Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Velferd

Velferd

Fattigdomen breder ut sig i Norden
Fattigdomen som en gång ansågs vara ett avslutat kapitel är tillbaka i Norden. Trots att de nordiska länderna hör till de rikaste i världen hamnade allt fler invånare på efterkälken redan innan finanskrisen slog till. Åtgärderna för att hålla folk kvar på arbetsmarknaden måste nu prioriteras, säger enhälliga forskare.
Arbeidsministrene spisser innsatsen for å hindre at ungdom passiviseres
Hvordan kan arbeidsløsheten blant ungdom bekjempes? Dette var tema på nordisk arbeidsministermøte i Reykjavik nylig. I Europa er hver femte ungdom arbeidsløs. Mange frykter en tapt generasjon. De nordiske land fokuserer innsatsen mot utdanning og personlig veiledning for å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet.
Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra
Hvilket arbeidsmarked vil vi ha? Hva forventer vi at virksomhetene gjør? Hva forventer vi skal skje på arbeidsstedet? Dette er spørsmål vi må gå dypere inn i, sier Árni Páll Árnason. Han har en fanesak: Han vil ikke lenger akseptere at folk presses ut av arbeidslivet på samfunnets bekostning.
Stora förändringar för de långtidssjukskrivna
Den svenska regeringen skyndar nu fram förändringar i sjukförsäkringen som rör de långtidssjukskrivna. Den 9 december ska riksdagen fatta beslut och de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2010. Många tusen långtidssjukskrivna håller andan – vad ska hända när deras rätt att vara sjukskrivna upphör?
Hård kritik af kommunal aktivering
Danmark har givet kommunerne det fulde ansvar for at aktivere arbejdsløse. Reformen møder modstand fra mange sider.
De rödgröna vann valet i Norge trots grus i reformerna
Den rödgröna regeringen i Norge fick förnyat förtroende och får fortsätta fyra år till. Men det var en fråga som inte diskuterades under valkampanjen - NAV-reformen. Om inte den hade röstats igenom i Stortinget av samtliga partier kunde missnöjet med den ha påverkat valutgången.
Servicecenter: Finsk modell tar form
Mer nytänkande på arbetsmarknaden krävs för att försöket att få in fler långtidsarbetslösa ska lyckas i Finland, där de svåraste klienterna slussas till särskilda servicecenter. - Den största utmaningen är att se till att det växer fram en grupp arbetsgivare som kan anställa personer vars arbetsförmåga inte är hundra procent, säger platsdirektör Ilkka Haahtela som förestår servicecentret vid Helsingfors arbetskraftsbyrå.
Djärva reformer eller mindre steg: Nu är det samordning som gäller
Som en mäktig pendel som tar tio år på sig för att slå från den ena sidan till den andra, växlar uppfattningen om hur arbetsmarknads- och välfärdsförvaltningarna ska organiseras i Norden. Från att varje enhet ska ha ett eget resultatansvar har fokus nu satts på samordning.
En mer levande arbetsplats
Gunn Andreassen är en av 19 000 anställda som berörs av den norska NAV-reformen. Räknar man med samtliga brukare är det nästan alla norrmän som någon gång behöver utnyttja de offentliga tjänster NAV erbjuder.
Fra helsetjenesten til arbeidsmarkedet: Systemskifte i Islands velferdspolitikk
Stadig flere i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet i Island. Krav om ”systemskifte” presser seg derfor fram. Men hvordan et nytt system skal se ut, er ikke bestemt. Mens partene i arbeidslivet venter på politikerne, har de tatt skjeen i egen hånd og opprettet et rehabiliteringsfond, som skal motvirke utstøting fra arbeidslivet.
Den nye lokale NAV-forvaltningens første år: Utfordrende partnerskap og begynnende integrering
NAV-reformen er en organisatorisk reform som berører 16000 medarbeidere, tre etater, to direktorater og alle landets kommuner. Det skal skapes en helt ny velferdsforvaltning. Kort oppsummert har pilotprosessen synliggjort flere forhold som vil kunne ha betydning for reformen framover.
På sporet av NAV - en ny integrert arbeids- og velferdsetat i Norge
NAV-reformen rir på en bølge av positivitet, selv om utfordringene står i kø og samarbeidet mellom stat og kommune ikke har funnet formen. Men brukerne får som lovet, én dør inn til det lokale arbeids- og velferdskontoret.
Kraftig svensk omläggning av arbetsmarknadspolitiken
Den svenska regeringen fortsätter att lägga om arbets-marknadspolitiken i snabb takt. På olika sätt vill den försöka bryta upp de inlåsningar som många hamnat i, antingen i form av oönskat deltidsarbete, sjukskrivning eller långtidsarbetslöshet.
Nordiska välfärdsstaten en dynamisk modell
Nordiska välfärdsforskare har skjutit startskottet för Nordforsks välfärdsprogram NCoE Welfare, det kanske mest ambitiösa forskarsamarbetet i ämnet någonsin. Avsikten är att under fem år granska den nordiska välfärdsstaten från olika angreppspunkter. Bakgrunden är globaliseringens effekter.
25.000 handicappede kom i arbejde på et år
Den danske regering havde et mål på 2.000 om året - men det blev til over 12 gange så mange.
NAV-reformen i Norge: Aldrig mer "det är inte vårt bord"
Bättre samordning av de sociala tjänsterna och fler ut i arbete. Det är målet i en av de största reformerna som någonsin genomförts i offentlig sektor i Norge. Hittills har det varit förvånansvärt lite bråk runt försöket att smälta ihop de kommunala och statliga välfärdstjänsterna.
Stor skepsis på arbejdsmarkedet
Både fagbevægelsen og arbejdsgiverne er bekymrede for den nye model med lokale kommunale jobcentre i en tid med øget globalisering og mobilitet i bred forstand.
Danmark opretter kommunale jobcentre
Der udbryder åben konkurrence om at blive bedst til at få ledige i arbejde efter den 1. januar 2007, når den statslige Arbejdsformidlingen, AF, i Danmark bliver en del af de nye jobcentre i kommunerne.
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen: Superministeren som må lykkes
All makt er ikke samlet i hans hånd. Men han bærer et stort ansvar for at de rødgrønne skal nå sitt hovedmål: Kampen mot arbeidsledighet og for inkludering i arbeidslivet. Med hånd om hver tredje budsjettkrone må arbeids- og inkluderingsministeren lykkes. Han ser ikke bort fra at han har noe å lære fra de andre nordiske landene.
Nina Smith - en slagkraftig danske som maner til velferdsdebatt
Folk må arbeide lenger, når de lever lenger. Integrering av innvandrere er en større utfordring enn den demografiske. Globaliseringen krever økt satsing på kunnskap. Professor Nina Smiths analyse er kanskje ikke så kontroversiell. Mer utfordrende blir det når hun etterlyser en moraldebatt, vil stille krav til statsborgerskap og beskylder politikerne for å ha hodet i syltekrukken.

Side-alternativer

This is themeComment