Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Marie Preisler

Artikler av Marie Preisler

Nordisk fokus på at få flere nyankomne kvinder i job
Det vil kræve mere jobrettede indsatser, fokus på børnepasning og evidens for effekt af indsatser, hvis Norden skal lykkes med at få flere nytilkomne kvinder i arbejde, viser ny undersøgelse.
Ligelønspulje skal mindske løngabet mellem mænd og kvinder
Dele af fagbevægelsen og Folketinget foreslår en særlige pulje penge til ligeløn for at hæve lønnen i traditionelle kvindefag. Det er et nødvendigt første skridt, men der skal mere til for at blive det kønsopdelte arbejdsmarked kvit, vurderer en ekspert.
Elever på danske erhvervsskoler behøver større udsyn
19-årige Marcus Brask Nielsen har været fire uger i praktik i London under sin erhvervsuddannelse, og det gav selvtillid og mod på at arbejde i udlandet. Mange andre elever på erhvervsskolerne bliver hjemme, og det bekymrer skoler og arbejdsmarkedets parter.
Danskerne skal lære at lede robotter
Fremtidens kollega kan meget vel være en robot, og det vil betyde store omvæltninger på arbejdsmarkedet, viser ny rapport, som Disruptionrådet drøftede ved sit fjerde møde.
Arbejdsgivere: EU’s sociale søjle truer den nordiske model
EU’s nye sociale søjle kan underminere den nordiske model på arbejdsmarkedet, frygter nordiske arbejdsgivere, der agter at forsvare modellen med næb og klør. Den kamp bliver nødvendig, forudser en dansk arbejdsmarkedsforsker.
Trepartsaftale i Danmark afsætter milliarder til efteruddannelse
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt at bruge næsten 2,5 milliarder kroner på at få efteruddannet flere lønmodtagere. Der er bred politisk opbakning til aftalen, men en arbejdsmarkedsekspert tvivler på, om den er vidtgående nok.
Hvordan motivere voksne danskere til opkvalificering?
Det danske voksen- og efteruddannelsessystemet skal laves helt om for at få flere danskerne til at efteruddanne sig. Hver tredje er ikke interesseret.
Rummelighed i praksis - hvordan danske kommuner arbejder med inklusion
Danske kommuner går foran i arbejdet med skabe jobåbninger til borgere langt fra arbejdsmarkedet. Erfaringen er, at det kan gavne alle på en arbejdsplads, hvis inklusionen gribes rigtigt an.
Danmarks næststørste by udforsker deleøkonomi
I Aarhus Kommune kan borgere transportere sig rundt i dele-elbiler og dyrke jorden i nye byhaver på kommunens jord. Kommunen er af regeringen udpeget til deleøkonomisk forsøgsby, og en stribe aktiviteter er i gang.
Disruption rokker ved den nordiske aftalemodel
Parterne på de nordiske arbejdsmarkeder er nødt til at tilpasse den nordiske arbejdsmarkedsmodel til deleøkonomi, førerløse trucks og andre nye trends på arbejdsmarkedet – ellers vil andre gøre det, vurderer en dansk ekspert. I Danmark har regering og parterne på det danske arbejdsmarked taget hul på opgaven i et nyt organ: ”Disruptionrådet”.
Dansk arbejdsmiljø i krise – nu lægges indsatsen om
Danskernes arbejdsmiljø er forværret i en grad, som det bekymrer regeringen og arbejdsmiljøindsatsen skal nu omlægges. Fagbevægelsen kræver stop for nedskæringer i Arbejdstilsynet.
Faldende livstilfredshed blandt Nordens unge
Livstilfredsheden falder blandt Nordens unge, og mindst hver fjerde ung i de nordiske lande har ugentligt flere symptomer på mistrivsel så som hovedpine og ondt i maven. Men der er store forskelle de enkelte nordiske lande imellem.
Camilla Stoltenberg: Norden bør samarbeide for å gi unge bedre psykisk helse
De nordiske landene bør sammen sette ambitiøse mål, for å sikre barn og unge bedre psykisk trivsel. Oppfordringen kommer fra Camilla Stoltenberg, professor og direktør for Folkehelseinstituttet I Oslo.
Jobpræmie skal skaffe flere danske langtidsledige i arbejde
En kontant pengepræmie venter danskere, som får job efter lang tid på kontanthjælp. Samtidig er der stort fokus på at hjælpe langtidsledige kontanthjælpsmodtagere til småjob. En ekspert tvivler på, at det økonomiske incitament er tilstrækkeligt.
Roskilde Kommune går nye veje for å få flygtninge hurtigt i job
At få nytilkomne flygtninge hurtigt ud og i gang på en arbejdsplads bliver prioriteret højt i Roskilde Kommune. Den tidlige og beskæftigelsesrettede aktivering gavner alle parter, viser erfaringerne.
Danmark og flygtninge: Virksomhedspraktik og løntilskudsjob virker bedst
Danmark har skærpet indsatsen for at få nytilkomne flygtninge hurtigt ud i virksomheder, hvor de tidligere først skulle lære dansk.
Digital revolution på plejecenteret
På Plejecenter Solbjerg har nye digitale løsninger givet medarbejderne mere tid sammen med beboerne, og det er kun første fase i en digital revolution. Om ti år er alle plejecenterets kontorer væk, forudser plejecenterets koordinator.
Digitalisering skal sikre Danmarks velfærd
Kommuner, regioner og den danske stat skal bruge nye digitale muligheder uden at gå på kompromis med borgerens oplevelse af det offentlige som en åben medspiller. Mange offentlige arbejdspladser er i gang.
Københavns Kommune: arbejd baseret på tillid, ikke kontrol
At styre og lede offentlige arbejdspladser med tillid kan være med til at løse de nordiske velfærdsstaters komplekse udfordringer, og Norden bør sammen udbrede erfaringer med tillidsbaseret styring og ledelse, opfordrer forskeren bag en ny afhandling om tillidsreformen i København.
Tillid gør arbejdspladsen mere innovativ
Signe Jarvad er chef for 60 medarbejdere i Københavns fritids- og kulturforvaltning og ikke bleg for at træffe beslutninger, men forinden er alle relevante parter hørt, og mange beslutninger er lagt ud til medarbejderne. Det har givet større trivsel og innovationskraft, vurderer hun.

Side-alternativer

This is themeComment