Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Innsikt og analyse i Nyheter 2015 i Island: Likalönsstandarden har tagits i bruk
Island:  Likalönsstandarden har tagits i bruk
Nyhet

Island: Likalönsstandarden har tagits i bruk

| Text: Guðrún Helga Sigurðardóttir, foto: Gunnar V. Andrésson

De första statliga institutionerna på Island har nu i början av 2015 möjlighet att bevisa att de betalar lika lön för lika arbete. Det sker genom en ny certifikationsstandard som tas i bruk på Island. Myndigheterna får ett "fair pay"-certifikat när de har utvärderats och det blivit klart att de verkligen betalar lika lön enligt standarden.

Flera isländska myndigheter har arbetat med att ta i bruk den nya certifikationsstandarden som har utvecklats på Island. Två statliga institutioner slutför nu sina förberedelser för att få den slutliga stämpeln och övriga myndigheter och möjligtvis även privata bolag kan ansluta sig under år 2015. 

Enda problemet är att det just nu inte finns någon som kan utvärdera om myndigheterna följer standarden tillräckligt bra för att få certifieringen. Därför kommer auktoriserad utbildning att erbjudas under de närmaste månaderna för att de utexaminerade sedan ska kunna bedöma om myndigheterna ska få certifiering vintern eller våren 2015. 

Regelbunden omvärdering

LO-motsvarige ASÍ:s jämställdhetskonsulent Maríanna Traustadóttir säger att de som slutför utbildningen blir auktoriserade och kan utvärdera och regelbundet ta reda på om myndigheter och privata bolag betalar sin personal i enlighet med certifikationsstandarden. Utvärderingen blir alltså ett arbete som alltid kräver en regelbunden omvärdering.

Tullverket på Island blir troligen den första myndigheten att få "fair pay"-stämpeln eftersom Tullverket börjar bli redo för utvärdering efter årsskiftet 2014-2015. Tullverket började förberedelserna för att ta upp standarden för drygt ett år sedan. 

Redo för utvärdering

Unnur Ýr Kristjánsdóttir är personalchef på Tullverket. Hon förklarar att Tullverket har gjort en löneanalys och gått igenom alla jobbeskrivningar, värderat jobbens lönevärde och rankat dem. Varje jobb har fått poäng och sedan jämför man jobben med löneanalysen för att försäkra att lika löner betalas för jobb som får lika många poäng. Det här måste varje arbetsplats göra för sig. 

- Vi hoppas bli redo för utvärdering snart efter årsskiftet. Sedan måste vi bara vänta och se när vårt arbete kan utvärderas, sade Unnur Ýr Kristjánsdóttir i början av december 2014.  

Registrerat alla förändringar

Lantmäteriet på Island jobbar i enlighet med likalönsstandarden och har redan utvärderats två gånger. Lantmäteriets personalchef Jensína Valdimarsdóttir säger att Lantmäteriet strävar efter att få sitt professionella tillvägagångssätt fullständigt bekräftat vad gäller löner under början av 2015. 

- Vi har alltid utfört vårt lönearbete på ett omsorgsfullt sätt och alla löneförändringar har gjorts i enlighet med löneavtal, säger Jensína Valdimarsdóttir.

Lantmäteriet har alltid registrerat alla löneförändringar under en längre tid. Myndigheten har sedan tidigare arbetat med inledningen av standarden ISO9001 så att man är van vid att arbeta på ett standardiserat sätt. Det har underlättat arbetet med att ta likalönsstandarden i bruk.  

Skillnaden hade ökat

Sommaren 2014 gjordes en utvärdering som visar en löneskillnad mellan könen på 2,6 procent till kvinnornas fördel. Löneskillnaden hade då ökat från 2 procent. 

Lantmäteriet har en likalönsförklaring och en handlingsplan om hur myndigheten ska reagera om man kommer fram till att löneskillnaden överskrider 5 procent. En skillnad på 2,6 procent räcker inte för att myndigheten ska höja männens löner.

Jensína Valdimarsdóttir förklarar att enligt lönesystemet finns det upp till 5 procents löneskillnad mellan de olika lönegraderna. Skillnaden mellan lönerna måste därför vara 5 procent eller större för att myndigheten ska reagera, undersöka och eventuellt ge en löneförhöjning.

Positivt för alla

Maríanna Traustadóttir anser att certifikationsstandarden är positiv, inte bara för myndigheter och privata bolag, utan också för arbetstagarna. 

- Certifikationsstandarden garanterar att det inte förekommer någon diskriminering på arbetsplatserna, säger Maríanna Traustadóttir. 

- Om en arbetsplats har ett lönecertifikat vet arbetstagarna att arbetsplatsen arbetar professionellt vad gäller lönefrågor, säger hon. 

- Trots att det kan bli mycket arbete för bolag och myndigheter att uppnå certifieringen är det också positivt eftersom det förhindrar lönetvister och missnöje med lönerna, säger hon. 

h
This is themeComment