Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Velferd

Velferd

Arbeids- og velferdstjenester under samme tak - skal bli bedre for brukerne
1 juli 2006 etableres en gigantisk Ny arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) i Norge. Da slås statsetatene arbeidsmarkedsetaten (Aetat) og trygdeetaten sammen til en ny etat og tjenestetilbudet samordnes med de kommunale sosiale tjenestene. I fokus for reformen står brukerne, som kun behøver å henvende seg ett sted uavhengig av hvilke tjenester de har behov for.
Synen på utanförskapet avgör framtidens välfärd
I de nordiska länderna var förra året sammanlagt cirka tre och en halv miljoner människor i arbetsför ålder beroende av offentliga medel för sin försörjning. Sjukdom och arbetslöshet skapar utanförskap och kostnaderna både för de enskilda och för samhället är enorma. Gång på gång riktas det offentliga ljuset mot utanförskapet. Fler i arbete, är mantrat som ska säkra välfärden. Frågan är hur det ska ske och vilken syn på utanförskapet som styr åtgärderna? I Danmark växer nu en rörelse som vill ha en bredare syn på välfärdspolitiken.
Dagfinn Høybråten reformerar den norska välfärden
- Vi måste få en bredare väg in i arbetslivet och en smalare väg ut, säger Norges arbets- och socialminister Dagfinn Høybråten. Han har ansvaret för att genomföra tre stora reformer som kommer att påverka det norska arbetslivet kraftigt.
Bok i fokus: Det handler blant annet om tillit
Det er en vedtatt sannhet at den vestlige verden er preget av individualisering. De store kollektive ideer smuldrer opp og folk identifiserer seg ikke lenger med fellesskapets verdier. Hva er det da som binder oss sammen? Det handler om tillit er svaret som gis i en antologi utgitt på Institut for Ledelse, Politikk, og Filosofi ved Handelshøjskolen i København
Bok i fokus: Respect - in a world of inequality
Respekt! Sosiologen Richard Sennett vokste opp i fattigdom i gettoen. Denne erfaringen har vært en drivkraft i mye av hans arbeid og anvendes eksemplarisk i boka ”Respect – in a world of inequality”. I et hjem med bøker - men uten penger til kjøtt – vokste han opp sammen med moren i Chicagos Cambrini Greens.
När välfärd blir affär
På Frälsningsarmén i Norge behöver man uppmärksamhet för att kunna driva socialt arbete. På banken Nordea driver man socialt arbete för att få uppmärksamhet. De frivilliga organisationerna och näringslivet närmar sig varandra från varsitt håll. I de flesta fall uppstår ett möte som alla vinner på. Men det finns också en fara för att själen säljs för pengar eller att lönsamheten blir lidande.
Välfärdens nya aktörer
Är sjukbesök hos gamla en angelägenhet för företag i närområdet? Bör McDonald's driva barnsjukhus? Ska kommunen röja vägar eller be ortens företag om hjälp? Företagens sociala ansvar är ett tema i tiden, men vad betyder det och vad får det för konsekvenser? Svaren är inte givna men pekar mot scenarier av betydelse både för arbetsliv och välfärdssystem.
Företagens samhällsansvar eller samhällets ansvar

Side-alternativer

This is themeComment