Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Innsikt og analyse i Nyheter 2015 i Flere flygtninge og indvandrere skal i arbejde i Danmark
Nyhet

Flere flygtninge og indvandrere skal i arbejde i Danmark

| Tekst: Marie Preisler

Alt for få flygtninge og indvandrere i Danmark har et arbejde, og det skal der gøres noget ved. Det er der bred enighed om. Derimod støtter de færreste statsministerens forslag om at lade flygtninge og indvandrere rense strande og reparere gynger i daginstitutioner.

Det danske integrationsprogram virker ikke godt nok og skal reformeres, så flere flygtninge og indvandrere får et job. Det vil være et centralt element i det udspil til en ny dansk integrationspolitik, som regeringen præsenterer om kort tid.

Kun knap hver fjerde flygtning og indvandrer i Danmark forsørger sig selv et år efter ankomsten, og to ud af tre deltagere i det treårige danske integrationsprogram har hverken arbejde eller er i gang med en uddannelse, når de afslutter programmet.

At det er alt for få, og at integrationsprogrammet skal reformeres, er der bred enighed om på tværs af partiskel og blandt arbejdsmarkedets parter.

Endnu er der lang vej til en politisk aftale om, hvordan en øget jobindsats for flygtninge og indvandrere skal se ud, men alt tyder på, at integrationsprogrammet både bliver mere fleksibelt og kortere end i dag.

Det er i hvert fald den overordnede anbefaling fra et ekspertudvalg, som netop har afleveret sine konklusioner til regeringen. Udvalget ledes af tidligere skatte- og sundhedsminister Carsten Koch, som har fået til opgave at kulegrave den danske beskæftigelsespolitik og foreslå forbedringer. 

Tættere samarbejde med virksomheder
 

Den første rapport fra udvalget kom for et år siden. Den anden rapport – om integrationen af flygtninge og familiesammenførte indvandrere på arbejdsmarkedet – blev præsenterede 19. januar 2015 og indeholder tre hovedpunkter:

  • En mere virksomhedsrettet indsats
  • Et kortere og mere intensivt integrationsprogram
  • Opfølgning over for dem, der ikke får job i integrationsprogrammet

Især fremhæver ekspertgruppen værdien af et tættere samarbejde med virksomhederne og forløb som løntilskudsjob eller virksomhedspraktik.

- Det er det virksomhedsrettede, der virker bedst i forhold til at få nyankomne i beskæftigelse, sagde Carsten Koch, da han fremlagde udvalgets anbefalinger. 

En hastesag 

Udvalgets afrapportering kommer tidligere end planlagt efter ønske fra regeringen. En stigende strøm af flygtninge til Danmark gør det til en hastesag at forbedre den danske integrationsindsats, pointerer beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S):

- Vi står lige nu med en helt aktuel udfordring med det stigende antal flygtninge fra blandt andet Syrien – og det er afgørende, at vi ikke gentager fortidens synder. Vi skal have en integrationsindsats, der bygger på ret og pligt og sikrer, at flygtninge, der er i stand til det, medvirker til hurtigst muligt at finde en plads på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund, udtalte ministeren i en kommentar til Carsten Koch-udvalgets anbefalinger.

Hvordan regeringen vil sikre det, er endnu uvist. Dog varslede statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i sin nytårstale til den danske befolkning, at nye flygtninge skal arbejde, uanset hvor længe de skal være i Danmark, og at hendes mål er at så mange flygtninge og indvandrere skal i gang på en arbejdsplads, men at dem som ikke kan komme i gang på en arbejdsplads kan blive pålagt at udføre forskellige former for nyttejob:

- Andre kan tage fat på nogle af de opgaver, som vi også skal have klaret. Der er strande, hvor der skal ryddes op. Der er daginstitutioner, hvor sandkassen eller gyngen skal repareres, sagde statsministeren. 

Ros fra kommunerne

Kommunerne, som løfter beskæftigelses- og integrationsindsatsen og driver jobcentrene, er meget positive over for Carsten Koch-udvalgets anbefaling af en mere fleksibel og virksomhedsrettet indsats over for nyankomne flygtninge og familiesammenførte, og at deres kvalifikationer og kompetencer afklares hurtigere end i dag.

Fra Dansk Arbejdsgiverforening lyder også ros til Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til integrationsindsatsen, men DA efterlyser flere økonomiske incitamenter og at en kommende indsats ikke kun omfatter de flygtninge og familiesammenførte indvandrere der er omfattet af integrationsprogrammet men også indvandrere, som har været i Danmark i længere tid.

Derimod er der ikke mange roser til statsministerens forslag om at pålægge flygtninge og familiesammenførte udlændinge at udføre nyttejob på strand og i børnehaver. Hverken regeringens parlamentariske grundlag, kommunerne eller regeringens egen ekspertgruppe er begejstrede for tanken om at gøre flygtninge til nyttejobbere. Statsministerens forslag er slet ikke nævnt i Carsten Koch-udvalgets rapport.

Carsten Koch-udvalgets anbefalinger

I alt ti konkrete forbedringsforslag til en bedre integration af flygtninge og familiesammenførte indvandrere på arbejdsmarkedet, herunder at:

  • Kommunerne får mere effektive incitamenter til at inddrage virksomhederne.
  • Indsatsen tilpasses den enkeltes situation
  • Der højst gå to uger, fra en indvandrer ankommer til en kommune, til der afholdes den første samtale
  • Maksimallængden af integrationsprogrammet sænkes fra tre til to år
  • Indvandrere, der ikke er i arbejde efter integrationsprogrammet skal have deres situation undersøgt af et tværfagligt rehabiliteringsteam
Stor forskel på jobindsats

Der er kæmpe forskel på, hvor gode danske kommuner er til at få nyankomne flygtninge i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, viser en omfattende undersøgelse, som Ugebrevet A4 har fået lavet.

I én kommune er næsten halvdelen – 45 procent – af flygtninge selvforsørgende et år efter ankomsten til kommunen. I andre kommuner kan kun hver tiende forsørge sig selv et år efter ankomsten.

h
This is themeComment