Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2019 i Dödsfall i arbetet i Finsk säkerhetspark gör riskerna på byggarbetsplatser tydligare
Finsk säkerhetspark gör riskerna på byggarbetsplatser tydligare
tema

Finsk säkerhetspark gör riskerna på byggarbetsplatser tydligare

| Text Fayme Alm, foto Maria Rosenlöf

Alla ska komma hem på kvällen. Det är mottot för byggnadsarbetare. Men att eliminera olycksriskerna kräver mer än teoretiska kunskaper. Som att rutinerna måste komma närmre hjärtat. Ett besök på en säkerhetspark kortar vägen.

- Här är det ingen som äger kunskapen. Den är något som vi gemensamt delar liksom vi delar med oss av erfarenheter. Positiva som negativa. Ja, allt som är värdefullt för att säkerheten ska kunna bli bättre.

Det säger Lasse Heikkinen. Framför sig i möteslokalen har han serviceingenjörer och arbetsledare från finska TetraPak som tagit sig till Rudus säkerhetspark och nu sitter bänkade för att lyssna på introduktionen till besöket.

Lasse Heikkinen är anställd av Rudus med uppdraget att sprida kunskap om säkerhet vid byggnads- och anläggningsarbete samt att se till att säkerhetparken hålls i gott skick. Jobbet kombinerar han med studier i Safety, Security and Risk Management vid Laurea yrkeshögskola

Initiativet till att TetraPak skulle besöka säkerhetsparken kom från en av deras serviceingenjörer, Veikko Pullinen, som gått samma kurs som Lasse Heikkinen, men börjat den tidigare. De har fortsatt att behålla kontakten. 

Foto: Maria Rosenlöf

Veikko Pullinen ser på huvudbrytaren, som kan vara livsviktig att veta var den finns. Här med en varningslapp om att den inte går att använda.

- Förra året satsade TetraPak på global nivå på arbetssäkerhet inom företaget. Allt som vi lärde oss där var relevant, men jag visste genom Lasse att här i parken blir det mer konkret när det kommer till olyckor som kan hända när man är ute och jobbar på fältet så som vi gör, säger Veikko Pullinen. 

Arbetar i utmanande miljö

TetraPaks serviceingenjörer installerar och reparerar maskiner på olika typer av industrier runt om i Finland. Det innebär att de tar sin utrustning både till färdigställda anläggningar och till sådana som ännu inte är helt färdigbyggda.

- Vi arbetar under speciella förhållanden och utmaningar och möter ständigt nya miljöer. Ibland måste man anpassa sig till kundens önskemål. Då gäller det att även anpassa sig säkerhetsmässigt och ha klart för sig vilka säkerhetsföreskrifter och rutiner som gäller, säger Veikko Pullinen. 

När Lasse Heikkinen avslutat sin introduktion tar han med Veikko Pullinen och resten av gruppen ut i säkerhetsparken. Nu är de redo för nästa moment.

Foto: Maria Rosenlöf

Harry Kaponen vid ett husbygge med skyddsnät.

Behovet av att studera hur arbetsplatsolyckor inom byggbranschen uppkommer och vad som kan göras för att förhindra dem finns över hela världen. Under detta år har Rudus säkerhetspark hittills haft besökare från Estland, Lettland, Irland, Brasilien och Ryssland. 

För trots att åtgärder gjorts och görs för att minska tillbuden sker arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. I Sverige inträffade inom byggindustrin under senaste tioårsperioden årligen mellan 5 och 14 dödsfall, enligt Arbetsmiljöverket. Under samma period i Finland var det 2-9 dödsfall årligen. 

Inte bara risker men också lösningar

Rundturen i säkerhetsparken börjar med att Lasse Heikkinen ställer frågor till gruppen från TetraPak: Vilka risker ser du i ditt arbete? Hur kan du undvika dem? Har du varit med om något tillbud? Samtalen kommer igång och kopplas till parkens stationer, de är arrangerade utifrån händelser som ägt rum i verkligheten och visar inte bara på olycksrisker utan också på lösningar. 

- Mycket av det som vi ser i parken aktualiserar tankar som är bra att vi talar om, även om situationerna inte är tagna direkt från vårt arbetsliv. Den demolerade bilen, till exempel, den väcker känslor. Vi har ofta mycket trafik utanför fabrikerna som vi besöker, så alla stationerna som vi studerar här i parken är relevanta på ett eller annat sätt, säger Veikko Pullinen. 

Under rundvandringen i parken får han och hans kollegor också uppslag till situationer att diskutera på nästa serviceteknikermöten, som TetraPak håller två gånger om året. 

- Då diskuterar vi bland annat arbetssäkerhet och TetraPak informerar om olyckor som skett, men som inte får lov att hända igen. Nu har vi några realistiska exempel att bidra med till nästa träff, säger Veikko Pullinen innan han och gruppen tillsammans med Lasse Heikkinen börjar gå tillbaka till möteslokalen.

Liknande park byggs vid Arlanda

Även Berndt Jonsson har besökt Rudus säkerhetspark. Han är regionchef på Sveriges Byggindustrier och nationell arbetsmiljösamordnare för organisationens projekt ”En säker arbetsplats” samt kontaktperson för Sveriges första säkerhetspark vid Arlanda utanför Stockholm.

Vi funderade länge på vilket koncept vi skulle ha och hade Rudus säkerhetspark som förebild när vi gjorde den första förstudien 2016. Vår första svenska park är byggd utifrån den finska modellen fast med svenska synsätt, säger Berndt Jonsson.

För att kunna ta fram problemområden och skapa olika scenarior som visar hur man kan utföra arbetsuppgifter på ett felaktigt respektive korrekt och säkert sätt har projektorganisationen jobbat tillsammans med företagsgrupper. 

Foto: Maria Rosenlöf

Stegar som välter och en grävmaskin som backar på en bil är bara ett par av de hundratals riskfyllda situationer som visas fram i den finska parken.

Framöver hoppas Berndt Jonsson på att säkerhetsparken även kan fungera som en fysisk mötesplats för olika yrkesgrupper och aktörer.

- Byggbranschen har länge saknat en gemensam arena, så jag hoppas att parken blir ett ställe där alla i byggprocessen möts, från yrkesarbetare till kunder och beställare. Också för dem som projekterar arbetet och ofta har begränsade möjligheter att skaffa sig praktik.

Ett önskemöte Berndt Jonsson har är det mellan projektorganisationen och samtliga inblandade aktörer, att de får träffas i ett tidigt skede i processen. 

Den nya svenska säkerhetsparken kommer liksom den finska att vara bemannad.

- Vi kommer ha en verksamhetsledare i parken och facilatorer, som ska leda utbildningarna. Några medlemmar kan ha egna utbildningsledare, men de måste också följa grundkonceptet och uppdatera sig på förändringar, säger Berndt Jonsson.

Syftet med parken är här liksom i Finland att skapa bättre beteenden genom insikter samt att förändra attityder både på individ- och gruppnivå för att eliminera olyckstillfällena.

- Jag brukar jämföra med flygsäkerheten, säger Berndt Jonsson. Där gör personalen rutinmässigt det som de ska göra. Det behöver vi inom bygg bli bättre på. Vi saknar inte rutiner, men de ska tas närmare hjärtat, det är det som det som vi vill uppnå med säkerhetsparken.

Vad har ni lärt?

Gruppen från TetraPak är tillbaka i möteslokalen för att diskutera de scenarior och situationer som de studerat ute i parken. Lasse Heikkinen inleder med: 

- Vad har ni sett? Har ni lärt er något nytt? Började ni tänka på ett annorlunda sätt kring något arbetsmoment? Fick ni något att ta med hem? 

För Veikko Pullinens som inte bara arbetar som serviceingenjör utan även som deltidsbrandman är det angeläget att ställa frågor som rör samarbetet med räddningstjänsten.

 - Det är bra om man också kör planerade övningar med dem och även kontrollerar hur den egna kriskommunikationen fungerar internt. Om en olycka sker, vem öppnar porten för räddningstjänsten och talar om var olyckan skett?

Foto: Maria Rosenlöf

Elkopplingar som började smälta på grund av för hård belastning, autentiskt från ett hotell i centrala Helsingfors.

Veikko Pullinen betonar också betydelsen av att använda rätt säkerhetsutrustning, alltså den utrustning och den klädsel som arbetsplatsen kräver och säger att det är något som alla kan göra. 

 - Det är viktigt att vara ett gott exempel, det behöver man inte vara chef för att vara. 

När alla fått ventilera sina intryck, analyser, funderingar och även några slutsatser efter rundturen i säkerhetsparken visar Lasse Heikkinen en video som handlar om sömn, kost, ergonomi och motion. Han säger:

- Som företag kan vi inte tvinga på någon en särskild livsstil, det är vars och ens eget val, men vi kan förespråka ett hälsosamt liv. Vi vet att det har betydelse för säkerheten. 

Alla verkar nöjda med att få fått tillfälle att reflektera över hur de kan bidra till större säkerhet på arbetsplatsen. Bland Veikko Pullinen och hans arbetskamrater är det något som ofta diskuteras – om det hänt något eller om något varit nära att hända. 

- På rasterna snackar vi om riskerna och rapporterar det som vi tycker är värdefullt till den finska chefen som tar det vidare i organisationen. Vi försöker hålla arbetssäkerheten på hög nivå, så att vi alla kommer hem på kvällen. 

Olyckor konkretiseras

Lasse Heikkinen och Harry Kaponen i Rudus säkerhetspark berättar om en olycka där en arbetare ramlade ned i ett ventilationshål och hamnade ovanpå en arbetskamrat, som miste livet. Olyckorna åskådliggörs i säkerhetsparken med dockor. 

Rudus

Foto: Maria Rosenlöf

  • Företag som producerar aggregat, färdigblandad betong med mera samt återvinner betongavfall.
  • Moderbolaget CRH producerar olika material och produkter.
  • Huvudkontor på Irland, verksamt i 32 länder.
Läs mer:
Rudus säkerhetspark
  • Inte bara Finlands utan Europas första säkerhetspark enligt Rudus.
  • Ligger i Esbo, strax väster om Helsingfors.
  • Byggdes 2009 och har flera stationer med drygt 100 olika scenarior.
  • Under 2018 hade parken 3 000 besökare.
Läs mer:
Sveriges Byggindustrier
  • Bransch- och arbetsgivarorganisation för 3 600 bygg-, anläggnings- och specialföretag på den svenska byggmarknaden 
Läs mer:
Svenska byggbranschens säkerhetspark
  • Öppnar 7 oktober 2019.
  • Drivs av den ekonomiska föreningen Byggbranschens Säkerhetspark
Läs mer:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment