Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Utdanning

Utdanning

Restauranger bryter gammal språknorm - engelskan på väg in
I Finland beklagar sig restaurangerna över en brist på finskspråkiga servitörer. Därför flaggar nu allt fler restauranger för engelskspråkiga servitörer. Från fackligt håll påminner man om att många unga lämnar branschen på grund av låga löner och avsaknaden av möjligheter att vidareutbilda sig på arbetstid.
- Bara arbetslivet självt kan avgöra vilka kompetenser som behövs
I Sverige ropar arbetsgivarna allt högre efter arbetskraft inom en rad yrken. Samtidigt är mer än 340 000 tusen inskrivna hos arbetsförmedlingen. Problemet är att kunskapen hos de arbetssökande många gånger inte matchar arbetsgivarnas behov.
Träningsbranschen efterfrågar tusenårig kompetens - och hur man blir bootylicious
Mer än fyra miljoner nordbor är medlemmar av träningscenter som Sats Elixia. Efterfrågan på kompetenta grupptränare är därför stor. Vi följde en teologistudent, en räkenskapsmedarbetare och en marknadsförare när de höll sina kurser i spinning, yoga och shape.
Så arbetar Sats Elixia för att få tag på den rätta kompetensen
Kompetens är ett rörligt mål, eftersom den kunskap som behövs för att klara av ett jobb hela tiden ändras. Inom friskvårds- och träningsbranschen, är det dessutom en dubbel sanning. Inte bara avlöser den ena trenden den andra. Kompetensen handlar dessutom ofta om just rörelser och hur man får folk att röra sig.
När 80-talisterna ska ta över Vikingfärjorna behövs de äldres erfarenhet
Viking Line står inför en omfattande förändring. Den största åldersgruppen ombord på passagerarfartygen över Östersjön är 50-59 år. När de går ut i pension försvinner en rejäl dos med kompetens. Företaget väljer att se det som en utmaning och inte ett problem.
Hvordan motivere voksne danskere til opkvalificering?
Det danske voksen- og efteruddannelsessystemet skal laves helt om for at få flere danskerne til at efteruddanne sig. Hver tredje er ikke interesseret.
Isländsk vidareutbildning: "Anställda blev mer intresserade av jobbet"
En av tre vuxna islänningar hade enbart grundskoleexamen vid årsskiftet 2000 och saknade därmed vidareutbildning inom sitt arbete. Arbetsmarknadens parter har sedan dess utvecklat ett lärocenter för vidareutbildning av de lågutbildade. Det har gjort att andelen lågutbildade islänningar har sjunkit till en fjärdedel.
Norden tar løft for å heve kompetansen
Et arbeidsliv i forandring etterspør stadig ny kompetanse. Både ansatte og arbeidsgivere må å holde seg oppdatert. Det gjelder på treningssenteret som i fiskeindustrien, at man må skaffe den kunnskapen som utviklingen krever, enten det handler om digitalisering eller yoga. Alle landene i Norden prøver å finne ut hvordan etter- og videreutdanning skal ordnes. I god tradisjon deltar både arbeidsgivere, arbeidstakere og staten i prosessen for å finne frem til de gode løsningene. Vi har gått runden i Norden for å ta pulsen på utviklingen i landene.
NIVA Education satsar på kurser på nätet
NIVA Education har börjat erbjuda online-kurser i olika ämnen som har med arbetsmiljö och säkerhet. - Det bästa med kursen är att jag kan gå tillbaka och lyssna på ett föredrag om och om igen. Det är alltid något nytt man lägger märke till, säger Ásta Snorradóttir, som är föreläsare i yrkesinriktad rehabilitering på Islands universitet.
Camilla Stoltenberg: Norden bør samarbeide for å gi unge bedre psykisk helse
De nordiske landene bør sammen sette ambitiøse mål, for å sikre barn og unge bedre psykisk trivsel. Oppfordringen kommer fra Camilla Stoltenberg, professor og direktør for Folkehelseinstituttet I Oslo.
Obligatorisk etter- og videreutdanning – en mulighet i Norden?
- Nå er prosessen i gang, kommenterer tidligere dansk minister og EU kommisær Poul Nielsson. I november 2014 fikk han i oppdrag å foreta en gjennomlysning av samarbeidet på arbeidslivsområdet i Norden. På arbeidsministermøtet i Helsingfors presenterte han sine forslag til fornyelse og fikk reaksjoner fra ministrene.
Birgitta Forsström – Nordens arbeidsmiljødirektør satser nytt
God ledelse er avgjørende viktig for et godt arbeidsmiljø mener NIVAs nye direktør, Birgitta Forsström. Nå tilbyr NIVA kurs i helsefremmende ledelse og mangfoldsledelse i tillegg til mer tradisjonelle tema. Sånn vil hun skape nye nordiske arenaer for utdanning på arbeidsmiljøområdet.
Gränsöverskridande utbildning på Nordkalotten förlängs
Sedan 1991 har svenska, finska och norska ungdomar på Nordkalotten kunnat mötas och yrkesutbilda sig i regi av Utbildning Nord - en unik gränsöverskridande utbildningssatsning. Den 19 oktober förlängdes avtalet till 2019.
Många ungdomar tappar fotfästet visar jämförande nordisk rapport
Andelen ungdomar som tappar fotfästet ökar stadigt i alla nordiska länder. Även om ungdomsarbetslösheten i sig är ett stort problem borde beslutsfattarna mer rikta in sig på att finna och stöda de allra mest utsatta. Detta är en av de centrala slutsatserna i en färsk jämförande nordisk forskningsrapport om ungdomar, utbildning och arbetsliv.
Behov for nye metoder for å utvikle voksnes læring
PIAAC Norden dokumenterer at svake ferdigheter finnes i alle grupper i befolkningen. Det er derfor nødvendig å utvikle gode metoder for å få tak i dem det gjelder. Nordisk nettverk for voksnes læring er et viktig forum for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling mellom de nordiske landene.
PIAAC Norden: Mange voksne svake på problemløsing med PC
Nordiske land ligger på topp når OECD måler voksnes kompetanse. Nå avdekker ny komparativ nordisk forskning at langt fra alle er på vinnerlaget. Overraskende 10 prosent av befolkningen har svake ferdigheter i lesing, regning og problemløsning ved bruk av PC. Hvis ikke noe gjøres, risikerer mange å bli utestengt fra å delta i arbeids- og samfunnsliv.
Leder: Ferdigheter er ferskvare
Den første nordiske PIAAC rapporten gir både spennende og skremmende perspektiver. Rapporten viser at overraskende mange har så svake grunnleggende ferdigheter at de har dårlige odds i arbeids- og samfunnsliv, og det blir ikke bedre med alderen.
Overraskende mange voksne i Norden har svake lese- og regneferdigheter
Utfordringen for politikerne er å sikre utviklingsmuligheter til de to millioner voksne med for svake ferdigheter til å klare seg i arbeids- og samfunnsliv. Det sier Anders Rosdahl, forskningsleder ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og dansk representant i nettverket som nettopp nå presenterer den første nordiske PIAAC rapporten.
Ny komparativ nordisk forskning måler voksnes kompetanse
For første gang foreligger det nå en nordisk PIAAC basert på OECDs program for måling av voksnes kompetanse, Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC.
Lärande i arbetslivet beror på vad vi lärt oss i skolan
Förmågan att lära oss på jobbet hör i hög grad samman med vad vi lärt oss i skolan och arbetslivet kan inte fullt ut kunna kompensera för skillnader i formell utbildning, visar en ny nordisk undersökning som bygger på OECD:s stora kunskapsundersökning PIAAC. För många kvinnor på en könssegregerad arbetsmarknad försämras till och med deras förmåga att räkna.

Side-alternativer

This is themeComment