Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2014 i Leder: Nye tendenser skjerper sansene
Leder

Leder: Nye tendenser skjerper sansene

| Av Berit Kvam

I OECD er det liten tvil om at det er Norden som har klart seg best gjennom krisa med lav arbeidsløshet, høy sysselsetting og lav ulikhet. Men det gjelder å ikke ta godene for gitt. Nye tendenser skjerper sansene. Det organiserte arbeidslivet er utsatt for press. Samtidig brer delingsøkonomien seg i et uoversiktlig tempo. Arbeidsliv i Norden tar tendensene på pulsen.

Kjernen i den nordiske modellen er samarbeidet mellom sterke parter i arbeidslivet og med myndighetene. Nå skrur det seg til på hjemmebane for den norske arbeids- og sosialministeren. Fagforeninger går til det uvanlige skritt å varsle politisk streik. Fagbevegelsen mener den norske regjeringen med sitt forslag til ny arbeidsmiljølov vil demontere rettighetene arbeidstakere har opparbeidet seg gjennom generasjoner. I portrett snakker den norske LO-lederen om hva LO mener står på spill.

Arbeidstakernes rettigheter utfordres i mange europeiske land. På nordisk arbeidsministermøte, der den nordiske modellen ble diskutert, advarte den svenske arbeidsministeren mot utviklingen av et prekariat, en underklasse med dårlige arbeidskontrakter og dårlige arbeidsforhold som vi ser tendenser til i Europa. Også i Sverige, sa hun, har arbeidsvilkårene blitt dårligere.

Samtidig ser vi utviklingen av en ny og nettbasert delingsøkonomi. Denne er tema i fokus i desember.

Delingsøkonomien er på kort tid blitt et globalt fenomen. Det begynte med tjenester og ting som kan deles eller brukes i felleskap som biler, boliger, sykler i kombinasjon med en digital markedsplass der tilbydere og kjøpere kan møtes. Uber som er en bildelingstjeneste som prøver å etablere seg i Norden, ble startet opp av et par unggutter med hjemmekontor i San Fransisco. Idag er det virksomt i 250 byer i 50 land. Den kanskje mest fremgangsrike tjenesten er ifølge vår korrespondent i Finland amerikanske Airbnb, som tilbyr husrom. For ett år siden var kapasiteten i Finland via Airbnb tilsvarende et middelstort hotell. Året etter var kapasiteten fire hotell. Hotellbransjen er bekymret og vil ha en lovgivning der alle tilbydere stiller likt.

Fenomenet brer seg. I Sverige har det dukket opp en rekke digitale markedsplasser som tilbyr enkle nabotjenester og service av ulikt slag. Norden kan bli et blomstrende senter for delingsøkonomiske eksperimenter til gavn for hele samfunnet, men politikerne sover i timen, sier den danske politiker Charlotte Fischer. Hun advarer likevel mot at dette kan føre til et B-arbeidsmarked hvis ikke det tas grep.

Norden vil profilere seg i glansen av den nordiske modellen. Men hva skjer med modellen hvis arbeidstakernes rettigheter svekkes? Eller arbeidslivet blir et uorganisert nettverksmøtested? Gir det grunn til å skjerpe sansene?

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment