Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter

Nyheter

Ökad satsning på arbetslivet i Finland

Den finska regeringen ska öka den statliga satsningen på att förbättra både produktivitet och trivsel på arbetsplatserna.

Ökad satsning på arbetslivet i Finland - Les mer…

Ledere kan gøre en forskel

Ledere kan gøre en forskel

Ledere fyrer først de svage på arbejdsmarkedet, men der er muligheder for at gøre noget, så flere kan fastholdes og integreres. Det viser en ny omfattende dansk undersøgelse der peger på, at det i høj grad er et spørgsmål om holdning og viden.

Ledere kan gøre en forskel - Les mer…

Bærekraft i praksis - ny kurs for Norden på arbeidsmiljøområdet

Hvordan skape et bærekraftig arbeidsmiljø i praksis? Finnes det virksomheter som kan tjene som gode eksempler? Kan politikere og tilsynsmyndigheter lære mer av forskningen på feltet?

Bærekraft i praksis - ny kurs for Norden på arbeidsmiljøområdet - Les mer…

Arbete efter förmåga även för den sjuke

Arbetslinjen ska gälla i Sverige även vid sjukskrivning. Det är en del av innehållet i det förslag i kampen mot ohälsan som i januari presenterades av den svenske arbetslivsministern Hans Karlsson. Förslaget har väckt protester, inte så mycket för sitt innehåll, som att det kritiseras av arbetsmarknadens parter för att föregripa de diskussioner som parterna och regeringen fört kring den alarmerande svenska ohälsan.

Arbete efter förmåga även för den sjuke - Les mer…

Grenseoverskridende samarbeid om nyskaping

- Vi kan alle misunne Finlands evne til å samle hele arbeidslivet når det gjelder. Mats Essemyr i Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) i Sverige er imponert, men skeptisk til svensk fagbevegelses vilje til å innta nye roller i partssamarbeidet. Innovasjon er kjernen når man vil skape flere og bedre arbeidsplasser. Det krever samspill på nye arenaer og nye samarbeidsformer mellom fagforeninger og arbeidsgivere. Er aktørene rede til å gå nye veier?

Grenseoverskridende samarbeid om nyskaping - Les mer…

Faren for social import

Faren for social import

Nogle faggrupper frygter EU-udvidelsen, mens andre ser nye muligheder – og den danske beskæftigelsesminister vil indføre en arbejdsmarkedspolitisk sikkerhedsmekanisme for at hindre socialt misbrug.

Faren for social import - Les mer…

Nu skal de sidste hindringer fjernes

Nu skal de sidste hindringer fjernes

Den tidligere danske statsminister Poul Schlüter er sat i spidsen for arbejdet med at fjerne de mange små hindringerne der bremser nordiske borgere som vil flytte mellem landene for at bo og arbejde.

Nu skal de sidste hindringer fjernes - Les mer…

EU - Fra København til København

Når Danmark i juli overtar formannskapet i EU, er det ett mål som går foran alt: Danskene vil at den prosessen mot et utvidet EU som startet i København, skal sluttføres i København, i det minste for en gruppe av søkerland.

EU - Fra København til København - Les mer…

Deltid på plads

Den danske regering fik flertal for sit lovforslag om deltid og det rykker ved nogle fundamentale forhold på arbejdsmarkedet - og det næste bliver kampen om ekslusivaftalerne.

Deltid på plads - Les mer…

Individanpassad pensionering

Riv hindren för äldre i arbetslivet. Det är grundtanken i en svensk rapport som den så kallade Seniorgruppen i slutet av april överlämnade till Mona Sahlin. Utgångspunkten är att den äldre arbetskraften behövs i arbetslivet och att man därför måste undanröja regler i lagar och avtal som motverkar ett längre arbetsliv.

Individanpassad pensionering - Les mer…

Færre regler? Flere aftaler om arbejdsmiljø

Den danske regering har trukket i arbejdsmiljø-nødbremsen, nu skal love og regler på området i højere grad aftales mellem parterne på arbejdsmarkedet.

Færre regler? Flere aftaler om arbejdsmiljø - Les mer…

På jakt efter sjukskrivningarnas kärna

Den höga och snabbt ökande sjukfrånvaron i Sverige är starkt relaterad till arbetsplatserna. Därför är det hög tid att återskapa den goda arbetsplatsen och anpassa arbetet till individerna. Det är en av slutsatserna i ett betänkande om den ökande sjukfrånvaron, som gjorts på uppdrag av den svenska regeringen och som nu är ute på remiss.

På jakt efter sjukskrivningarnas kärna - Les mer…

Med rätt att kalla sig inkluderande

Nu finns möjlighet för de norska företagen och verksamheterna att få benämna sig ”inkluderende arbeidslivsbedrifter”. För det krävs bland annat att de aktivt arbetar för att förebygga ohälsa och i gengäld ger myndigheterna dem stöd och extra förmåner.

Med rätt att kalla sig inkluderande - Les mer…

Vid tölum íslensku – Speak English, please

Stadig flere utlendinger får arbeidstillatelse i Island. Det har ført til store og økende språkproblemer. Islandsk er vanskelig, og for mange utlendinger er det nesten umulig å klare seg i jobben uten å kunne språket. Islands Handelsråd oppfordrer nå sine medlemmer til å benytte engelsk som arbeidsspråk i bedrifter som trenger velutdannet arbeidskraft eller arbeider internasjonalt.

Vid tölum íslensku – Speak English, please - Les mer…

Det nye borgerlige Danmark

Den nye borgerlige regering sætter meget kraftigt aftryk i arbejdsmarkedspolitikken.

Det nye borgerlige Danmark - Les mer…

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment