Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2019 i Så förändrar man världen
Leder

Så förändrar man världen

| Av Björn Lindahl, tf redaktör

I det här numret av Arbetsliv i Norden skriver vi om ILO, fredsavtalet i Versailles och turism. På ett märkligt sätt hänger de olika ämnena ihop.

För 100 år sedan samlade sig världens tre mäktigaste män i Paris för att tillsammans med delegationer från 30 länder rita om världskartan. USA:s president Woodrow Wilson, Storbritanniens premiärminister David Lloyd George och Frankrikes regeringschef Georges Clemenceau vara alla segerherrar från det första världskriget.

Det var mycket som skulle göras under två månader. Villkoren för Tysklands vapenvila, uppstyckningen av det Osmanska riket, bildandet av Nationernas Förbund. I Ryssland hade arbetarna två år tidigare gjort revolution. Bildandet av den Internationella arbetsorganisationen, ILO, var ett sätt att motverka kommunismen. Inte bara regeringar, men fackföreningarna och arbetsgivarna skulle vara representerade och tillsammans förbättra arbetarnas villkor, men utan att det gick ut över kapitalismen.

Mycket av det som beslutades av de tre männen i Paris föll i grus. Tyskland rustade snabbt upp igen och Nationernas förbund kollapsade när andra världskriget bröt ut 1939. ILO var det enda som överlevde. Trepartssamarbetet visade sig stryktåligt. Nya länder slöt sig till organisationen, som nu har 187 medlemmar. När ILO höll sin 108:e konferens den 10-21 juni i Genève var det emellertid i en värld utan centrum.

USA:s inflytande har med Donald Trump som president kraftigt försvagats. Storbritannien slits itu av Brexit, i Frankrike är det åter gatans parlament som visar makt. Istället är det Xi Jinping i Kina som allt mer framstår som den kraftfullaste ledaren, men även hans representanter möts av demonstranter i Hong Kong som räknas i miljoner.

Att i en sådan värld lyckas samla ILO:s 187 medlemsländer om en ny deklaration om framtidens arbete och en konvention mot sexuella övergrepp på jobbet är en prestation. 5 700 delegater från regeringar, fackföreningar och arbetsgivare har deltagit i ett enormt grupparbete.

I den nya deklarationen uppmanas alla medlemsländerna att se till att:

- bägge könen får samma möjligheter och behandling i arbetslivet

- alla får möjligheten till ett livslångt lärande

- alla får tillgång till ett socialt skyddsnät

- alla får ett effektivt stöd för att klara de förändringar de kommer möta i arbetslivet

Konventionerna är ILO:s redskap för att förändra världen. När de blir en del av den nationella lagstiftningen bidrar det till en rättvis spelplan. Det är en lång och mödosam process, men på 100 år har världen krympt. Ett annat lands arbetskraft är bara en flygresa härifrån, liksom ett annat lands turister. Det diskuteras fortfarande om det är USA eller Kina som har störst ekonomi. Inom turismen har däremot kineserna passerat amerikanerna med råge.

De kinesiska turisterna spenderar nu 258 miljarder dollar i utlandet varje år, mot 135 miljarder dollar för amerikanerna.

När vi träffade ILO:s generalsekreterare Guy Ryder på i Reykjavik på Island var det länge sedan vi mött någon som verkligen har en vision för hur världen kan förbättras. Kanske kan vi till och med styra turismen? Det kommer i alla fall vara fullt av kinesiska turister i spegelhallen i Versailles i sommar.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment