Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter

Nyheter

På jakt efter sjukskrivningarnas kärna

Den höga och snabbt ökande sjukfrånvaron i Sverige är starkt relaterad till arbetsplatserna. Därför är det hög tid att återskapa den goda arbetsplatsen och anpassa arbetet till individerna. Det är en av slutsatserna i ett betänkande om den ökande sjukfrånvaron, som gjorts på uppdrag av den svenska regeringen och som nu är ute på remiss.

På jakt efter sjukskrivningarnas kärna - Les mer…

Med rätt att kalla sig inkluderande

Nu finns möjlighet för de norska företagen och verksamheterna att få benämna sig ”inkluderende arbeidslivsbedrifter”. För det krävs bland annat att de aktivt arbetar för att förebygga ohälsa och i gengäld ger myndigheterna dem stöd och extra förmåner.

Med rätt att kalla sig inkluderande - Les mer…

Vid tölum íslensku – Speak English, please

Stadig flere utlendinger får arbeidstillatelse i Island. Det har ført til store og økende språkproblemer. Islandsk er vanskelig, og for mange utlendinger er det nesten umulig å klare seg i jobben uten å kunne språket. Islands Handelsråd oppfordrer nå sine medlemmer til å benytte engelsk som arbeidsspråk i bedrifter som trenger velutdannet arbeidskraft eller arbeider internasjonalt.

Vid tölum íslensku – Speak English, please - Les mer…

Det nye borgerlige Danmark

Den nye borgerlige regering sætter meget kraftigt aftryk i arbejdsmarkedspolitikken.

Det nye borgerlige Danmark - Les mer…

Nordiske land må lære mer av hverandre

- ”Et inkluderende arbeidsliv” vil være et gjennomgående tema på arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøområdet under det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd. Det sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, som også ønsker å legge større vekt på erfaringsutveksling mellom landene.

Nordiske land må lære mer av hverandre - Les mer…

Sysselsetting i kunnskapsøkonomien

- Europas årlige Employment Week er en mulighet til å holde seg oppdatert om utviklingen på arbeidsmarkedet og informert om de utfordringene vi står overfor, sa EU-kommisjonær Anna Diamantopoulou i sin åpningstale på den 9. europeiske sysselsettingskonferansen.

Sysselsetting i kunnskapsøkonomien - Les mer…

Ny strategi for det nordiske arbeidsmarkedet

Endringene i det nordiske arbeidsmarkedet fører til mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor en rekke områder. Det fastslo den danske arbeidsminister Ove Hygum i sitt hovedinnlegg om strategien for arbeidsmarkedspolitikken i Norden under Nordisk Råd på Island.

Ny strategi for det nordiske arbeidsmarkedet - Les mer…

Kunskapens vägar och växtplatser

Förr var kunskapsproducenterna lättidentifierade. Scenen var i huvudsak skolor och universitet, och där fanns lärare och forskare som de viktigaste och väl synliga aktörerna. Idag är bilden en annan. Forskning kan lika väl ske på ett socialkontor i en kommun och lärarna kan hålla kurser på ett företag. Arenan har förändrats och det påverkar bilden av vad kunskap är.

Kunskapens vägar och växtplatser - Les mer…

Arbetsmiljö förr och nu

I tider av arbetskraftsbrist växer intresset för arbetsmiljöfrågorna. Det sker idag och det har skett tidigare i arbetsmiljöns historia. Det visar en nyutgiven svensk antologi ”Work Life, Work Environment and Work Safety” som sätter arbetsmiljöforskningen i ett historiskt sammanhang.

Arbetsmiljö förr och nu - Les mer…

När anställningen kräver mer än man orkar

Mellan 1988 och 1998 har bilden av den typiske svenske förtidspensionären förändrats. Tidigare var det ofta män som slitits ut av hårda kroppsarbeten. Nu förtidspensioneras allt fler kvinnor, många av dem tjänstemän. Också diagnosen har förändrats och många förtidspensioneras av psykosociala skäl, enligt en ny svensk undersökning.

När anställningen kräver mer än man orkar - Les mer…

Finnes det en særegen nordisk velferdsmodell?

Nordisk Ministerråd har tatt initiativet til et bredt anlagt forskningsprogram om velferdspolitiske spørsmål. Hensikten med forskningsprogrammet er å analysere den nordiske velferdsmodellen i et europeisk perspektiv.

Finnes det en særegen nordisk velferdsmodell? - Les mer…

Kulramen - ett sätt att mäta vad investeringar i personal ger?

I de nordiska länderna är frågan om ohälsans kostnader ett återkommande och allvarligt tema. Att notan blir dyr framför allt för den som drabbas, men också för stat och företag är ställt utom tvivel. En av de aktörer som arbetar för att räkna fram kostnader för sjukskrivning, men också lönsamheten för tidiga arbetsmiljöinsatser är det svenska försäkringsbolaget Alecta. Nu lanserar de på försök en testversion av kalkylinstrumentet ”Kulramen”.

Kulramen - ett sätt att mäta vad investeringar i personal ger? - Les mer…

En brist på händer, inte på pengar

Bristen på arbetskraft är ett allt viktigare tema i hela Västeuropa och i land efter land diskuteras nu arbetskraftinvandring. Så också i Norge.

En brist på händer, inte på pengar - Les mer…

Minister forbyder hemmelig løn

Den danske arbejdsminister Ove Hygum vil give enhver ret til at fortælle andre, hvad deres løn er. Det skal afsløre manglende ligeløn og gøre det nemmere for kvinder at kræve det samme som mænd.

Minister forbyder hemmelig løn - Les mer…

Nytt finskt lagförslag stärker de korttidsanställdas rättigheter

Efter fem års arbete och omfattande tvister och diskussioner är Finland på väg att få en ny arbetsavtalslag. Lagförslaget har godkänts av regeringen och förväntas tas av riksdagen innan jul. Några av tvisteämnena har varit kollektivavtalets bindande verkan, en förstärkning av de korttidsanställdas rättigheter och ett starkare uppsägningsskydd.

Nytt finskt lagförslag stärker de korttidsanställdas rättigheter - Les mer…

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment