Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2015 i Flyktninger setter sine spor
Leder

Flyktninger setter sine spor

| av Berit Kvam

«Jeg tror ikke det er noen i regjeringskontorene som ikke tenker på flyktninger», sier Norges nye direktør for arbeids- og velferdsetaten Sigrun Vågeng i Portrett. Flyktningene som kommer til Norden sprenger alle prognoser og preger samfunn og debatt.

For NAV-direktørens del vil flere flyktninger sannsynligvis bety nye oppgaver. Nå foregår et arbeid i regjeringen, men Norges statsminister har invitert opposisjonen til politisk dugnad. I Sverige har regjeringen i dag blitt enig med opposisjonen om hvordan de skal håndtere flyktningsituasjonen. Arbetsförmedlingen er blant de mange myndighetene som krever kompensasjon for økte kostnader det vil innebære å bistå de nyankomne.

Sist uke kom det 9700 asylsøkere til Sverige. Det er omtrent dobbelt så mange som det kom til Norge i september måned. Det svenske Migrationsverket regner med at det kommer mellom 140 000 – 190 000 asylsøkere til Sverige i 2015, og 100 000 - 170 000 i 2016. Også i Finland er antallet flyktninger «eksepsjonelt» som Aila Tommola-Kruse fra det finske Arbets- och näringsministeriet sier. I oktober har det finske Migrationsverket justert årets prognose ned fra 50 000 til 30 000 – 35 000, men det kan endre seg igjen, sies det, avhengig av mottakssituasjonen i de andre europeiske landene. 

Tilstrømmingen av flyktninger opptar folk og myndigheter i alle de nordiske landene. Også Nordisk embetsmannskomite for arbeidsliv som møttes til erfaringsutveksling i København denne uken. Her tok Norge til orde for å opprette en nordisk kontaktgruppe for å diskutere erfaringer og muligheter.  

Scenariene myndighetene tegner er usikre. Det sikre er at det kommer langt flere mennesker som søker beskyttelse i et nordisk land i 2015 enn det man ante for få måneder siden. Men selv usikre prognoser er nødvendige redskaper i samfunnsplanleggingen. 

Et redskap i samfunnsplanleggingen er nettopp det den svenske arbeidslivsforskeren Ann Bergman savner når hun i månedens tema «Arbeidslivsforskning og framtiden» etterlyser arbeidslivsforskerne i framtidsdebatten. Her burde arbeidslivsforskerne ha en viktig røst, mener hun. En slik røst forsøker YS Arbeidslivbarometer å være. «Vi kan stille gode diagnoser om dagens situasjon, analysere utviklingstrekk og gjennom dette se fremover i norsk arbeidsliv», skriver YS- leder Jorunn Berland i forordet til YS Arbeidslivsbarometer 2015. I tema avslører forskerne bak barometeret mytene om «det nye arbeidslivet».

Ett utviklingstrekk det er spennende å følge med på nå, er hvordan nyankomne flyktninger setter spor i arbeids- og samfunnsliv. Dette skal Arbeidsliv i Norden ha i fokus i november. Før det er flyktningsituasjonen hyperaktuelt tema på Nordisk Råds sesjon i Reykjavik og sikkert også når arbeidsministrene møtes 17. november.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment