Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2012 i När pendling blir ett hinderlopp i Alla problem går att lösa - men lika viktigt är att hindra att nya uppstår
Alla problem går att lösa - men lika viktigt är att hindra att nya uppstår
tema

Alla problem går att lösa - men lika viktigt är att hindra att nya uppstår

| Text och foto: Björn Lindahl

Gränshinder är ett ord som inte riktigt talar om vad det handlar om. Att ta sig över gränsen är det minsta problemet för medborgarna i Norden, som haft en gemensam arbetsmarknad och sluppit visa passet ända sedan 1954.

Det är när man väl flyttat eller pendlat en tid som problemen uppstår. Det gränshinder som just nu står högst upp på listan är arbetslöshetsförsäkringen.

- Inflexibla regler inom arbetslöshetsförsäkringen gör att gränspendlare och människor som flyttar inom Norden riskerar att ”åka ur” arbetslöshetsförsäkringen eller få drastiskt minskad ersättning vid arbetslöshet, på grund av flytt eller arbete på andra sidan gränsen, säger Lóa Brynjúlfsdóttir, som är generalsekreterare i Nordens Fackliga Samorganisation, NSF.

- Problemen uppstår när varje enskilt lands regelverk krockar med ett annat lands regelverk. Därför måste de nordiska systemen för arbetslöshetsförsäkring samordnas bättre.

35 gränshinder

2007 upprättade Nordiska ministerrådet ett Gränshinderforum som sedan dess har letts av Ole Norrback. Det är en grupp av tidigare politiker med stor erfarenhet av hur samhället fungerar. Gränshinderforum har identifierat 39 gränshinder som senare krympt till 35 hinder som en grupp av tolv nordiska tjänstemän fått ansvaret att hitta lösningar på.

- Vi har lämnat en slutrapport med lösningsförslag på alla de 35 gränshinder som finns på listan. I vissa fall har vi ändrat på frågeställningen eftersom beskrivningen inte var exakt - är det inte snarare det här som är det underliggande problemet, har vi frågat oss, säger Essi Rentola,  koordineringschef för internationella ärenden på Folkpensionsanstalten, FPA, i Finland.

Slutrapporten ska presenteras på en konferens om gränshinder som Norge, som har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, bjudit in till. Arbetet kommer därefter att rapporteras till socialministrarna i juni och arbetsmarknadsministrarna i september.

-  Nästan alla problemen går att lösa på ett eller annat sätt, men vi har inte beräknat vad kostnaderna blir, säger Essi Rentola.

I vilket fall som helst innebär gränshindren också kostnader i form av mindre flexibla arbetsmarknader och färre möjligheter för de som bor i de nordiska länderna.

Nya hinder skapas hela tiden

Men både Essi Rentola och hennes grupp och tjänstemän och Gränshinderforum varnar för att om det inte etableras rutiner för att förhindra uppkomsten av nya hinder, skapas det nya hinder snabbare än de hinner lösas. Varje gång en ny lag eller ny reform införs så bör också de negativa följderna för den fria rörligheten utredas.

- När en lagändring görs är det ofta bråttom. Man vill lösa en viss fråga i det egna landet och tänker inte vilka konsekvenser det kan få för medborgare som bor i ett annat land, säger Essi Rentola.

En fråga som ofta ställer till problem är skattereglerna.

Dansk kapitalpension som intjänats i Danmark, beläggs till exempel med en avgift på 40-60 procent i Danmark, om den förs ut av landet i samband med en flytt.

När pensionen sedan mottas i det nya landet (Norge eller Finland) beskattas pensionen på nytt. Ingen avräkning sker mot avgiften då skatter och avgifter inte avräknas mot varandra enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

Ett sätt att lösa problemet vore att det nordiska dubbelbeskattningsavtalet ändras så att avgifter och skatter blir ömsesidigt avräkningsbara mot varandra.

Konferens om gränshinder

Grensehinderkonferanse logo

 

Konferanse om grensehindre på arbeids- og sosialområdet
Torsdag 19. april 2012.

h
This is themeComment