Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Portrett i Portrett 2015 i Norges NAV-direktør Sigrun Vågeng vil ha mindre styring og bedre ledelse
Norges NAV-direktør Sigrun Vågeng vil ha mindre styring og bedre ledelse
Portrett

Norges NAV-direktør Sigrun Vågeng vil ha mindre styring og bedre ledelse

| Tekst: Berit Kvam foto:Arbeids- og sosialdepartementet

- Jeg har fått klar melding om å dreie NAV mer i retning av arbeid. Det er oppdraget mitt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Mindre styring og mer ledelse er stikkord for å få dette til, mener hun.

Det er knapt to uker siden Sigrun Vågeng startet i jobben og vi har fått en halvtime på kontoret. Norge opplever en tid med økende arbeidsløshet. Samtidig går diskusjonen om ikke flyktningene som kommer, burde komme raskere i jobb i stedet for å sitte passive i mottak. Det er mange utfordringer å ta tak i når man skal lede en etat som styres som et partnerskap mellom kommune og stat, som omfatter alle velferdsstatens ytelser, og samtidig skal sikre livsopphold og bidra til at arbeidsløse kommer i jobb. En uriaspost blir det sagt, men det vil ikke Sigrun Vågeng gå med på.

- Jeg tror vi skal være forsiktige med å sette merkelapper på store lederjobber. Jeg er ydmyk for at vi sitter og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, at vi har 19000 ansatte og betaler ut 14000 kroner i sekundet. Dette er et stort samfunnsoppdrag som må løses.

Mye erfaring

Det er lite svermeri når Sigrun Vågeng går i gang. Hun har hatt store oppgaver før. Nå sist som direktør for Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Hun har tidligere vært administrerende direktør for kommunenes interesseorganisasjon KS, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Næringslivets hovedorganisasjon, og har hatt en rekke andre direktørstillinger i norsk næringsliv. Det er med andre ord en kvinne som har mye erfaring og ikke minst kunnskap om etaten hun nå topper. Sigrun Vågeng ledet NAV-ekspertutvalget som arbeids- og sosialminister Robert Eriksson satte ned i mars 2014.

NAV-utvalget eller Vågeng-utvalget som det også er kalt, skulle blant annet vurdere tiltak for å få flere i arbeid og skape en enklere, mer effektiv og brukertilpasset arbeids- og velferdsforvaltning i tråd med den opprinnelige målsettingen for reformen. Utvalgets rapport «Et NAV med muligheter» la vekt på bedre brukermøter, større handlingsrom for det enkelte NAV kontor og et tettere samarbeid med arbeidsmarkedet. Dette tar hun tak i nå; et arbeid hun henger på tre knagger:

- Arbeid er den ene og store knaggen, for ledigheten øker og vi må ha vår fulle oppmerksomhet rundt det. Her tar jeg med meg en del erfaringer fra arbeidet i ekspertutvalget, ikke minst når det gjelder kontakten med arbeidsgivere.

- Det andre er brukerne våre. Vi har 2,8 millioner brukere i dette sekund, så det må vi se mer på.

- Den siste knaggen er kompetanse. Vi har nærmere 1500 ledere i NAV og viss vi ønsker å dreie NAV i en annen retning, er lederne nøkkelen til det. I 2016 setter vi i gang med et lederutviklingsprogram. I tillegg må vi ha mer arbeidskompetanse og arbeidsmarkedskompetanse.

Nytt kompetansesenter

Samme dag som Sigrun Vågeng startet i sin nye jobb, åpnet Høyskolen i Oslo- og Akershus i samarbeid med NAV et Kompetansesenter for arbeidsinkludering.

- Jeg syns det er veldig fint at NAV nå får mer kontakt inn mot store kunnskapsmiljøer, som vi kan ha nytte av i det store arbeidet som vi driver med.

Hun er opptatt av oppgaven, samfunnsoppdraget, som hun understreker. For å få til endring kreves bedre ledelse. Hvilke tanker gjør hun seg om ledelse? Har hun en lederfilosofi?

- Ja det har jeg. Det første er nok å bli sett som leder av de jeg har rundt meg, og å se dem. Det er utrolig mye du kan få til bare ved å se folk. Det andre er å stille krav. Jeg tror vi liker å bli stilt krav til. Det handler om det samme som å bli sett. Så er det tredje det å bli inkludert. I NAV har vi et stort tillitsvalgtapparat. Vi har en felleserklæring med de ansatte, som vi også skal lede etter. I alle jobbene jeg har vært, har jeg lagt vekt på samarbeidet med de tillitsvalgte.

For mye styring og for lite ledelse?

Men ledelse er noe annet enn styring og NAV har vært underlagt for mye styring og for lite ledelse.

- Jeg tror NAV som organisasjon har vært og er utsatt for for mye styring. Noen sa til meg at det står 420 ganger hva NAV skal gjøre i tildelingsbrevet fra departementet. Det er veldig styrende, men det er ikke ledelse. Ledelse er å sørge for at du får medarbeidere som kan stå i situasjonene og ta avgjørelser. Derfor snakker jeg mye om det.

Hvordan skal du få det sånn at det blir ledelse og ikke styring?

- NAVs egne interne undersøkelser viser at vi er gode til å krysse av på målskjema og fortelle at vi har hatt så og så mange møter og sånn, men at vi er dårlige på å lære av hverandre, dårlig på innovasjon og nytenkning og mange ledere kjenner at de kunne vært bedre satt i stand til å drive denne type ledelse vi snakker om nå.

Hun tenker seg om, og understreker:

- NAV må styres, men det må være frihet til å lede innenfor de rammene.

I ledergruppen din sitter de lederne som er ansvarlig for det NAV vi har, som ikke har oppnådd de ønskete resultatene.  Har hun planer, om å omorganisere og gjøre endringer i ledergruppen? 

Den diskusjonen er hun ikke rede til å ta. 

- Jeg syns vi i rettferdighetens navn må si at det er gjort mye godt arbeid i NAV. Folk får pengene de har krav på. Det utbetales 14000 kroner i sekundet. Nettbanken er mye oftere ute av funksjon enn NAV er. Så vet jeg at vi har en historie på IKT, men du verden så mye bra det er her.

- Men, det er ikke godt nok. Det er mye godt arbeid, og det må bli bedre. For meg er det viktigste at jeg har ledere rundt som tør å stå i løpet med meg, og som er dyktige til å gjøre det. Men jeg har sagt til min ledergruppe at jeg trenger litt mer enn ti dager før jeg vurderer å gjøre rokkeringer.

Er du en tøffing?

- Jeg er kanskje det. Man kan ikke gå inn i en sånn jobb uten å ha noen klare meldinger og tørre å gjøre ting da måtte jeg ha valgt noe annet.

Du har vært direktør i kommunenes interesseorganisasjon KS. NAV er et partnerskap mellom stat og kommune og yter både statlige og kommunale tjenester for å gi brukerne én inngang til velferdstjenestene. Hvordan spiller erfaringene fra KS positivt over på den jobben du skal gjøre nå?

- Det er så viktig å ta med seg det, sier hun engasjert. Spørsmålet treffer blink.

- Jeg traff jo i løpet av mine fire år i kommunal sektor tusenvis av flotte medarbeidere i kommunal sektor. Jeg så NAV fra kommunenes side, og jeg skal love deg at noen ganger satt vi der og grein på nesen. Klok av skade, var jeg på min dag to i NAV, i møte med styret i KS, fordi vi må sammen finne ut hvordan vi skal gå videre. Så kunnskapen fra KS er kjempeviktig. Jeg tror også at det i kommunal sektor er mange som setter pris på, at det er en NAV-direktør som har bakgrunn også fra kommunal sektor. Jeg skal love deg at jeg skal jobbe videre med det.

Hvordan vil du at partnerskapet skal utvikle seg?

- Ved å ta det på alvor. Du vet at de 5000 ansatte i kommunene har jo egentlig kommunestyrene som arbeidsgivere, altså 428 kommuner har et arbeidsgiveransvar for disse. Det må kommunene ta på alvor. Politisk ledelse i kommunene må ta det på alvor. Så er det sånn at når man skriver under en partnerskapsavtale så er det rettigheter og plikter for begge parter. Det jeg må passe på, og sørge for så godt jeg kan, er at dette fungerer godt i praksis.

Hva med flyktningene?

Vi står overfor de største folkeforflytningene siden 2 verdenskrig. Nå går diskusjonen om at flyktningene som kommer må i jobb med en gang. Hvordan ser du på den utfordringen?

- Jeg tror ikke det er noen som sitter i et direktorat som ikke tenker på flyktninger. Det er et arbeid som foregår i regjeringen og som skal tas til stortinget, men vi har gjort oss en del tanker rundt dette.

- NAV er ikke den første offentlige instansen flyktningene møter. Etter bosetting begynner nyankomne i kommunens introduksjonsprogram. Norskopplæring er en viktig del av introduksjonsprogrammet. Når de nyankomne er blitt bosatt og har kommet i gang med introduksjonsprogrammet og norskopplæringen sin, vurderer NAV i samarbeid med introduksjonsprogrammet om NAV skal gå inn og etablere arbeidsrettede tiltak i kombinasjon med norskopplæringen. Vi er ennå tidlig i denne prosessen for denne gruppen.

NAV er imidlertid i løpende og tett kontakt med de berørte myndighetene på dette området, og vi skal bistå de som kommer til oss på lik linje med alle som henvender seg til NAV.

Det store antallet flyktninger som kommer sammenfaller med en raskt økende arbeidsløshet, som følge av en reduksjon av petroleumsindustrien og en omlegging av norsk arbeidsliv.  Som ny leder i NAV, hva ser du for deg?

- Først tenker jeg at vi har en arbeidsledighet nå som er annerledes enn da vi hadde finanskrisen, for da var det svart over hele landet. Nå er det kysten fra Agder til Trøndelag som har de største omstillingsproblemene. Samtidig er det andre steder i landet der ledigheten går ned. Det finnes til og med ledige jobber for ingeniører. Så det finnes muligheter, sier Sigrun Vågeng.

På kornet

Hvilken bok leser du nå?

Er det lov å si to? Ken Follett Kjempenes fall. Den er jo dette århundrets historie. Den er tykk og jeg elsker tykke bøker. Jeg liker å lese historie og dokumentar. Den andre er av Ketil Bjørnstad: Verden som var min - Sekstitallet.  Den er også tykk. 

Hva er ditt skjulte talent?

Jeg heklet i sin tid en dåpskjole til min datter, som mitt første barnebarn nå skal døpes i 6. desember. Stas. Det er kanskje ikke så mange NAV direktører før, som har heklet.

Favorittredskapet på kontoret?

PC’en

Hva var drømmejobben da du var barn?

Det var å bli lege. Jeg jobbet litt på sykehus. Og fikk litt mindre lyst til det. Dessuten var jeg ikke god nok i realfag. Alle jenter begynte på engelsklinjen. Det gjorde også jeg.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment