Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2016 i Alt henger sammen med alt – også Norden
Leder

Alt henger sammen med alt – også Norden

| Av Berit Kvam

Fokus for nordisk samarbeid 2017 presenteres under tittelen: Et Europa i en brytningstid trenger et sterkt Norden. Så, hva skal til for å bygge og fremme Norden? Økt satsing på kunnskap og deling av viten? Større bevissthet om den nordiske velferdsmodellen? Økt fokus på nordiske verdivalg? Er et mer autoritært arbeidsliv et nordisk veivalg?

Opplevelsen av medinnflytelse på arbeidsplassen har gått ned tolv prosentpoeng de syv siste årene viser det nye medbestemmelsesbarometeret Arbeidsforskningsinstituttet har lansert på oppdrag fra 6 fagforeninger. Direktør Knut Sunde fra arbeidsgiverforeningen Norsk industri kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen. Det kan tyde på en utvikling mot et mer mangefasettert arbeidsliv der bedrifter som hviler på norske tradisjoner holder tak i verdier som de vet influerer på produktivitet, tillit og godt samarbeid.

Tema viser at det er grunn til å sette lyskasteren på arbeidsmiljøet. I boka Moderne munnkurv beskriver forfatterne hva som skjer med mennesker som anklages for å bryte lojaliteten med arbeidsgiveren.  Det innvirker på hele livet viser historiene i boka.

Det positive eksempelet er hentet fra Sverige der myndighetene styrker muligheten til å si fra om uforsvarlige forhold på arbeidsplassen gjennom den nye Visselblåsarlagen. Den skal gi bedre trygghet for dem som varsler og beskytte mot represalier fra arbeidsgiver. Loven understreker en styrke ved det nordiske arbeidslivet, at ansattes integritet skal beskyttes. Når det ikke er tilfellet, protesterer vi.

Hva skal til for å fremme Norden? Bør Norden satse mer på velferd? Det mener Islands samarbeidsminister. Hun henviser blant annet til forskningsprogrammet Nordisk velferdsvakt som nylig ble avsluttet i Reykjavik. Det viser hvordan Islands krisehåndtering ga gode resultater. Island satset på velferd mer enn innstramming, unngikk store følger for husholdningenes velferd og kom seg raskere ut av krisa. Nordisk velferdsvakt omfatter flere prosjekter, et om Nordiske velferdsindikatorer og et tredje om kriseberedskap og lokale sosiale tjenesters rolle under kriser.

Nå tar Island initiativ til å ta den omfattende satsingen videre og foreslår et bredt sammensatt Nordisk velferdsforum som skal adressere aktuelle og fremtidige utfordringer for de nordiske velferdsstatene. Dessuten å etablere et system av nordiske velferdsindikatorer som kan bli et vegkart for fremtiden.

- Et nordisk velferdsforum kan vitalisere oppmerksomheten og føre til en mer levende diskusjon om den nordiske velferden. Jeg tror vi har bruk for det, sier professor Stefan Olafsson. 

Et særlig aktuelt tema for Nordisk velferdsforum ville være integrasjon av flyktninger i arbeidsmarkedet. Det var også tema for Nordic Economic Policy Review som nylig holdt sitt seminar i Oslo. Her ble det rettet stor oppmerksomhet mot farene ved treg integrasjon.

Norden spiller sammen på mange arenaer. Nordisk investeringsbank NIB, investerer i helt konkrete utviklingsprosjekter i Norden og Baltikum. Direktør Henrik Norman i Portrett mener at banken har bidratt til å sikre velstanden og kanskje bidratt til å beholde arbeidsplasser i Norden som ellers ville flyttet utenlands. Vekten nå er på det grønne skiftet som utgjør halvparten av investeringene.  Det er også en viktig satsing i det nye nordiske samarbeidsprogrammet.

Norges statsminister Erna Solberg presenterte programmet for Nordisk ministerråd 2017 i Nordisk råd 1 november. Det handler om Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden. Samarbeidet skal styrkes hjemme og ute og Norden skal bli en fremtredende kraft internasjonalt.

Også Norden - Alt henger sammen med alt.

 

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment