Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2009 i Tema: Grønne jobber handler ikke bare om miljø i Norska Point Carbon tar pulsen på utsläppshandeln
Norska Point Carbon tar pulsen på utsläppshandeln
tema

Norska Point Carbon tar pulsen på utsläppshandeln

| Text och foto: Björn Lindahl

På sitt skrivbord har chefen för Point Carbon, Per Otto Wold, en kaffekopp med en bild av Barack Obama. Det är ingen slump. Den amerikanska presidenten är i allas tankar på den norska analysfirman.

Obama-kopp- Om Obama kommer att lyckas etablera en handel med utsläppsrätter i USA, är en avgörande fråga i klimatförhandlingarna i Köpenhamn, säger Per Otto Wold.

Den europeiska handeln med utsläppsrätter består av EU-länderna och Norge, sammanlagt 28 länder. Den är ett av de viktigaste redskapen för att få ned utsläppen av klimatgaser. Tanken är att regeringarna ger industrin och kraftbolagen en rätt att släppa ut en viss mängd koldioxid. Företagen kan använda den rätten. Men de kan också installera rening eller på andra sätt begränsa utsläppen. Då kan de sälja rätten att släppa ut ett visst antal ton koldioxid till ett annat företag. Tanken är att de billigaste sätten att begränsa utsläppen då genomförs först. Samtidigt ska den totala mängden koldioxid som får släppas ut gradvis stramas åt.

- Det viktigaste som har skett sedan handeln med utsläppsrätter infördes 2003 är att den fungerar. Om man inför en skatt på koldioxid vet man inte om utsläppen minskar, säger Kjersti Ulset, som är en av analytikerna å Point Carbon.

Besluten om hur utsläppsrätterna fördelas fattas i varje enskilt land och i förhållande till de åtaganden som gjorts i Kyoto-protokollet. Det går inte att reglera mer än de stora utsläppen. I Europa handlar det om 12 000 fabriker och kraftanläggningar och 4 000 företag. De står för 50 procent av koldioxidutsläppen.

- Det handlar om väldigt många aktörer. Räknar man också med mekanismen där europeiska företag kan investera i grön utveckling i uländerna och få utsläppsrätter därigenom, är det en global verksamhet, säger Per-Otto Wold.

Nya verksamheter som kan få koldioxidbegränsningar är flyget och sjöfarten.

Abonnenter på Tuvalu

Per-Otto Wold- Vi har 30 000 abonnenter på våra informationstjänster i 150 länder, däribland ögruppen Tuvalu, som riskerar att försvinna om klimatet blir varmare, på grund av att havet då stiger, säger Per-Otto Wold.
De fyra personer som grundade Point Carbon var inte experter på koldioxid. De arbetade på Fridtjof Nansens Institutt, som bland annat forskar på internationella förhandlingar. De upptäckte att en av de största bristvarorna när världen försökte förhandla sig fram till det första klimatavtalet var information. Ingen visste hur mycket koldioxid som släpptes ut och vilka som gjorde det.

Handeln med utsläppsrätter fungerar bara om det finns korrekt information. 2006 kollapsade värdet på utsläppsrätter. De främsta skälet var att Frankrike hade förhandlat sig till för stora utsläppsrätter för sin industri. När den inte behövde så mycket blev det för många utsläppsrätter. Därför påverkar ofta Point Carbons analyser marknaden för utsläppsrätter, som redan omsätter 100 miljarder euro per år. Eftersom priset på utsläppsrätterna läggs direkt på elpriset, påverkas det också vanliga konsumenter.

Point Carbon har idag 200 anställda, varav 35 i Washington DC. Andra städer som företaget har kontor i är London, Tokyo, Beijing, Kiev, Hamburg, Zürich och Malmö.

Hur ser då utsikterna för Köpenhamnförhandlingarna ut?

- En av de frågor som påverkar förhandlingarna är om president Obama får igenom sin hälsoreform, eller inte. Blir den försenad påverkar det hur långt USA kan gå i klimatförhandlingarna, säger Kristian Tangen, som är senioranalytiker.

- Vi kommer att ha 15 personer på plats i Köpenhamn som följer förhandlingarna, säger han.

- Men det blir nog en separat lösning där EU fortsätter med sitt system och USA inför sitt eget. Det blir svårt att få ett omfattande avtal som ersätter Kyoto-protokollen. Nya förpliktande mål kommer det inte heller bli, det kommer senare, säger han.

Analyserar koldioxidutsläpp

Kristian Tangen och Kjersti Ulset är två av analytikerna på Point Carbon (bilden ovan).

Fakta

Hur grönt är Point Carbon?

  • Analysverksamhet är kanske inte det första man tänker på när man hör ”gröna jobb”. Men företaget spelar en viktig roll för att klimatgaserna ska kunna begränsas, både genom de analyser de gör och sin rådgivningsverksamhet.
  • Point Carbon ger till exempel råd till den norska regeringen om de ska investera i ett vattenkraftverk i Kina eller inte, för att få utsläppsrätter.
  • Företagets kunder är företag inom kraft- och oljeindustrin, myndighetsorgan och inom finanssektorn. Dessutom arrangerar företaget klimatkonferenser och utbildning i utsläppshandel.
  • De anställda är ofta högt utbildade, ett trettiotal av dem har gjort doktorsavhandlingar. Hälften av de anställda är kvinnor.
  • Företaget har ingått avtal som gör alla verksamhet koldioxidneutral.
  • Företaget ägs av de anställda och två amerikanska fonder.

http://www.pointcarbon.com/

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment