Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2014 i Nye grep for bedre integrasjon i Leder: Hvem kan komme og hvem skal få bli og hvem skal få vinne et verdig liv?
Leder

Leder: Hvem kan komme og hvem skal få bli og hvem skal få vinne et verdig liv?

| Av Berit Kvam

Sverige holder fanen høyt for en raus og åpen innvandringspolitikk. Her blir forskjellene i Norden tydelige. Integrasjonsminister Erik Ullenhag skiller seg ut når han i «Arbeidsliv i Norden» advarer mot en utvikling han mener å se i flere europeiske land, at innvandrerfiendtlige partier vokser, og det politiske kartet flyttes mot en strengere og mer innvandrerkritisk holdning. Men flere vil ta nye grep for bedre integrasjon.

Nåløyet er trangt. Selv de som slipper inn kan vanskelig stille på likt med andre innbyggere når de ikke snakker språket og ikke har kontaktnettet i orden. Det er det integrasjonspolitikken skal bidra til: En mulighet til å skape seg et verdig liv i et nytt land. Resultatet må bygge på en gjensidig prosess. Erik Ullenhag vil jobbe for et nytt svensk «vi».

Også i Norge preger temaet integrasjon og innvandring debatten. Her har den nye blå-blå regjeringen utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet, satt som ett av sine hovedmål å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken. Færre skal få innpass, og de som ikke får opphold skal sendes hurtig ut av landet. Regjeringen har laget en egen avtale med støttepartiene i Stortinget for nettopp å sikre en sånn utvikling. Penger spart i asylmottak skal brukes på bedre integrering av folk som får opphold. Her står arbeid og bolig sentralt, men nøkkelen til god integrering er språket, sier inkluderingsminister Solveig Horne i Portrett. Få er uenige i det. Spørsmålet er som hun selv peker på om opplæringen er god nok, og hvem som skal få tilgang til den.

I vår oppsummerende artikkel om arbeidets betydning i integrasjonspolitikken i Nordiske land siterer vi OECDs statistikk. Den viser at Finland ligger nesten på bunn i Norden når det gjelder tallet på innvandrere. Men også her står integrasjon i fokus. Finske Tarja Filatov, tidligere arbeidsminister og nå leder for arbeids- og sosialkomiteen i Riksdagen, snakker varmt om grep som er tatt for bedre integrasjon i Finland, men etterlyser fortgang i avgjørelsen om folk får bli eller ikke bli i landet.

Hvem kan komme og hvem skal ikke få bli? Det har egentlig mindre å si. Det er den frie flyten av arbeidskraft i et Europa i krise som utgjør de store tallene, også til Norden. Det er folk som drives av drømmen om en fast jobb og trygt liv, for eksempel polakker i Norge.  Men nye grep for bedre integrasjon, gjelder i mindre grad for arbeidsvandrere.  Det er kanskje den største utfordringen, at markedet alene skal bestemme.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment