Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2001 i Vi söker medelålders och äldre personal…
tema

Vi söker medelålders och äldre personal…

| Text: Sören Viktorsson, Foto: Kjell Fredriksson

På Nordens största varuhus, finländska Stockmann, är det ingen nackdel att vara medelålders eller äldre. - Tvärtom, vi söker aktivt just personer med livserfarenhet, säger personalchef Riitta Tolvanen.

Riita TolvanenStockmann är för finländarna vad Harrods är för engelsmännen och KaDeWe för tyskarna. Det finns fem Stockmann i landet och det största, i centrala Helsingfors, har närmare 2 000 anställda.

- För några år sedan upptäckte vi, att vår åldersstruktur inte alls passade ihop med åldern på våra kunder. Närmare 60 procent av våra anställda var 35 år eller yngre, berättar Tolvanen.

Från 1998 och därefter har Stockmann mycket medvetet gått ut med filosofin "erfarenhet är ett kapital".

- Vi har exempelvis gjort klart för arbetsförmedlingarna, att vi söker medelålders och äldre personal. Internt i huset har vi också förankrat denna filosofi hos våra avdelningschefer.

Någon radikal förändring har man ännu inte åstadkommit.

- Men vi är på rätt väg. Andelen väldigt unga har minskat och vi har fått fler "äldre", inte minst i åldrarna över 50 år, säger Riitta Tolvanen och berättar att man i fjol anställde ett tiotal personer ur den sistnämnda åldersgruppen.

- Några av dem hade tidigare jobbat på bank och någon på ett barndaghem. Gemensamt för dem alla var, att de har såväl stor livserfarenhet som rätt servicetänkande.

Är det ekonomiskt lönsamt för er att satsa på "äldre arbetskraft"?

- Utan att kunna peka på enstaka siffror, skulle jag svara ja. Vår stamkund är runt medelåldern och han eller hon vill gärna bli expedierad av någon i ungefär samma ålder.

- De litet äldre brukar också vara mer lojala mot företaget och byter inte så ofta arbetsplats.

De förbättrade konjunkturerna i Finland har gjort, att det i dag till och med kan vara problem att hitta litet äldre personal.

- En del som varit arbetslösa några år och nu närmar sig ordinarie pensionsålder tycker inte det lönar sig att åter gå ut i arbetslivet, förklarar Riitta Tolvanen.

Finns det risk att ni framöver drabbas av personalbrist?

- Se on uhka (Det är ett hot). För att kunna behålla personalen så länge som möjligt, satsar Stockmann mycket på utbildning och annan personalvård.

- Till det allra populäraste hör vår "Senior-kurs". Den vänder sig till anställda över 50 och som varit minst tio år i företaget.

- Under två dygn får de, med full betalning, möjlighet att på ett badhotell lära sig mer om hur man håller sig i såväl fysisk som psykiskt trim, avslutar Riitta Tolvanen.

h
This is themeComment