Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2015 i Leder: "Du vil betale moms, du?"
Leder

Leder: "Du vil betale moms, du?"

| Berit Kvam

Arbeidskriminalitet, svart arbeid, sosial dumping. Det handler om fusk og bedrag, men hvordan bekjempe ulovligheter som rammer velferdens spleiselag?

«Ja, du ville jo betale moms, du?» Dette spørrende «du?» og det litt skjeve smilet som bredte seg over ansiktet, fikk meg til å lure. En invitasjon? Svart arbeid?

Debatten går sterkt i Norden om hvordan man skal hindre at spillereglene på arbeidsmarkedet undergraves av tilbud om svart arbeid og billig arbeidskraft. 

Men det var en enkel tjeneste. Et byrå hadde rengjort leiligheten før ny eier skulle overta. Momsen betyr at 25 prosents avgift til staten kommer i tillegg til det rengjørerne skal ha for jobben. 25 prosent kan oppleves som mye, så svart?

Hadde jeg bodd i Sverige ville jeg ikke behøve å betale mer enn halve momsen. Der innførte den forrige regjeringen i 2007 det de kaller RUT– avdraget som er et skattefradrag på slike tjenester. Både RUT og ROT er forklart i månedens tema om nordiske strategier mot svart arbeid.

Det svenske skattefradraget ble innført etter mønster fra Finland. Det ble i 2004 målt til å være en suksess, som hadde skapt mange nye arbeidsplasser.

I Sverige ser det ut til at skattefradraget har ført til en holdningsendring til svart arbeid. Tre ganger så mange svensker som før fradraget ble innført, er nå negative til svart arbeid. Regjeringen vil likevel redusere ordningen.

I Norden er holdningene til det å betale skatt stort sett positive så lenge vi føler at skatten er rettferdig, og at vi er med på et spleiselag.

- Spørsmålet er om man vil fuske, eller bidra til fellesskapet. Det henger nært sammen med tilliten til politikerne og at de forvalter pengene rett, sier svenske Katarina Nordblom, som har forsket på tema.

I Danmark vurderer regjeringen å innføre en ordning som ligner den svenske, og gi skattefradrag på håndverkstjenester. Samtidig skal det legges bånd på skattemyndighetenes mulighet til å kontrollere svart arbeid av hensyn til privatlivets fred. Private hager og arbeid på privat grunn skal skjermes for kontroll.

I Norge skjerpes derimot kontrollen gjennom samarbeid mellom ulike myndigheter og partene i arbeidslivet, og følges opp med holdningskampanjer, som en del av regjeringens 22 punkts strategi for å hindre arbeidslivskriminalitet. Foreløpig er det ikke snakk om å innføre skattefradrag på husholdningstjenester, for å få bukt med svart arbeid.

Holdninger oppstår ikke i et vakuum. Da jeg så det skjeve smilet, begynte jeg å lure. Svart? Og i hvilke lommer ville momsen havne, hvis jeg betalte?

Jeg tok likevel sjansen. Håpet at han hadde forstått spleiselagets dynamikk.

"Ja, med moms".

Se alle artiklene i tema

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment