysner det nå?
Danmark styrker erhvervsuddannelserne
Få danske unge står udenfor arbejdsmarkedet. Bedre erhvervsuddannelser skal sikre endnu flere uddannelse og job.
Svenska kommuner tar grepp mot ungdomsarbetslösheten
De senaste sju åren har Arbetsförmedlingen fått ta över allt fler uppgifter som rör arbetsmarknadsåtgärder för unga. Men de har inte alltid mäktat med, vilket inneburit att kommunerna blivit en allt viktigare aktör för att få igång människor i jobb eller utbildning. En drivkraft är att kommunerna annars får kostnaderna för utanförskap i sitt knä.
Lärlingsavtal populära inom finska skogsindustrin
Allt fler finländska ungdomar verkar finna vägen till industrijobb via lärlingsavtal. Under senare år har skogsindustrin ersatt sina egna traditionella läroanstalter med andra former av utbildning och programmen är populära. Till skogsjätten UPM:s lärlingsavtalsprogram sökte i våras 1400 ungdomar 39 läroavtalsplatser och under höstens runda var 900 intresserade av 50 platser.
Norska arbetsgivarorganisationen Virke vill ha fler lärlingar
Det är svårt att hitta en bättre förebild för lärlingar än Henrik Tanum. Han bubblar av entusiasm och arbetsvilja. Just nu är han också den norska arbetsgivarorganisationen Virkes ansikte utåt, eftersom han lär sig vad det innebär att sitta i receptionen.
Svårt få gemensam nordisk syn på yrkes- och lärlingsutbildningarna
Yrkes- och lärlingsutbildningarna i Norden måste svara bättre på arbetsmarknadens utmaningar. Den höga arbetslösheten bland ungdomar visar att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad måste stärkas och övergången göras lättare.
Europa letar efter nya sätt att skapa jobb
Runt om i Danmark sitter det 130 mormödrar och stickar barnkläder till verksamheten Mormor.nu. Kunderna finns i New York, Sydkorea och Australien – samt i Norden. Projektet är ett exempel på det som många efterlyste på den stora europeiska arbetslivskonferensen Employment Forum: Ett tätare samarbete mellan samarbete mellan offentlig, privat och civil sektor, där alla bidrar med sina resurser. Arbeidsliv i Norden har sett på några nyskapande projekt i ett Europa där det finns ett skrikande behov av att tänka nytt.
Ledare: Det gäller att tänka nytt
På Employment Forum i Bryssel, en arbetslivskonferens med deltagare från hela Europa, var det ett budskap som hamrades in: Det hjälper inte hur mycket arbetslösa än tränas om det inte skapas jobb. Men hur? Det gäller att tänka nytt.

Side-alternativer

This is themeComment