Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Innsikt og analyse i Innsikt og analyse 2010 i Island får en bantad och mer EU-kritisk regering
Innsikt

Island får en bantad och mer EU-kritisk regering

| Thor Jónsson

Antalet ministrar i Islands regering har bantats från tolv till tio. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir säger att ministerposterna kommer att skäras ner ytterligare vid årsskiftet då flera departement slås ihop.

Fyra ministrar fick gå. Förutom de två som var utan partibok, handelsminister Gylfi Magnússon och justitieminister Ragna Árnadóttir, byttes en från vardera koalitionsparti ut mot en kollega i Alltinget. Det rör sig om kommunikationsminister Kristján Möller i den socialdemokratiska Samfylkingin och hälso- och sjukvårdsminister Álfheiður Ingadóttir för Gröna vänstern.

Eiríkur Bergmann, statsvetare och direktör för Europakunskapsinstitutet, säger att regeringen som planerat fått ökad trovärdighet när Magnússon og Árnadóttir kom in från högskolevärlden och tog plats i den med sin expertkompetens. Det var nödvändigt och klokt när nationen skyllde bankkraschen på det traditionella politikerna.

- Problemet är att trovärdigheten också försvinner när de går, säger Bergmann.

Magnússon og Árnadóttir hade varit regeringens två mest respekterade ministrar. Förtroendet för Magnússon naggades dock i kanten sedan det kom till allmänhetens kännedom att hans departement redan förra året fått en advokats utlåtande om att myntkorgslån stred mot lagen. Enligt parlamentariker inom koalitionen var de inte beredda att ta strid för honom när Alltinget samlades igen.

Omstridda korglån

Korglånen, som inte var inflationsindexerade som andra lån utan knutna till utländsk valuta, har senare dömts olagliga i Högsta domstolen i Island. Alltså har bankerna i nio år lånat ut pengar till köp av bilar och fastigheter på ett lagvidrigt sätt utan att myndigheterna anmärkt på det. Det ses som ännu ett exempel på att inspektionen av finanssektorn varit bristfällig.

Kanske kan en ännu tydligare förändring i politiken än utgången av Magnússon och Árnason ur regeringen märkas av vilka som antog de nya tunga portföljerna.

In ur kylan för Gröna vänstern kom Ögmundur Jónasson. Han blev kommunikations- och justitieminister. Han lämnade regeringen för ett år sedan då han inte accepterade hållningen till Icesave-tvisten med Nederländerna och Storbritannien. Tillsammans med partikollegan och Jón Bjarnason, som är lantbruksminister anses han representera den upproriska avdelningen inom partiet.

- Egentligen kan man säga att regeringen numera består av tre partier, säger Bergmann.

EU-kritiska får större inflytande

EU-kritiken har därmed fått en starkare genomslagskraft i regeringen. För statsminister Jóhanna Sigurðardóttir innebär det att Samfylkingin även i fortsättningen kommer att få det svårt att hitta kompromisser i många avgörande frågor.

Hon kan även få problem med att genomföra ytterligare reformer på regeringskansliet.

Guðbjartur Hannesson är ny i regeringen och statsministerns partikamrat. Han ska försöka få ner arbetslösheten, som blir en nyckelfråga de närmaste månaderna och åren. Att i synnerhet få fler unga i arbete blir en viktig uppgift.

Regeringen ska också utarbeta en ny och hållbar energipolitik, effektivisera statsapparaten, förändra fiskekvotsystemet, lätta på valutarestriktioner, ta fram ett nytt program mot våld mot kvinnor, öka demokratin och öppenhet, skydda naturtillgångar och minska utsläpp av växthusgaser.

Islands nya regering Islands nya regering

Jóhanna Sigurðardóttir: Statsminister.
Steingrímur J. Sigfússon: Finansminister.
Össur Skarphéðinsson: Utrikesminister.
Ögmundur Jónasson: Justitie-, kyrko-, kommunikations- och kommunminister samt ansvar för mänskliga rättigheter.
Guðbjartur Hannesson: Social-, socialförsäkrings-, arbetslivs-, sjukvårds- och hälsominister.
Árni Páll Árnason: Ekonomi- och finansmarknadsminister.
Katrín Júlíusdóttir: Näringsminister med ansvar för energi och turism.
Katrín Jakobsdóttir: Kultur-, utbildnings- och vetenskapsminister.
Svandís Svavarsdóttir: Miljöminister.
Jón Bjarnason: Fiske- och jordbruksminister.

h
This is themeComment