Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Marie Preisler

Artikler av Marie Preisler

Jobpræmie skal skaffe flere danske langtidsledige i arbejde
En kontant pengepræmie venter danskere, som får job efter lang tid på kontanthjælp. Samtidig er der stort fokus på at hjælpe langtidsledige kontanthjælpsmodtagere til småjob. En ekspert tvivler på, at det økonomiske incitament er tilstrækkeligt.
Roskilde Kommune går nye veje for å få flygtninge hurtigt i job
At få nytilkomne flygtninge hurtigt ud og i gang på en arbejdsplads bliver prioriteret højt i Roskilde Kommune. Den tidlige og beskæftigelsesrettede aktivering gavner alle parter, viser erfaringerne.
Danmark og flygtninge: Virksomhedspraktik og løntilskudsjob virker bedst
Danmark har skærpet indsatsen for at få nytilkomne flygtninge hurtigt ud i virksomheder, hvor de tidligere først skulle lære dansk.
Digital revolution på plejecenteret
På Plejecenter Solbjerg har nye digitale løsninger givet medarbejderne mere tid sammen med beboerne, og det er kun første fase i en digital revolution. Om ti år er alle plejecenterets kontorer væk, forudser plejecenterets koordinator.
Digitalisering skal sikre Danmarks velfærd
Kommuner, regioner og den danske stat skal bruge nye digitale muligheder uden at gå på kompromis med borgerens oplevelse af det offentlige som en åben medspiller. Mange offentlige arbejdspladser er i gang.
Københavns Kommune: arbejd baseret på tillid, ikke kontrol
At styre og lede offentlige arbejdspladser med tillid kan være med til at løse de nordiske velfærdsstaters komplekse udfordringer, og Norden bør sammen udbrede erfaringer med tillidsbaseret styring og ledelse, opfordrer forskeren bag en ny afhandling om tillidsreformen i København.
Tillid gør arbejdspladsen mere innovativ
Signe Jarvad er chef for 60 medarbejdere i Københavns fritids- og kulturforvaltning og ikke bleg for at træffe beslutninger, men forinden er alle relevante parter hørt, og mange beslutninger er lagt ud til medarbejderne. Det har givet større trivsel og innovationskraft, vurderer hun.
Poul Nielson: Gør voksen- og efteruddannelse obligatorisk i Norden
De fem nordiske lande skal gøre voksen- og efteruddannelse til obligatorisk element i arbejdslivet, og indlede et reelt samarbejde om migration, hvis den unikke nordiske arbejdsmarkedsmodel skal fremtidssikres. Det anbefaler ny rapport fra Nordisk Ministerråd
Et psykisk arbejdsmiljø helt i top på den danske ø Lolland
Medarbejderne skal fløjte, når de går til og fra arbejde. Det er ambitionen på Center for Social Indsats – en kommunal arbejdsplads med 250 medarbejdere på den danske ø Lolland. Og der er meget at fløjte af: det psykiske arbejdsmiljø er kåret som Danmarks bedste.
Mange danske kommuner søger hjælp til psykisk arbejdsmiljø
Et nyoprettet korps af konsulenter skal hjælpe kommuner med at forbedre medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Interessen for at få støtte er stor.
Danske virksomheder skal uddanne flygtninge til job
Færre end hver tredje flygtning i Danmark har arbejde efter tre år. Det vil regeringen og arbejdsmarkedets parter nu ændre med en ny toårig integrationsuddannelse ude på virksomhederne.
- Jeg er afsindigt taknemmelig for deltid!
35-årige Cecilie Enevold har et deltidsarbejde for at have god tid sammen med sine to små børn. Det var en svær men helt rigtig beslutning, vurderer hun.
Danske børneforældre vil have svenske vilkår for deltid
Den danske ligestillingsdebat står i lys lue. Småbørnsforældre skal have ret til deltidsjob, mener et stort flertal af danskere, men fagbevægelsen, regeringen og feministerne er imod.
Udsatte borgere skal tættere på arbejdsmarkedet
Én times arbejde om ugen er bedre end ingenting. Det er filosofien bag de senere års massive danske satsning på at få udsatte danskere ind på arbejdsmarkedet. Nye undersøgelser tyder på, at virksomhederne er parate til at skabe småjob til udsatte grupper.
Lizette Risgaard, ny LO-formand: vil kæmpe for den nordiske aftalemodel
Dansk fagbevægelses nyvalgte førstedame, Lizette Risgaard, er varm fortaler for nordisk samarbejde og har allerede vist, at hun vil kæmpe til det sidste for at forsvare den nordiske aftalemodel.
Europa vil gøre affald til guld
Cirkulær økonomi er på vej til at blive ny megatrend i Europa, forventer danske toppolitikere og virksomheder og bakkes op af en ny analyse, der opregner enorme økonomiske gevinster ved bedre ressourceudnyttelse. En EU-plan er på vej.
Stress og tidspres udfordrer arbejdsmiljøet i Norden
Tidspres er en markant større psykosocial risikofaktor på virksomheder i Norden end i resten af Europa, og nordiske virksomheder udpeger samtidig mangel på tid som den største hindring for at skabe godt arbejdsmiljø.
Dansk dagpengereform rykker tæt på - strid om karensdage
Det over 100 år gamle danske dagpengesystem skal moderniseres, og de politiske forhandlinger bliver svære, viser reaktionerne på Dagpengekommissionens forslag til et mere fleksibelt dagpengesystem.
Konflikt mellem jagt på sort arbejde og privatlivets fred
Den danske regering vil forbyde jagt på sort arbejde i private haver. Arbejdsmarkedets parter og oppositionen frygter mere social dumping.
Fælles linje skal afbøde EU-pres på den nordiske model
At bevare den unikke nordiske aftalemodel vil kræve tilpasninger og fælles fodslag. Det var vurderingen hos den danske beskæftigelsesminister, danske EU-politikere og arbejdsmarkedets parter ved en konference med udgangspunkt i en ny rapport om den nordiske aftalemodel og EU.

Side-alternativer

This is themeComment