Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2004 i Tema: Farväl solidaritet?

Tema: Farväl solidaritet?

Allt oftare målas hotbilder mot den generella välfärd som finns i alla de nordiska länderna. Framtidsscenarier skildrar en åldrande befolkning, som kommer att innebära större offentliga utgifter, samtidigt som färre yrkesarbetande ska försörja fler. Vi ställer också allt större krav på välfärdens institutioner – många är de nordiska medborgare som både vill ha bättre offentlig service och mer fritid. Välfärdsstatens bärande element är tanken om solidaritet. Men vad händer med solidariteten i individualismens tid, där dessutom välfärdssystemen sätts under press?

Synen på utanförskapet avgör framtidens välfärd

I de nordiska länderna var förra året sammanlagt cirka tre och en halv miljoner människor i arbetsför ålder beroende av offentliga medel för sin försörjning. Sjukdom och arbetslöshet skapar utanförskap och kostnaderna både för de enskilda och för samhället är enorma. Gång på gång riktas det offentliga ljuset mot utanförskapet. Fler i arbete, är mantrat som ska säkra välfärden. Frågan är hur det ska ske och vilken syn på utanförskapet som styr åtgärderna? I Danmark växer nu en rörelse som vill ha en bredare syn på välfärdspolitiken.

Synen på utanförskapet avgör framtidens välfärd - Les mer…

Här har alla ansvar för det gemensamma bästa

Här har alla ansvar för det gemensamma bästa

Arvidsjaurs vårdcentral i svenska Norrbotten tog hjälp av etiken för att skapa en arbetsmiljö präglad av tillit och medarbetaransvar. Efter tre år finns en medvetenhet om att alla har ansvar för den gemensamma miljön och det finns heller ingen arbetsplatsrelaterad sjukskrivning. Vårdcentralen är ett exempel på hur det går att påverka en arbetsplats till ett mera uthålligt arbetsliv - ett högaktuellt tema i debatten om framtidens välfärd.

Här har alla ansvar för det gemensamma bästa - Les mer…

Opbrud i Danmark

Forsøg med det enstrengede system for ledige er et led i en ny arbejdsmarkedspolitik med sigte at få flere i arbejde

Opbrud i Danmark - Les mer…

Her er åbent for alle

Besøg på to arbejdsmarkedscentre, der praktiserer det enstrengede system.

Her er åbent for alle - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment