Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2004 i Tema: Farväl solidaritet? i Opbrud i Danmark
tema

Opbrud i Danmark

| Tekst: Anders Jakobsen

Forsøg med det enstrengede system for ledige er et led i en ny arbejdsmarkedspolitik med sigte at få flere i arbejde

Der er et opbrud på vej på det danske arbejdsmarked. Den beskæftigelsesplan, Flere i Arbejde, som den borgerlige regering vedtog ved sin tiltræden for ca. tre år siden, er nu ved at vise sig i en mere konkret form.

Samtidig er situationen blevet endnu mere kompliceret, efter at regeringen har besluttet at gennemføre en Strukturreform, der bl.a. har til formål at nedlægge amterne og sammenlægge kommuner, så de i dag 275 kommuner bliver til omkring 100.

For det tredje har Velfærdskommissionen i foråret fremlagt sit debatoplæg om fremtidens velfærd, og der peges i retning af, at færre skal have offentlige ydelser – i stedet skal midlerne koncentreres om de socialt hårdest ramte. 

Det solidariske samfund

Der sker kort sagt rigtig meget på én gang, og det har ikke mindst indvirkning på det danske arbejdsmarked. Der spørges, om vi er på vej væk fra det solidariske samfund.

Samtidig øges kravet generelt om, at flere folk skal ud på arbejdsmarkedet og de skal være mere og mere velkvalificerede – og så nytter det ikke, at afstanden mellem rig og fattig øges. Vi har ikke råd til at tabe nogen rent socialt.

Et af de steder, hvor disse tendenser udfolder sig i en mer konkret form, er omkring etableringen af de nye job-centre i form af et én-strenget system, der både er for folk på kontanthjælp og forsikrede i A-kasser.

Der er allerede forsøg i gang. De første 12 forsøg er et resultat af reformen »Flere i Arbejde«. De næste 10 pilotprojekter for jobcentre er et led i Strukturreformen, der ventes at træde i kraft i 2007.

Billedet er ikke éntydigt, og meget afhænger af, hvordan disse konkret kommer til at fungere med tiden – og om der vil være forskel fra sted til sted.

 

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment