Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2010 i Tema: Nya yrken gror i krisens spår i 121 år för att bli eniga om vilka krav som bör ställas till en psykolog
121 år för att bli eniga om vilka krav som bör ställas till en psykolog
tema

121 år för att bli eniga om vilka krav som bör ställas till en psykolog

| Text: Björn Lindahl

När Sigmund Freud behandlade sin första patient 1889 kunde han knappast ana att det 121 år senare skulle finnas 77 250 psykiatriker och 250 000 psykologer i Europa. För psykologerna har man först nu fått en gemensam europeisk standard för vilka kvalifikationer som krävs.

- Med det gemensamma certifikatet Europsy ska det bli lättare för psykologer att få sin kompetens godkänd i andra europeiska länder, säger Per A Straumsheim, som arbetat med frågan på Norsk Psykologforening.

Norge blir det sjunde landet där Europsy – The European Certificate of Psychology – införs. Sedan tidigare har det införts i Finland av de övriga nordiska länderna.

Psykiatrin är ett område som visar hur nya yrken uppstår, specialiserar sig, slår sig samman i olika yrkesföreningar och till sist ställer krav om att dessa yrken ska ha en skyddad titel.

I Norden finns det mer än 30 000 personer som jobbar med någon form av psykologi. Sigmund Freud anade nog inte heller att han skulle ge upphov till tre olika yrkesbeteckningar – psykolog, psykiater och psykoterapeut.

Idag finns det i Sverige:

  • 8 000 psykologer - som har en beteendevetenskaplig utbildning från universitetet. De har inte rätt att skriva recept och kan även arbeta inom andra områden än psykiatri.
  • 1 600 psykiatriker, som alltid är legitimerade läkare som vidareutbildat sig för  att arbeta med psykiatri
  • 3 000 psykoterapeuter, som är utbildade i en av de många olika former av psykoterapi som finns. En psykoterapeut som arbetar inom psykiatri har oftast en annan grundutbildning, som psykiater, psykolog, sjuksköterska, socionom eller mentalskötare.

Antalet som arbetar med psykiatri har ännu inte nått sin mättnadspunkt. Flest psykiatriker finns det i Schweiz, med 30 per 100 000 invånare. Finland ligger högst i Norden, med 26 psykiatriker per 100 000 invånare. I Albanien finns det däremot bara 3 per 100 000 invånare.

Få psykiatriker i Afrika

I genomsnitt är antalet 9 psykiatriker per 100 000 invånare i de 41 europeiska länderna som ingår i världshälsoorganisationen WHO:s statistik. I Afrika är antalet bara 0,05 per 100 000 invånare.

- Europsy-certifikatet ger inte bara information om att man genomgått en sexårig utbildning plus praktik med vägledning. Det är också en bedömning av vilken kompetens man har. Vi ser redan att norska universitet tar Europsy på allvar när de planerar sina kurser för mastergrad och professionsstudier, säger Per A. Straumsheim.

De som får certifikatet delas upp i fyra olika profiler utifrån vilket område de arbetar i: Sjukvården, undervisning eller organisationer. De som inte passar in i någon av dessa placeras i en fjärde grupp.

Även om de än så länge är frivilligt för de olika psykologorganisationerna och universiteten i Europa att erkänna Europsy så tror Per A Straumsheim att det till sist blir ett EU-direktiv som slutgiltigt slår fast vilka krav som ska ställas till utbildning och kvalifikationer.

Yrkeskort

Trots att det är en fri arbetsmarknad inom EU så har bara fyra procent av arbetskraften levt och arbetat i en annan medlemsstat. Två procent lever och arbetar för närvarande i annat medlemsland.

Inom EU arbetas det med att införa så kallade yrkeskort som påminner om Europsy, för att få tjänste- och arbetsmarknaden att fungera mer effektivt. Yrkeskortet skulle innehålla uppgifter om studier vid universitet eller andra läroanstalter, yrkeserfarenhet, eventuella anmärkningar i samband med yrkesutövandet samt uppgifter om behörig myndighet.

arkivert under:
Freuds soffa

Sigmund Freuds soffa på Freud-museet i London (bilden ovan). Foto: Konstantin Binder, Wikipedia

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment