Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2016 i Mer samarbeid, ikke mer splittelse
Leder

Mer samarbeid, ikke mer splittelse

| Av Berit Kvam

Hur mår du, Norden? spør Finland ved avsparket for det finske formannskapet i Nordisk ministerråd. Gjennom sitt program vil de fremme spennende møter og nye tanker. Fremtiden handler om å finne nye samarbeidsformer på kryss og tvers av fag og landegrenser. Norden vil ha nye perspektiver på nye utfordringer. Hvorfor?

Den nordiske modellen er under press. Økonomisk krise og et arbeidsliv i omstilling, en rekordhøy tilstrømming av flyktninger, innvandring og integrering, et aldrende samfunn og unge som ikke slipper til er stikkord for utfordringene. 

Nye tendenser og fenomener krever nye svar og handling for å bevare velferdssamfunnet. Slik begrunner Finland det treårige prosjektet de har prioritert under formannskapet i Nordisk ministerråd 2016: «Et åpent og innovativt Norden med mennesker som har det bra 2020 – Like muligheter til velferd, utdanning, kultur og arbeid».

Første skritt er å gjøre en tverrsektoriell bakgrunnsanalyse der man gjennomgår forskning og utredninger fra 2011 og fremover. Hensikten er å få et helhetsbilde av det nordiske velferdspolitiske samarbeidet. Bakgrunnsanalysen skal så danne utgangspunktet for et mer målrettet tverrsektorielt og grenseløst samarbeid. Målet er å oppnå bedre resultater, større effektivitet og gjennomslagskraft.

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv med høy deltakelse av både kvinner og menn er fundamentet for velferden i Norden. Den nordiske arbeidslivsmodellen er basert på tillit, drevet frem av forhandlingsdemokratiet mellom partene i arbeidslivet og med myndighetene, kort vei mellom ledelse og ansatte, kontroll over egen arbeidssituasjon, små inntektsforskjeller og høy produktivitet. Dette finjusterte systemet er utsatt hvis svart arbeid og useriøse arbeidsforhold, et B- og et C-lag og økte inntektsforskjeller får vokse frem. Tillit er sårbart.

Finlands formannskap vil finne nye samarbeidsformer for å få til en bærekraftig utvikling av den nordiske velferdsstaten. Bærekraften skal bygge på Nordens styrker. Her er respekt for arbeidslivets spilleregler og den nordiske arbeidslivsmodellen en bærebjelke i samspillet med utdanning, kultur og helse i velferdssamfunnet.

Se alle artiklene i tema

 
arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment