Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Direkte fra i Direkte fra Oslo i Direkt från Oslo: Arbetstider hett tema
Kommentar

Direkt från Oslo: Arbetstider hett tema

| Text: Björn Lindahl

Två utredningar visar de enorma konsekvenser som arbetstidsbestämmelserna kan få. Poliserna och oljearbetarna står i fokus.

 77 förlorade liv och 1 000 miljarder norska kronor (130 miljarder euro) som kan sparas i utgifter är var på sitt sätt enorma tal.

22 juli-kommissionen har gått igenom terrorattackerna i Norge och vilka fel som begicks i samband med terrordåden förra sommaren.

Men den har också en omfattande systemkritik. Kommissionen har samlat in statistik över alla de 840 000 polisuppdrag som utfördes under 2011 och jämfört när dessa skedde under veckan med polisens bemanning. Slutsatsen är att poliserna arbetar på kontorstid under veckodagarna, medan det är flest uppdrag under helgerna, och speciellt lördagsnatten. 85 procent av de uppdrag som krävde att polisen beväpnades skedde under helgerna.

Kommissionen har visat resultaten för polischeferna  i Norge. Ingen av dem ansåg att det var en oriktig bild av situationen. Samtliga ansåg att det var oroväckande. Vissa ledare framhöll avtal med fackföreningarna om arbetstid som en viktig orsak till att det var svårt att göra arbetsscheman som täckte helgerna.

Den andra utredningen handlar om kostnaderna för att borra efter olja på den norska kontinentalsockeln. Den visar att det kan sparas enorma summor om  utgifterna för att borra nya oljebrunnar kan minskas. I år borras det för 80 miljarder kronor på den norska kontinentalsockeln. De flesta hålen borras inte för att leta efter ny olja, utan för att få upp så mycket som möjligt av äldre oljefält. Ju äldre ett fält är, desto fler hål måste borras för att få upp oljan, eftersom trycket i reservoaren minskar i takt med att olja tas upp.

Kostnaderna i Norge för att borra ett hål är 45 procent högre än i Storbritannien. Medan det på brittisk sockel kostar 370 miljoner kronor att borra ett hål, är kostnaden i Norge 520 miljoner kronor. Den absolut största faktorn är att personalkostnaderna på norsk sockel är 165 procent högre än i Storbritannien. Det beror i sin tur framförallt på arbetstiderna:

I Norge är arbetsschemat 2-4, det vill säga de anställda arbetar i två veckor och är lediga i fyra. I Storbritannien arbetar de anställda tre veckor och är lediga tre.

Det gör att det behövs tre personer för att fylla ett årsverk i Norge, men bara två i Storbritannien.

Räknar man med alla de hål som ska borras på existerande och kommande  fält, kommer utredningen till en kostnad på 500 miljarder kronor. Dessutom blir det ett lika stort inkomstbortfall eftersom det borras färre hål än planerat. Oljeproduktionen blir därmed lägre.

De fackliga företrädare som ska försvara de nuvarande arbetstidsbestämmelserna kommer att få mycket motvind, både inom polisen och i oljeindustrin.

Oslo

Direkte fra Oslo

Operahuset i Oslo

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment