Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Portrett i Portrett 2020 i En skelsættende tid for danske STAR’s direktør
En skelsættende tid for danske STAR’s direktør
Portrett

En skelsættende tid for danske STAR’s direktør

| Tekst: Marie Preisler, foto: STAR

Som øverste chef for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har Maria Schack Vindum haft travlt, siden corona suspenderede store dele af beskæftigelsespolitikken, skabte stigende ledighed og banede vej for nye løsninger.

Siden sin tiltræden som direktør for STAR i 2018, har Maria Schack Vindum ikke oplevet en mere dramatisk uge end uge 12 i 2020, hvor corona for alvor ramte det danske arbejdsmarked. I den uge blev der registreret 243 procent flere nyledige på STAR’s jobportal på nettet, Jobnet, end det gennemsnitlige niveau de fem forudgående år.

- År 2020 vil i den grad blive opdelt i før og efter uge 12 for mig. Det var et skelsættende tidspunkt, hvor antallet af nyledige steg kraftigt og meget hurtigere end under finanskrisen i 2009. Samtidig blev aktiveringsindsatsen sat på ”hold” og vi måtte lynhurtigt udvikle en række nye løsninger, fortæller Maria Schack Vindum.

Mange er ramt

Antal nyledige på Jobnet er ikke identisk med antallet af danskere uden job, da ledighed i Danmark bliver opgjort i antal fuldtidsledige. Men de officielle ledighedstal kommer altid med ca. en måneds forsinkelse, mens antal nyledige kan opgøres hver dag, som en real-time indikator på, hvordan corona-krisen påvirker ledigheden.

Samme aften som statsminister Mette Frederiksen holdt sit første corona-pressemøde, bad Maria Schack Vindum derfor sin stab om at udvikle en dag-til-dag overvågning af antal nytilmeldte på Jobnet og af antal jobs slået op på Jobnet. Efter en intens udviklingsindsats af styrelsens tal-knusere er de tal blevet offentliggjort dagligt og viser, at midt i maj 2020 – to måneder efter pandemiens start i Danmark - havde næsten 110.000 personer (butto) registreret sig som nyledige, hvilket er cirka dobbelt så mange som i samme periode i snit i de fem foregående år. Fraregnet afgang er antallet af tilmeldte dog ”kun” steget med knapt 50.000.

- Det vidner om, at der ER ret mange på det danske arbejdsmarked, som er berørt af ledighed på grund af corona. Samtidig er der ikke samme afgang fra ledighed til job om foråret, som vi plejer at se. Der er også aktuelt otte procent færre jobopslag på Jobnet end i snit de seneste fem år, siger hun.

Men der er også lyspunkter. Der er stadig en del ledige job at søge, og der er stadig afgang fra ledighed, påpeger Maria Schack Vindum. Og baseret på dialog med kollegaer i andre OECD-lande er det hendes indtryk, at corona har ramt en række andre lande hårdere målt på ledighed, selvom de ligesom Danmark har indført diverse hjælpepakker.

Opkvalificering online

Under normale omstændigheder har ledige pligt til at møde op til samtaler på det kommunale jobcenter, og ledige skal også være aktivt jobsøgende for at få udbetalt offentlige ydelser. De kommunale jobcentre har tilsvarende pligt til at holde samtaler og iværksætte indsatser for at få ledige i arbejde. Disse forpligtelser er midlertidigt suspenderet på grund af corona, men en del dialog mellem ledige og jobcentre er på frivillig basis fortsat under corona-krisen og har været ført online.

- Vi kender ikke effekterne af denne indsats, men al fornuft tilsiger, at det er bedre, at der er kontakt mellem de ledige og jobcentret, end at de ledige får lov til at sejle deres egen sø, siger Maria Schack Vindum.

Corona-krisen har også affødt andre online-nyskabelser til stor gavn for ledige og for virksomheder, vurderer hun. Eksempelvis en model, hvor medarbejdere kan blive opkvalificeret via fjernundervisning i stedet for at blive afskediget. STAR har sammen med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner udviklet digitale opkvalificeringsforløb, der er målrettet specifikke brancher, og hvor virksomhederne får dækket op til 100 procent af lønudgifterne, mens medarbejderne deltager i fjernundervisningen.

Ros fra minister

Den nye model for opkvalificering blev først taget i brug i turisterhvervet og hotel- og restaurationsbranchen, og siden er blandt andet byggeriet og offshore-branchen kommet til. Samtidig er flere andre brancher på vej med aftaler. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har betegnet det som et kreativt bud på, at medarbejderne både kan bevare deres arbejdspladser og komme tilbage til arbejdet på den anden side af krisen med ny viden og flere kompetencer, som virksomhederne kan drage nytte af.

Maria Schack Vindum anbefaler andre nordiske lande at gøre noget tilsvarende – hvis de ikke allerede er i gang.

For Maria Schack Vindum personligt har det været en spændende og lærerig ledelsesopgave at sadle organisationen om til de ændrede opgaver og 100 procent hjemmearbejde. Både hun selv og alle ca. 450 medarbejdere har nu i to måneder udført deres arbejdsopgaver hjemmefra, og det kræver grundig og hyppig ledelseskommunikationen, har hun erfaret.

- Som leder har det været fagligt meget spændende, og jeg har lært ting, som jeg tager med mig efter corona. Blandt andet har jeg indtryk af, at det har stor værdi for medarbejdere, at jeg kommunikerer hyppigt og direkte med dem.

arkivert under:
Maria Schack Vindum
  • Direktør for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, siden 2018
  • Uddannet cand.scient.pol.
  • Tidligere afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet, har også arbejdet i Finansministeriet, Rigspolitiet og Københavns Kommune.
  • 45 år

 

STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Implementerer og administrerer den beskæftigelsespolitik, som Beskæftigelsesministeriet og beskæftigelsesministeren udstikker.

STAR og tre regionale kontorer, Arbejdsmarkedskontorerne, understøtter at politiske beslutninger implementeres i kommunernes jobcentre og i a-kasserne, der har den direkte kontakt med den arbejdsledige.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment