Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2017 i NIVA Education satsar på kurser på nätet
Nyhet

NIVA Education satsar på kurser på nätet

| Text: Björn Lindahl

NIVA Education har börjat erbjuda online-kurser i olika ämnen som har med arbetsmiljö och säkerhet. - Det bästa med kursen är att jag kan gå tillbaka och lyssna på ett föredrag om och om igen. Det är alltid något nytt man lägger märke till, säger Ásta Snorradóttir, som är föreläsare i yrkesinriktad rehabilitering på Islands universitet.

De nordiska länderna hör till de rikaste i världen och har byggt ut sina välfärdssystem till en hög nivå. Men länderna har också en hög sjukfrånvaro och det finns därför ett stort behov för att både forska och utbilda personer som arbetar med att minska problemen.

I många fall blir det emellertid luckor där det blir för dyrt, eller för få personer för att anordna en kurs eller utbildning. Det är där NIVA Education har sin roll att spela. Det är en nordisk institution som bildades 1982 enbart för att syssla med utbildning inom arbetsmiljö och säkerhet.

Under de 30 år som institutionen existerat har mer än 10 500 personer gått på någon av kurserna. De pågår vanligtvis under 2-3 dagar i någon av de nordiska huvudstäderna.
Ásta Snorradóttir har också tagit kurser som NIVA arrangerat tidigare.

- Det har alltid varit väldigt trevligt och kursdeltagarna bildar en egen gemenskap.

Den online-kurs hon tar nu handlar om Work Disability Prevention.
- Jag tar den både för att uppdatera mig själv och för att se om det är något jag ska rekommendera till mina studenter.

Kompletterar första årskursen


I en traditionell WDP-kurs kan deltagarna välja att antingen följa hela det tre år långa programmet, eller delar av det. Online-kursen stödjer och komplettera den första årskursen, som hölls i Helsinki i juni år 2016 och är en sammanfattning av den kursen. Det betyder att de som tar den kan vara förberedd för kurs 2 i 2017 och kurs 3 i 2018. Men online-kursen kan också fungera som en introduktion till WDP som står på egna ben.

- Det är en blandning av nordiska och europeiska föreläsare. Den längsta föreläsningen är 1,5 timmar och hålls av Patrick Loisel, som är en av de ledande forskarna på området- De andra föredragen är kortare och mer koncentrerade. Det finns också skriftligt material och man får frågor att tänka på, men det är inte några prov.

Kostnaden är 165 euro för kursen och man loggar in via ett eget konto.

- Man kan jobba i sin egen takt och det är ett bra alternativ till traditionella kurser. Dessutom får man all information samlat på en plats, som man annars måste leta efter, säger Ásta Snorradóttir.

NIVA Education har som mål att ha 300 deltagare på sina kurser per år.

- Hur många tror ni kommer att delta online?

- Vi har inte satt ett deltagarmål för vår online kurs, eftersom detta är ett pilotprojekt. NIVAs traditionella koncept bygger på närstudier där deltagarna har möjlighet att träffas och skapa nätverk. Vi har inte kunnat uppskatta hur mycket intresse kursen väcker ännu. Vi kommer att utvärdera pilotprojektet mot slutet av år 2017. Då kommer vi besluta hur vi fortsätter, säger Katja Pekkarinen, som är projektledare för kursen.

- Ger online-kursen något slags diplom eller kursbevis?

- I det här skedet får man inget diplom/kursbevis om man deltar i online kursen. Dels för att den är en del av en större helhet, och dels för att det inte sker någon examination. Vi kommer med stor sannolikhet att utveckla konceptet i framtiden och då är det möjligt att man får ett diplom för en online kurs. Denna kurs är en sammanfattning och introduktion av den traditionella WDP (år1) -kursen och därför får man inget diplom för den.

- Handlar det mest om envägskommunikation, eller blir det utrymme för diskussioner och möjligheter att ställa frågor till föredragshållarna?

- I det här skedet är online kursen uppbyggd enligt envägskommunikation. Online kursen är en del av en tre-delad helhet. Om man deltar i den traditionella WDP 2 under juni 2017 så har man möjlighet att träffa föreläsarna och initiera en dialog. Efter att vi utvärderat den första pilotkursen är det möjligt att online kursen utvecklas så att det blir möjligt att interagera med föreläsarna, säger Katja Pekkarinen.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment