Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Direkte fra i Direkte fra Reykjavik: i Direkt från Reykjavik: LO-ledaren går ur Samfylkingin
Kommentar

Direkt från Reykjavik: LO-ledaren går ur Samfylkingin

| Text: Guðrún Helga Sigurðardóttir

Har den isländska regeringen gjort tillräckligt för låginkomsttagarna de senaste åren? Nej, säger ledaren för LO-organisationen ASÍ i Island. Ja, säger regeringen.

Den här debatten har pågått i Island hela hösten. Och nu har debatten stigit till dramatiska protester och högljudd kritik, speciellt  från arbetstagarnas sida.

ASÍ-ledaren Gylfi Arnbjörnsson säger att regeringen har svikit sina löften mot arbetslösa och kräver att den höjer arbetslöshetsersättningen i likhet med den löneförhöjning som arbetstagarna får i januari 2013. För att visa att han menar allvar har han lämnat det socialdemokratiska partiet Samfylkingin. Regeringen har å sin sida sagt att den har jobbat hårt för att förbättra låginkomsttagarnas livsvillkor. Regeringen anser att LO:s kritik är osaklig och orättvis.

De senaste åren har ASÍ-ledningen sökt ekonomiska lösningar genom ett tredelat samarbete mellan arbetsgivarna och regeringen. Samarbetet har ansetts fungera bra. Men inte längre. Enligt det aktuella avtalet skall vissa ekonomiska resultat uppnås inom en viss tidsperiod, speciellt när det gäller inflationen och valutakursen. Avtalet revideras regelbundet en gång om året och både arbetsgivarna och löntagarorganisationerna kan säga upp det om man anser att det finns brister i de ekonomiska förutsättningarna.

De ekonomiska resultaten har inte uppnåtts under de två senaste åren enligt ASÍ. Och nu ska det treåriga kollektivavtalet revideras för tredje och sista gången. ASÍ kan före den 21 januari 2013 bestämma om organisationen vill säga upp avtalet och inleda förhandlingar om ett nytt avtal eller vänta ett år och därmed ge regeringen mera tid.

Men ASÍ-ledaren Gylfi Arnbjörnsson anser sig inte kunna vänta. Löntagarna får en 11 procents löneförhöjning i januari, medan arbetslöshetsersättningen höjs med bara ungefär sex procent. Gylfi Arnbjörnsson menar att regeringen har lovat att höja arbetslöshetsersättningen lika mycket som lönerna i januari. Men regeringen anser att den inte har gett några sådana  löften och att den har varit generös mot låginkomsttagare och arbetslösa.

Det har alltså blivit kris. Arbetstagarorganisationerna kan acceptera förhöjningen av arbetslöshetsersättningen med sex procent eller säga upp kollektivavtalet och hoppas på att få ett bra avtal. ASÍ-ledningen är besviken. Den anser att den isländska regeringen försummar ett historiskt tillfälle till samarbete med arbetstagarorganisationerna i landet.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment