Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)

Utdanning Nord, platearbeidere


Utdanning Nord, platearbeidere
Nåværende bilde JPEG image — 1.78 MB

2columns (487, 1000)

Daniel Tervonen og Andreas Östensson utdanner seg till platearbeidere på Utdanning Nord.

Utbildning Nord

Side-alternativer

Daniel Tervonen og Andreas Östensson

utdanner seg innenfor plate- og ventilasjonsteknikk på Utdanning Nord (bildet oven). 

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

er det offisielle navnet, men det forkortes ofte til: Utbildning Nord - Koulutus Nord – Utdanning Nord – The Arctic Vocational Foundation.

Les mer:
30 ulike fag-utdanninger

Utdanning Nord tilbyr rundt 30 ulike fag-utdanninger til arbeidssøkere og virksomheter i Finland, Norge og Sverige.

Utdanningene er tilpasset den enkelte og tilfredsstiller kravene i respektive land. 

Undervisningen foregår på fire språk.

  • Utbildning Nord samarbeider med EU-programmet Leonardo da Vinci, og med prosjekt i fem ulike land
  • Utdanningene bygger på læring i praksis med støtte av kompetent personale.
  • Undervisningen foregår i Övertorneå og Hedenäset.
  • Utdanning Nord tilbyr fagutdanninger innen IT, økonomi, elteknik, kjøleteknikk, plate- og ventilasjonsteknikk, CNC og robotteknikk, bilmekanikk, restaurant og storkjøkken og helsefag i Övertorneå
  • I Hedenäset tilbys fagutdanninger innen håndverk og byggteknikk og frisørfaget
Utdanning Nord startet som en arbeidsmarkedsutdanning i 1970. Etter en organisasjonsforandring i 1992 ble endret til Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, det ble oppnevnt et styre med to styremedlemmer fra hvert land. Driften reguleres av en fireårig overenskomst mellom de tre landene.
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment