Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2012 i Alder ingen hindring i Myter dominerer holdninger til eldre i arbeidslivet
Myter dominerer holdninger til eldre i arbeidslivet
tema

Myter dominerer holdninger til eldre i arbeidslivet

| Tekst og foto: Berit Kvam

Påstanden om at eldre tar jobbene fra yngre har ikke rot i virkeligheten. Axel Börsch-Supan, direktør for det tyske Max Planck Instituttet avslører myter om eldre i arbeidslivet.

Det er ikke belegg for at produktiviteten synker med økt alder, men de beste resultatene oppnås med alderssammensatte team, sier han. Det har også det danske byggefirmaet ”Enemærke og Petersen” gode erfaringer med. Brian Hansen og Claus Jørgensen (bildet over) har begge bidratt til det.

Det er en omfattende internasjonal undersøkelse med
80 000 respondenter i alderen 50+ i 20 europeiske land og åtte utenfor Europa, professor Axel Börsch-Supan legger til grunn for sitt innlegg på åpningskonferansen for Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner i 2012. 

Axel Börsch-Supan har særlig sett på aldersgruppen 60-69, fordi det her er et vindu for pensjonering. Mytene han vil til livs er for eksempel: at eldre arbeidstakere pensjonerer seg tidlig på grunn av dårlig helse, at eldre arbeidstakere er mindre produktive enn yngre eller at pensjonering er toppen på lykke.

- Tidlig pensjonering har ingen ting med dårlig helse å gjøre, sier Axel Börsch-Supan.

Han viser at helsetilstanden generelt blant folk i alderskategorien 50+ er god. Det skjer en viss svekkelse i aldersgruppen 60-69, men denne svekkelsen er mye mindre enn variasjonen innen hver kohort eller aldersgruppe. Undersøkelsen viser også at eldre arbeidstakere ikke primært pensjonerer seg på grunn av dårlig helse.

- Ikke si opp eldre arbeidstakere, advarer han videre.

Det er ikke bare en myte at eldre arbeidstakere er mindre produktive enn yngre, men faktisk feil, sier professor Axel Börsch-Supan. Undersøkelsen han refererer er basert på 100 000 observasjoner av fremstillingen av samme type produkt over en standardisert periode. Resultatene viser at eldre arbeidstakere ikke gjorde noen feil. Hvis man holder erfaring konstant og ser på den rene alderseffekten, er det ingen stor forskjell mellom aldersgruppene. Hvis man ser alene på effekten av erfaring, viser resultatene at eldre arbeidstakere ikke er mindre produktive i rutinejobber. Men en kombinasjon av alder og erfaring gir de beste resultatene. Det vil si at hvis man fortsetter i samme jobb som en har hatt tidligere, holder produktiviteten seg høy. Hvis eldre arbeidstakere skifter jobb, kan det være vanskelig å opprettholde produktiviteten. Da er det behov for læring.

En tredje myte som opptar professor Axel Börsch-Supan er myten om at eldre arbeidstakere ser fem til å pensjonere seg, at de ikke vil være aktive. Men resultatene viser at gleden over friheten fort fortar seg. Undersøkelsen viser at tidlig pensjonister har mindre sosial kontakt enn da de jobbet. Det viser seg også at pensjonering fører til lavere kognitiv stimulering. Mange blir sittende foran TV-en. Aktivitet hjelper en til å holde seg frisk lenger. Kan det ha konsekvenser for pensjoneringsalderen? spør Axel Börsch-Supan.

En fjerde myte han tar livet av, er myten om at aktive eldre ødelegger for de unge. 

- Eldre arbeidstakere tar ikke jobbene fra de unge. Denne myten er den største hindringen for å øke sysselsettingen i aldersgruppen 55+. Faktum er at det er motsatt. Tidlig pensjonering er dyrt. Dessuten er det en tydelig sammenheng som viser at det er i de land som generelt har den laveste arbeidsløsheten som også har den minste andelen av tidlig pensjonerte i aldersgruppen 60-64 år.  Det ser ut til at aktivitet fører til mer aktivitet, sier Axel Börsch-Supan.

Enemærke og Petersen

Brian Hansen og Claus Jørgensen jobber i team i det danske byggefirmaet "Enemærke og Petersen" (bildet oven).

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment